Definitie urn kat, wat betekent urn kat

Een urn kat is een kunstmatig ontworpen en vervaardigd object dat de vorm heeft van een kat en wordt gebruikt om de as van een overleden huisdier op een respectvolle en symbolische manier te bewaren. Het kan dienen als een herdenkingsstuk en een manier voor eigenaren om de herinnering aan hun geliefde kat levend te … Read more

Definitie ubermench, wat betekent ubermench

Ubermensch is een term uit de filosofie van Friedrich Nietzsche, die staat voor een supermens of een bovenmens. Het is een persoon die boven de menselijke beperkingen uitstijgt en een nieuwe, hogere standaard van leven en denken creëert.

Definitie uraemia, wat betekent uraemia

Uraemia is een aandoening waarbij er te veel afvalstoffen in het bloed aanwezig zijn, meestal als gevolg van nierfalen. De symptomen kunnen onder andere vermoeidheid, misselijkheid, braken, verlies van eetlust, verminderde urineproductie, verhoogde bloeddruk en oedeem zijn.

Definitie untermenchen, wat betekent untermenchen

Untermenschen is een term die gebruikt wordt om mensen te beschrijven die als minderwaardig worden beschouwd. Het woord is afgeleid van het Duitse woord Untermensch, dat letterlijk “ondermens” betekent. De term werd voor het eerst gebruikt in de 19e eeuw door de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, maar werd later gebruikt door de nazi’s om Joden, … Read more

Definitie uspga, wat betekent uspga

De USPGA (United States Professional Golfers’ Association) is een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met het promoten en reguleren van professioneel golfen in de Verenigde Staten. De USPGA organiseert ook toernooien, waaronder de US Open, de US Women’s Open en de US Senior Open.

Definitie uitgestrekt, wat betekent uitgestrekt

Uitgestrekt Nederlands is een term die wordt gebruikt om de Nederlandse taal te beschrijven die wordt gesproken in landen buiten Nederland, zoals België, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het is een variant van de Nederlandse taal die wordt beïnvloed door de lokale talen en culturen.

Definitie uitvaagsel, wat betekent uitvaagsel

Uitvaagsel is een term die gebruikt wordt om afval of ongewenste stoffen aan te duiden die zijn verzameld door het uitvegen van een oppervlak. Het kan zowel fysiek als chemisch afval zijn, zoals stof, vuil, olie, chemicaliën of andere verontreinigingen. Het wordt vaak gebruikt in de industrie om het milieu te beschermen tegen verontreiniging.

Definitie uitvoegstrook, wat betekent uitvoegstrook

Een uitvoegstrook is een strook papier die wordt gebruikt om informatie over een transactie te verzamelen. Het wordt meestal gebruikt bij banktransacties, waaronder het verzenden van geld, het verwerken van betalingen en het verzenden van cheques. De uitvoegstrook bevat informatie zoals de naam van de ontvanger, het bedrag dat is verzonden, de datum van de … Read more

Definitie ultrasonografie, wat betekent ultrasonografie

Ultrasonografie is een medische techniek waarbij geluidsgolven worden gebruikt om beelden van het binnenste van het lichaam te maken. Deze techniek wordt gebruikt om verschillende aandoeningen te diagnosticeren, zoals zwangerschap, aandoeningen van de organen, bloedvaten en weefsels. Ultrasonografie wordt ook gebruikt om de grootte, vorm en structuur van organen te bepalen.

Definitie ulenbelt, wat betekent ulenbelt

Ulenbelt is een plaats in de Nederlandse provincie Overijssel. Het is een dorp in de gemeente Hardenberg, gelegen in het noordoosten van de provincie. Ulenbelt is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Het dorp is vooral bekend om de vele landbouwgronden en de vele boerderijen die er te vinden zijn. Er zijn ook enkele … Read more

Definitie unionisten, wat betekent unionisten

Unionisten zijn mensen die voorstander zijn van een politieke unie tussen twee of meer landen. In Nederland worden unionisten vaak geassocieerd met de Nederlandse Unie, een politieke partij die voorstander is van een politieke unie tussen Nederland en België.

Definitie upanishad, wat betekent upanishad

De Upanishaden zijn een verzameling van religieuze teksten uit het hindoeïsme. Ze stammen uit de 8e tot de 6e eeuw voor Christus en worden gezien als de belangrijkste bron van de hindoe-filosofie. De Upanishaden bevatten de essentie van de hindoe-filosofie, waaronder de leer van de atman (ziel) en Brahman (het absolute). Ze bevatten ook de … Read more

Definitie urquhart, wat betekent urquhart

Urquhart is een plaats in Schotland, gelegen aan de oevers van Loch Ness. Het is een klein dorpje met een lange geschiedenis, dat bekend staat om zijn prachtige uitzicht op het meer en de omringende heuvels. Het is ook de thuisbasis van het Urquhart Castle, een middeleeuws kasteel dat een van de meest bezochte toeristische … Read more

Definitie uitklapbed, wat betekent uitklapbed

Een uitklapbed is een bed dat kan worden uitgeklapt om extra slaapplaatsen te creëren. Het is meestal een soort bank of sofa die kan worden omgezet in een bed. Het is een handige oplossing voor kleine ruimtes, omdat het meestal veel minder ruimte in beslag neemt dan een normaal bed.

Definitie uxor, wat betekent uxor

Uxor is een Latijnse term die ‘echtgenote’ betekent. Het is afgeleid van het Latijnse woord uxor, dat ‘vrouw’ betekent. Het is een term die wordt gebruikt om de vrouw van een man aan te duiden, ofwel zijn echtgenote.

Definitie uw.greijdanus, wat betekent uw.greijdanus

UW.Greijdanus is een christelijke school in Zwolle, Nederland. Het is een school voor voortgezet onderwijs, met leerlingen van 12 tot 18 jaar. De school biedt een breed scala aan vakken, waaronder Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, muziek, kunst, techniek, informatica en godsdienst. De school heeft een sterke focus op het ontwikkelen van … Read more

Definitie unibet.com, wat betekent unibet.com

Unibet.com is een online gokwebsite die een breed scala aan weddenschappen, casino-spellen, poker, bingo en andere spellen aanbiedt. Het bedrijf is gevestigd in Malta en heeft kantoren in het Verenigd Koninkrijk, België, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Bulgarije, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Italië, Spanje, Portugal, Canada, Australië, India, Brazilië, Mexico, Colombia, Peru, Chili, … Read more

Definitie uitsturen, wat betekent uitsturen

Uitsturen is het verzenden van een bericht, document of ander materiaal naar een andere persoon of organisatie. Het kan ook verwijzen naar het verzenden van een persoon of groep mensen naar een andere locatie om daar een taak of missie uit te voeren.

Definitie utipia, wat betekent utipia

Utipia is een online platform dat bedrijven helpt bij het verbeteren van hun klantenservice. Het biedt een omgeving waarin bedrijven hun klanten kunnen helpen met vragen, problemen en feedback. Utipia biedt ook een aantal tools om de klantenservice te verbeteren, zoals een klantenportaal, een chatbot, een kennisbank en een ticketing-systeem.

Definitie uitvoeringsfase, wat betekent uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase is de fase in een project waarin de plannen worden uitgevoerd. In deze fase worden de activiteiten uitgevoerd die nodig zijn om het project te voltooien. De uitvoeringsfase begint meestal na de planningfase en eindigt met de afronding van het project. Tijdens de uitvoeringsfase worden de taken uitgevoerd die nodig zijn om het … Read more

Definitie uitlopend, wat betekent uitlopend

Uitlopend is een werkwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces van het verminderen of beëindigen van een activiteit of een verplichting. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar het verstrijken van een bepaalde termijn of het vervallen van een contract.

Definitie upscaling, wat betekent upscaling

Upscaling is het proces waarbij een bestaand product, proces of systeem wordt verbeterd of geoptimaliseerd om het te laten voldoen aan de veranderende behoeften van de markt. Het doel van upscaling is om de prestaties van een product of systeem te verbeteren, waardoor het beter aansluit bij de veranderende behoeften van de markt.

Definitie ulg, wat betekent ulg

ULG staat voor Universiteit van Luik, Gebouwen en Technologie. Het is een universiteit in Luik, België, die zich richt op technologie, wetenschap, economie, rechten, kunst en cultuur. De universiteit biedt bachelor- en masterdiploma’s aan in een breed scala aan disciplines. Het is ook een van de grootste universiteiten in België.

Definitie uszo, wat betekent uszo

USZO staat voor Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheidspersoneel. Het is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de sociale zekerheid voor overheidspersoneel. De USZO is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De USZO is verantwoordelijk voor het verstrekken van pensioenen, uitkeringen, verzekeringen en andere sociale zekerheidsvoordelen aan overheidspersoneel.

Definitie urinewaar, wat betekent urinewaar

Urinewaar is een medisch term voor urine. Het is een lichaamsvloeistof die wordt geproduceerd door de nieren en wordt uitgescheiden via de blaas. Het bestaat uit water, afvalstoffen, mineralen en andere stoffen. Het wordt gebruikt om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen.

Definitie u23, wat betekent u23

U23 is een term die gebruikt wordt om een voetbalteam te beschrijven dat bestaat uit spelers die jonger zijn dan 23 jaar. Het team neemt meestal deel aan internationale toernooien en wedstrijden.

Definitie utiliteiten, wat betekent utiliteiten

Utiliteiten zijn de maatschappelijke waarde of het nut van een bepaalde activiteit, product of dienst. Het is een maatstaf om de waarde van iets te bepalen. Utiliteiten kunnen worden gemeten in termen van economische, sociale, milieu- of andere voordelen. In Nederland worden utiliteiten vaak gebruikt om de effectiviteit van overheidsbeleid te beoordelen.

Definitie unprofor, wat betekent unprofor

UNPROFOR was een VN-vredesmacht die tussen 1992 en 1995 in voormalig Joegoslavië actief was. De missie had als doel het bewaken van vredesovereenkomsten, het begeleiden van humanitaire hulp en het bewaken van vrije humanitaire toegang.

Definitie ufraw, wat betekent ufraw

UFRaw (Unidentified Flying Raw) is een open source-programma dat gebruikers in staat stelt om RAW-afbeeldingen te bewerken. Het programma is gebaseerd op de DCRaw-bibliotheek en biedt gebruikers een aantal opties voor het bewerken van RAW-afbeeldingen, zoals het aanpassen van witbalans, het aanpassen van kleur, het toevoegen van filters en het aanpassen van de belichting. UFRaw … Read more

Definitie unced, wat betekent unced

UNCED staat voor de United Nations Conference on Environment and Development, een conferentie die in 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië, werd gehouden. De conferentie was bedoeld om de wereldwijde milieuproblemen aan te pakken en de duurzame ontwikkeling te bevorderen. De conferentie resulteerde in de aanname van Agenda 21, een document dat een reeks aanbevelingen … Read more

Definitie umbriel, wat betekent umbriel

Umbriel is een maan van de planeet Uranus. Het is de tweede grootste maan van Uranus en is vernoemd naar een personage uit Alexander Popes gedicht The Rape of the Lock. Umbriel is een donkere maan met een oppervlak dat voornamelijk bestaat uit koolstofdioxideijs.

Definitie unye, wat betekent unye

Unye is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat onzeker, onduidelijk of onbepaald is. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat niet precies is gedefinieerd.

Definitie uitstalkast, wat betekent uitstalkast

Een uitstalkast is een kast die wordt gebruikt om producten of diensten te presenteren of te verkopen. Het is een vorm van winkelinrichting waarbij producten in een kast worden geplaatst die zichtbaar is voor klanten. De kasten kunnen worden gebruikt om producten te verkopen, maar ook om informatie te verstrekken of om producten te promoten.

Definitie ulises, wat betekent ulises

Ulises is een personage uit de Griekse mythologie. Hij was de zoon van Laërtes en Antikleia en de koning van Ithaka. Volgens de legende was hij de held van de Odyssee, een episch gedicht geschreven door Homerus. In het gedicht reist Ulises tien jaar lang om zijn vaderland Ithaka te bereiken, waar hij zijn vrouw … Read more

Definitie uilenoog, wat betekent uilenoog

Uilenoog is een term die wordt gebruikt om een oog te beschrijven dat een uilachtige vorm heeft, met een groot, rond pupil en een kleine, smalle oogwit. Het wordt vaak gebruikt om een personage te beschrijven dat intelligent, wijs en waakzaam is.

Definitie urendement, wat betekent urendement

Urendement is een term die wordt gebruikt om de opbrengst van een belegging of investering te beschrijven. Het urendement is de verhouding tussen de opbrengst en de kosten van een belegging of investering. Het urendement wordt meestal uitgedrukt als een percentage.

Definitie ullr, wat betekent ullr

Ullr is een god uit de Noorse mythologie. Hij is de god van de jacht, de skisport en de krijgskunst. Hij wordt vaak afgebeeld met een boog en pijl, en wordt gezien als een beschermheer van de jagers en krijgers. Ullr is ook de god van de sneeuw, en wordt vaak aangeroepen om sneeuw te … Read more

Definitie uldum, wat betekent uldum

Uldum is een zone in de World of Warcraft-game. Het is een woestijnachtig gebied in het zuiden van Kalimdor, dat bekend staat om zijn oude ruïnes en geheimen. Het is de thuisbasis van de Tol’vir, een ras van half-mens, half-steenwezens. Uldum is ook de locatie van de laatste resten van de titaan, Al’Akir, die hier … Read more

Definitie urbe, wat betekent urbe

Urbe is een Latijnse term die staat voor stad. Het is een algemene term die gebruikt wordt om een stedelijke omgeving te beschrijven, waar mensen wonen, werken en recreëren. Het kan ook worden gebruikt om een stad of stedelijke regio te beschrijven.

Definitie utka, wat betekent utka

Utka is een Russisch bordspel dat wordt gespeeld met twee spelers. Het doel van het spel is om als eerste alle stukken van de tegenstander te verzamelen. Het spel wordt gespeeld met twee sets van 16 stukken, waarvan elke set bestaat uit 8 pionnen, 2 paarden, 2 lopers, 2 torens, 1 koning en 1 koningin. … Read more

Definitie uitloten, wat betekent uitloten

Uitloten is een term die gebruikt wordt om een proces te beschrijven waarbij een winnaar wordt gekozen uit een groep kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een loterij, waarbij deelnemers een lot kopen en de winnaar wordt bepaald door het lot te trekken.

Definitie uplights, wat betekent uplights

Uplights zijn verlichtingselementen die worden gebruikt om een ruimte te verlichten door licht omhoog te schijnen. Ze worden vaak gebruikt om een dramatisch effect te creëren, of om een bepaalde sfeer te creëren. Uplights kunnen worden gebruikt om een kamer meer diepte te geven, of om een bepaalde kleur of textuur te benadrukken.

Definitie uitverdieneffect, wat betekent uitverdieneffect

Het uitverdieneffect is een psychologisch effect waarbij mensen meer waarde hechten aan dingen die ze zelf hebben verdiend, dan aan dingen die ze gratis hebben gekregen. Het effect wordt vaak gebruikt in marketingstrategieën, waarbij klanten worden aangemoedigd om meer te kopen om zo meer korting te krijgen.

Definitie ultramontaan, wat betekent ultramontaan

Ultramontaan betekent letterlijk ‘van de andere kant van de bergen’. Het is een term die gebruikt wordt om iets of iemand te beschrijven dat of die afkomstig is van de andere kant van de Alpen, meestal met betrekking tot de katholieke Kerk. Het wordt ook gebruikt om iets of iemand te beschrijven dat of die … Read more

Definitie ubd, wat betekent ubd

UBD staat voor Uniforme Bestuurlijke Dienstverlening. Het is een initiatief van de Nederlandse overheid om de bestuurlijke dienstverlening te verbeteren. Het doel is om de bestuurlijke dienstverlening te vereenvoudigen, te verbeteren en te versnellen. UBD richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de bestuurlijke dienstverlening, het verminderen van de administratieve lasten en het … Read more

Definitie uitgaansgeweld, wat betekent uitgaansgeweld

Uitgaansgeweld is een vorm van geweld dat plaatsvindt in of rondom uitgaansgelegenheden. Het omvat geweld tussen personen, zoals vechtpartijen, maar ook geweld tegen personen, zoals mishandeling, verkrachting en moord. Uitgaansgeweld kan ook bestaan uit intimidatie, bedreigingen, diefstal en vandalisme.

Definitie utg, wat betekent utg

UTG staat voor Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Het UTG is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Definitie uitgeprocedeerd, wat betekent uitgeprocedeerd

Uitgeprocedeerd is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een persoon die niet langer in Nederland mag verblijven. Dit kan het gevolg zijn van een afgewezen asielaanvraag of een andere vorm van immigratieprocedure. De persoon is verplicht het land te verlaten en mag niet langer in Nederland verblijven.

Definitie uitgereikt, wat betekent uitgereikt

Uitgereikt is een werkwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces van het geven van iets aan iemand. Het kan worden gebruikt om te verwijzen naar het geven van een prijs, een diploma, een certificaat of een ander soort beloning.

Definitie uer, wat betekent uer

User is een Engelse term die wordt gebruikt om iemand aan te duiden die gebruik maakt van een computer, een programma of een website. Het is een algemene term die wordt gebruikt om een persoon aan te duiden die een systeem gebruikt.

Definitie uitstaan, wat betekent uitstaan

Uitstaan is een werkwoord dat betekent dat iemand of iets opvalt door zijn of haar uiterlijk, gedrag of prestaties. Het kan ook gebruikt worden om te verwijzen naar iemand die zich op een bepaalde manier gedraagt of iets doet dat anderen niet doen.

Definitie uitgelichte, wat betekent uitgelichte

Uitgelichte Nederlands is een vorm van Nederlands die wordt gebruikt om de taal toegankelijker te maken voor mensen die de taal niet goed beheersen. Het is een manier om de taal te vereenvoudigen door het gebruik van korte, eenvoudige zinnen, herhalingen en duidelijke woordkeuze. Uitgelichte Nederlands wordt vaak gebruikt in documenten, websites en andere communicatie … Read more

Definitie urbanisatietempo, wat betekent urbanisatietempo

Urbanisatietempo is een term die wordt gebruikt om de snelheid van de bevolkingsgroei in stedelijke gebieden in Nederland te beschrijven. Het is een maatstaf voor de mate waarin stedelijke gebieden in Nederland in de loop van de tijd veranderen. Het wordt meestal gemeten door het aantal inwoners per vierkante kilometer te vergelijken met het aantal … Read more

Definitie uig, wat betekent uig

UIG staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke werknemersverzekeringen in Nederland. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Definitie ulevel, wat betekent ulevel

Ulevel is een afkorting voor User Level, wat in het Nederlands gebruikersniveau betekent. Het is een manier om de toegang tot bepaalde functies of informatie te beheren. Het gebruikersniveau wordt meestal gebruikt om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde functies of informatie.

Definitie urc, wat betekent urc

Uitvoeringsregeling Categoriale Bijstand (URC): een regeling van de Nederlandse overheid die mensen met een laag inkomen financiële ondersteuning biedt. De URC is bedoeld om mensen te helpen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. De regeling biedt mensen met een laag inkomen een financiële tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud, zoals huur, voedsel, kleding en … Read more

Definitie urbane, wat betekent urbane

Urbane Nederlands is een stijl van Nederlands die wordt gesproken in stedelijke gebieden. Het is een meer informele stijl van Nederlands die wordt gekenmerkt door een rijke vocabulaire, een snellere spreekstijl en een meer informele grammatica. Urbane Nederlands wordt vaak gebruikt in informele gesprekken, bijvoorbeeld tussen vrienden of in de media.

Definitie u8, wat betekent u8

U8 staat voor “Universele 8-bits karakterset”. Het is een standaard voor het coderen van tekens, waarbij elk teken wordt gecodeerd als een 8-bits waarde. Deze standaard wordt gebruikt om tekens in computersystemen te coderen, waardoor ze kunnen worden weergegeven op het scherm.

Definitie ucar, wat betekent ucar

UCAR staat voor Unie van Christelijke Arbeidersorganisaties in Nederland. Het is een samenwerkingsverband van christelijke vakbonden in Nederland. De UCAR is opgericht in 1945 en heeft als doel het versterken van de christelijke arbeidersbeweging in Nederland. De UCAR is een belangrijke speler in de Nederlandse arbeidsmarkt en heeft een grote invloed op de arbeidsvoorwaarden en … Read more

Definitie ullage, wat betekent ullage

Ullage is een term die gebruikt wordt om de hoeveelheid vloeistof aan te geven die ontbreekt in een vat, tank of ander vat. Het is de hoeveelheid die ontbreekt tussen de bovenkant van de inhoud en de bovenkant van het vat.

Definitie unionshop, wat betekent unionshop

Een unionshop is een winkel waar alleen producten worden verkocht die zijn gemaakt door werknemers die lid zijn van een vakbond. Deze winkels bieden vaak producten aan die niet in andere winkels te vinden zijn, zoals kleding, schoenen, boeken, muziek en andere items. De winkels zijn vaak gericht op het ondersteunen van de lokale gemeenschap … Read more

Definitie uitvergroten, wat betekent uitvergroten

Uitvergroten betekent het vergroten van een afbeelding, tekst of ander object. Dit kan worden gedaan door het object te vergroten of door het object te verplaatsen naar een groter scherm of een groter deel van het scherm. Uitvergroten wordt vaak gebruikt om details te zien die anders niet zichtbaar zijn.

Definitie unificatie, wat betekent unificatie

Unificatie is het proces waarbij twee of meer entiteiten worden samengevoegd tot één geheel. Het doel van unificatie is om verschillende entiteiten te verenigen in een georganiseerd geheel. In Nederland wordt unificatie vaak gebruikt om verschillende overheidsinstanties te verenigen in een enkele organisatie.

Definitie usef, wat betekent usef

Usef is een afkorting voor ‘Uniforme Systematiek voor de Economische Fysica’. Het is een systeem dat wordt gebruikt om de economische fysica te organiseren en te analyseren. Het is ontwikkeld door de Nederlandse economische fysicus Jan Tinbergen en is bedoeld om de economische fysica te verduidelijken en te verbeteren. Het systeem is gebaseerd op een … Read more

Definitie unaloom, wat betekent unaloom

Unaloom is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat onverwacht, onverwachts of onverwacht gebeurt. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat onverwacht of onverwacht gebeurt, maar dat niet noodzakelijk negatief is.

Definitie uithouders, wat betekent uithouders

Uithouders zijn mensen die in staat zijn om lange tijd aan een taak of activiteit te werken zonder moe te worden of afgeleid te worden. Ze hebben de kracht en het uithoudingsvermogen om door te gaan, zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn.

Definitie uitstrekken, wat betekent uitstrekken

Uitstrekken betekent dat je iets verlengt of verbreedt. Het kan ook gebruikt worden om te verwijzen naar het vergroten van de omvang of het bereik van iets. Bijvoorbeeld: “De stad heeft haar grenzen uitgestrekt om meer mensen te kunnen huisvesten.”

Definitie ulehake, wat betekent ulehake

Ulehake is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een klein stukje stof of leer aan te duiden dat wordt gebruikt om een kledingstuk te verstevigen. Het wordt meestal gebruikt om de tailleband van een broek of rok te verstevigen.

Definitie uitvlakken, wat betekent uitvlakken

Uitvlakken is het gladstrijken van een oppervlakte, bijvoorbeeld met behulp van een vlakspaan. Het doel is om oneffenheden te verwijderen en een glad oppervlak te creëren. Uitvlakken wordt vaak gebruikt in de bouw, bij het afwerken van muren, plafonds en vloeren.

Definitie uitgebreidt, wat betekent uitgebreidt

Uitgebreidt Nederlands is een term die wordt gebruikt om de Nederlandse taal te beschrijven die wordt gesproken in Nederland, België en Suriname. Het is een variant van de Nederlandse taal die meer woorden en uitdrukkingen bevat dan de standaard Nederlandse taal. Uitgebreid Nederlands is een meer informele variant van de taal die wordt gebruikt in … Read more

Definitie ubar, wat betekent ubar

Ubar is een term die wordt gebruikt om een onbekende locatie of bestemming aan te duiden. Het is afgeleid van het Arabische woord “ubar”, dat “ver weg” betekent. Het wordt vaak gebruikt om een mysterieuze of onbekende plek te beschrijven, zoals een verloren stad of een verborgen schat.