Categorie: U

 • Definitie ubermench, wat betekent ubermench

  Ubermensch is een term uit de filosofie van Friedrich Nietzsche, die staat voor een supermens of een bovenmens. Het is een persoon die boven de menselijke beperkingen uitstijgt en een nieuwe, hogere standaard van leven en denken creëert.

 • Definitie uraemia, wat betekent uraemia

  Uraemia is een aandoening waarbij er te veel afvalstoffen in het bloed aanwezig zijn, meestal als gevolg van nierfalen. De symptomen kunnen onder andere vermoeidheid, misselijkheid, braken, verlies van eetlust, verminderde urineproductie, verhoogde bloeddruk en oedeem zijn.

 • Definitie untermenchen, wat betekent untermenchen

  Untermenschen is een term die gebruikt wordt om mensen te beschrijven die als minderwaardig worden beschouwd. Het woord is afgeleid van het Duitse woord Untermensch, dat letterlijk “ondermens” betekent. De term werd voor het eerst gebruikt in de 19e eeuw door de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, maar werd later gebruikt door de nazi’s om Joden, […]

 • Definitie uspga, wat betekent uspga

  De USPGA (United States Professional Golfers’ Association) is een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met het promoten en reguleren van professioneel golfen in de Verenigde Staten. De USPGA organiseert ook toernooien, waaronder de US Open, de US Women’s Open en de US Senior Open.

 • Definitie ubiquiteit, wat betekent ubiquiteit

  Ubiquiteit is het verschijnsel dat iets overal aanwezig is of lijkt te zijn. Het is een term die vaak wordt gebruikt om de alomtegenwoordigheid van technologie te beschrijven.

 • Definitie uitsluiten, wat betekent uitsluiten

  Uitsluiten betekent dat iets of iemand niet meer meegenomen wordt in een bepaalde situatie of beslissing. Het kan ook betekenen dat iemand niet meer deelneemt aan een activiteit of groep.

 • Definitie uitgestrekt, wat betekent uitgestrekt

  Uitgestrekt Nederlands is een term die wordt gebruikt om de Nederlandse taal te beschrijven die wordt gesproken in landen buiten Nederland, zoals België, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het is een variant van de Nederlandse taal die wordt beïnvloed door de lokale talen en culturen.

 • Definitie uitvaagsel, wat betekent uitvaagsel

  Uitvaagsel is een term die gebruikt wordt om afval of ongewenste stoffen aan te duiden die zijn verzameld door het uitvegen van een oppervlak. Het kan zowel fysiek als chemisch afval zijn, zoals stof, vuil, olie, chemicaliën of andere verontreinigingen. Het wordt vaak gebruikt in de industrie om het milieu te beschermen tegen verontreiniging.

 • Definitie uitvoegstrook, wat betekent uitvoegstrook

  Een uitvoegstrook is een strook papier die wordt gebruikt om informatie over een transactie te verzamelen. Het wordt meestal gebruikt bij banktransacties, waaronder het verzenden van geld, het verwerken van betalingen en het verzenden van cheques. De uitvoegstrook bevat informatie zoals de naam van de ontvanger, het bedrag dat is verzonden, de datum van de […]

 • Definitie uranos, wat betekent uranos

  Uranos was in de Griekse mythologie de eerste hemelgod, de zoon van Gaia (de aarde) en de vader van de twaalf Titanen. Hij was de eerste koning van de hemel en regeerde over de hemel, de zee en de aarde.

 • Definitie ultrasonografie, wat betekent ultrasonografie

  Ultrasonografie is een medische techniek waarbij geluidsgolven worden gebruikt om beelden van het binnenste van het lichaam te maken. Deze techniek wordt gebruikt om verschillende aandoeningen te diagnosticeren, zoals zwangerschap, aandoeningen van de organen, bloedvaten en weefsels. Ultrasonografie wordt ook gebruikt om de grootte, vorm en structuur van organen te bepalen.

 • Definitie unlimiteds, wat betekent unlimiteds

  Unlimited betekent onbeperkt of ongelimiteerd. Het is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat er geen limiet is aan de hoeveelheid of de omvang van iets.

 • Definitie ulenbelt, wat betekent ulenbelt

  Ulenbelt is een plaats in de Nederlandse provincie Overijssel. Het is een dorp in de gemeente Hardenberg, gelegen in het noordoosten van de provincie. Ulenbelt is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Het dorp is vooral bekend om de vele landbouwgronden en de vele boerderijen die er te vinden zijn. Er zijn ook enkele […]

 • Definitie unionisten, wat betekent unionisten

  Unionisten zijn mensen die voorstander zijn van een politieke unie tussen twee of meer landen. In Nederland worden unionisten vaak geassocieerd met de Nederlandse Unie, een politieke partij die voorstander is van een politieke unie tussen Nederland en België.

 • Definitie uitspoken, wat betekent uitspoken

  Uitspoken is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om te verwijzen naar het uiten van meningen of gevoelens. Het kan ook gebruikt worden om te verwijzen naar het uiten van kritiek of het geven van advies.

 • Definitie uitwinning, wat betekent uitwinning

  Uitwinning is het proces waarbij een bepaalde stof of grondstof uit de aarde wordt gehaald. Het kan gaan om het winnen van olie, gas, steenkool, erts, zout of andere mineralen.

 • Definitie upanishad, wat betekent upanishad

  De Upanishaden zijn een verzameling van religieuze teksten uit het hindoeïsme. Ze stammen uit de 8e tot de 6e eeuw voor Christus en worden gezien als de belangrijkste bron van de hindoe-filosofie. De Upanishaden bevatten de essentie van de hindoe-filosofie, waaronder de leer van de atman (ziel) en Brahman (het absolute). Ze bevatten ook de […]

 • Definitie ubiquitus, wat betekent ubiquitus

  Ubiquitus is een Latijnse term die letterlijk ‘overal aanwezig’ betekent. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar iets dat overal aanwezig is of dat op veel plaatsen tegelijkertijd aanwezig is.

 • Definitie urquhart, wat betekent urquhart

  Urquhart is een plaats in Schotland, gelegen aan de oevers van Loch Ness. Het is een klein dorpje met een lange geschiedenis, dat bekend staat om zijn prachtige uitzicht op het meer en de omringende heuvels. Het is ook de thuisbasis van het Urquhart Castle, een middeleeuws kasteel dat een van de meest bezochte toeristische […]

 • Definitie uitklapbed, wat betekent uitklapbed

  Een uitklapbed is een bed dat kan worden uitgeklapt om extra slaapplaatsen te creëren. Het is meestal een soort bank of sofa die kan worden omgezet in een bed. Het is een handige oplossing voor kleine ruimtes, omdat het meestal veel minder ruimte in beslag neemt dan een normaal bed.

 • Definitie uxor, wat betekent uxor

  Uxor is een Latijnse term die ‘echtgenote’ betekent. Het is afgeleid van het Latijnse woord uxor, dat ‘vrouw’ betekent. Het is een term die wordt gebruikt om de vrouw van een man aan te duiden, ofwel zijn echtgenote.

 • Definitie urinoom, wat betekent urinoom

  Urinoom is een medisch term voor een arts die gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van aandoeningen van de urinewegen. Deze artsen zijn vaak nefrologen of urologen.

 • Definitie uw.greijdanus, wat betekent uw.greijdanus

  UW.Greijdanus is een christelijke school in Zwolle, Nederland. Het is een school voor voortgezet onderwijs, met leerlingen van 12 tot 18 jaar. De school biedt een breed scala aan vakken, waaronder Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, muziek, kunst, techniek, informatica en godsdienst. De school heeft een sterke focus op het ontwikkelen van […]

 • Definitie unibet.com, wat betekent unibet.com

  Unibet.com is een online gokwebsite die een breed scala aan weddenschappen, casino-spellen, poker, bingo en andere spellen aanbiedt. Het bedrijf is gevestigd in Malta en heeft kantoren in het Verenigd Koninkrijk, België, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Bulgarije, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Italië, Spanje, Portugal, Canada, Australië, India, Brazilië, Mexico, Colombia, Peru, Chili, […]

 • Definitie uitsturen, wat betekent uitsturen

  Uitsturen is het verzenden van een bericht, document of ander materiaal naar een andere persoon of organisatie. Het kan ook verwijzen naar het verzenden van een persoon of groep mensen naar een andere locatie om daar een taak of missie uit te voeren.

 • Definitie uitvloeisel, wat betekent uitvloeisel

  Uitvloeisel is een term die wordt gebruikt om het resultaat of de gevolgen van een bepaalde actie of gebeurtenis aan te duiden. Het kan ook worden gebruikt om de consequenties van een bepaalde beslissing of actie te beschrijven.

 • Definitie utipia, wat betekent utipia

  Utipia is een online platform dat bedrijven helpt bij het verbeteren van hun klantenservice. Het biedt een omgeving waarin bedrijven hun klanten kunnen helpen met vragen, problemen en feedback. Utipia biedt ook een aantal tools om de klantenservice te verbeteren, zoals een klantenportaal, een chatbot, een kennisbank en een ticketing-systeem.

 • Definitie uitvoeringsfase, wat betekent uitvoeringsfase

  De uitvoeringsfase is de fase in een project waarin de plannen worden uitgevoerd. In deze fase worden de activiteiten uitgevoerd die nodig zijn om het project te voltooien. De uitvoeringsfase begint meestal na de planningfase en eindigt met de afronding van het project. Tijdens de uitvoeringsfase worden de taken uitgevoerd die nodig zijn om het […]

 • Definitie urethraal, wat betekent urethraal

  De urethra is een buis die urine van de blaas naar buiten voert. Het is ongeveer 20 cm lang bij mannen en 3-4 cm bij vrouwen. Bij mannen loopt de urethra door de penis en bij vrouwen door de clitoris.

 • Definitie uitlopend, wat betekent uitlopend

  Uitlopend is een werkwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces van het verminderen of beëindigen van een activiteit of een verplichting. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar het verstrijken van een bepaalde termijn of het vervallen van een contract.

 • Definitie upscaling, wat betekent upscaling

  Upscaling is het proces waarbij een bestaand product, proces of systeem wordt verbeterd of geoptimaliseerd om het te laten voldoen aan de veranderende behoeften van de markt. Het doel van upscaling is om de prestaties van een product of systeem te verbeteren, waardoor het beter aansluit bij de veranderende behoeften van de markt.

 • Definitie ulg, wat betekent ulg

  ULG staat voor Universiteit van Luik, Gebouwen en Technologie. Het is een universiteit in Luik, België, die zich richt op technologie, wetenschap, economie, rechten, kunst en cultuur. De universiteit biedt bachelor- en masterdiploma’s aan in een breed scala aan disciplines. Het is ook een van de grootste universiteiten in België.

 • Definitie uszo, wat betekent uszo

  USZO staat voor Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheidspersoneel. Het is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de sociale zekerheid voor overheidspersoneel. De USZO is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De USZO is verantwoordelijk voor het verstrekken van pensioenen, uitkeringen, verzekeringen en andere sociale zekerheidsvoordelen aan overheidspersoneel.

 • Definitie urinewaar, wat betekent urinewaar

  Urinewaar is een medisch term voor urine. Het is een lichaamsvloeistof die wordt geproduceerd door de nieren en wordt uitgescheiden via de blaas. Het bestaat uit water, afvalstoffen, mineralen en andere stoffen. Het wordt gebruikt om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen.

 • Definitie uitstippelen, wat betekent uitstippelen

  Uitstippelen is het bedenken en vastleggen van een plan of strategie om een bepaald doel te bereiken. Het is een proces waarbij je stap voor stap een route of oplossing uitstippelt om een bepaald doel te bereiken.

 • Definitie unilateraal, wat betekent unilateraal

  Unilateraal is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat iets alleen door één partij wordt gedaan, zonder dat er een overeenkomst of toestemming van een andere partij nodig is.

 • Definitie u23, wat betekent u23

  U23 is een term die gebruikt wordt om een voetbalteam te beschrijven dat bestaat uit spelers die jonger zijn dan 23 jaar. Het team neemt meestal deel aan internationale toernooien en wedstrijden.

 • Definitie unzen, wat betekent unzen

  Unzen is een eenheid van gewicht die wordt gebruikt in Japan. Het is gelijk aan 600 gram of ongeveer 21,16 ons.

 • Definitie utiliteiten, wat betekent utiliteiten

  Utiliteiten zijn de maatschappelijke waarde of het nut van een bepaalde activiteit, product of dienst. Het is een maatstaf om de waarde van iets te bepalen. Utiliteiten kunnen worden gemeten in termen van economische, sociale, milieu- of andere voordelen. In Nederland worden utiliteiten vaak gebruikt om de effectiviteit van overheidsbeleid te beoordelen.

 • Definitie unprofor, wat betekent unprofor

  UNPROFOR was een VN-vredesmacht die tussen 1992 en 1995 in voormalig Joegoslavië actief was. De missie had als doel het bewaken van vredesovereenkomsten, het begeleiden van humanitaire hulp en het bewaken van vrije humanitaire toegang.

 • Definitie ufraw, wat betekent ufraw

  UFRaw (Unidentified Flying Raw) is een open source-programma dat gebruikers in staat stelt om RAW-afbeeldingen te bewerken. Het programma is gebaseerd op de DCRaw-bibliotheek en biedt gebruikers een aantal opties voor het bewerken van RAW-afbeeldingen, zoals het aanpassen van witbalans, het aanpassen van kleur, het toevoegen van filters en het aanpassen van de belichting. UFRaw […]

 • Definitie uang, wat betekent uang

  Uang is geld in de vorm van munten en bankbiljetten. Het is een algemeen aanvaarde betaalmiddel dat wordt gebruikt om goederen en diensten te kopen.

 • Definitie ummi, wat betekent ummi

  Ummi is een Arabisch woord dat letterlijk “moeder” betekent. Het is een term van respect en liefde die wordt gebruikt om je moeder aan te spreken.

 • Definitie unced, wat betekent unced

  UNCED staat voor de United Nations Conference on Environment and Development, een conferentie die in 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië, werd gehouden. De conferentie was bedoeld om de wereldwijde milieuproblemen aan te pakken en de duurzame ontwikkeling te bevorderen. De conferentie resulteerde in de aanname van Agenda 21, een document dat een reeks aanbevelingen […]

 • Definitie umbriel, wat betekent umbriel

  Umbriel is een maan van de planeet Uranus. Het is de tweede grootste maan van Uranus en is vernoemd naar een personage uit Alexander Popes gedicht The Rape of the Lock. Umbriel is een donkere maan met een oppervlak dat voornamelijk bestaat uit koolstofdioxideijs.

 • Definitie unye, wat betekent unye

  Unye is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat onzeker, onduidelijk of onbepaald is. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat niet precies is gedefinieerd.

 • Definitie uitstalkast, wat betekent uitstalkast

  Een uitstalkast is een kast die wordt gebruikt om producten of diensten te presenteren of te verkopen. Het is een vorm van winkelinrichting waarbij producten in een kast worden geplaatst die zichtbaar is voor klanten. De kasten kunnen worden gebruikt om producten te verkopen, maar ook om informatie te verstrekken of om producten te promoten.

 • Definitie ulises, wat betekent ulises

  Ulises is een personage uit de Griekse mythologie. Hij was de zoon van Laërtes en Antikleia en de koning van Ithaka. Volgens de legende was hij de held van de Odyssee, een episch gedicht geschreven door Homerus. In het gedicht reist Ulises tien jaar lang om zijn vaderland Ithaka te bereiken, waar hij zijn vrouw […]

 • Definitie uitsluitsel, wat betekent uitsluitsel

  Uitsluitsel is een oplossing of antwoord op een vraag of probleem. Het is een definitief antwoord dat geen verdere discussie of twijfel meer toelaat.

 • Definitie uitgiftedatum, wat betekent uitgiftedatum

  De uitgiftedatum is de datum waarop een product of dienst wordt uitgegeven of verstrekt. Het is de datum waarop de klant het product of de dienst in ontvangst neemt.

 • Definitie uitgekeken, wat betekent uitgekeken

  Uitgekeken zijn betekent dat je geen interesse meer hebt in iets of dat je er genoeg van hebt. Het kan ook betekenen dat je het gevoel hebt dat je alles al hebt gezien of gedaan wat er te zien of te doen is.

 • Definitie uilenoog, wat betekent uilenoog

  Uilenoog is een term die wordt gebruikt om een oog te beschrijven dat een uilachtige vorm heeft, met een groot, rond pupil en een kleine, smalle oogwit. Het wordt vaak gebruikt om een personage te beschrijven dat intelligent, wijs en waakzaam is.

 • Definitie urendement, wat betekent urendement

  Urendement is een term die wordt gebruikt om de opbrengst van een belegging of investering te beschrijven. Het urendement is de verhouding tussen de opbrengst en de kosten van een belegging of investering. Het urendement wordt meestal uitgedrukt als een percentage.

 • Definitie ullr, wat betekent ullr

  Ullr is een god uit de Noorse mythologie. Hij is de god van de jacht, de skisport en de krijgskunst. Hij wordt vaak afgebeeld met een boog en pijl, en wordt gezien als een beschermheer van de jagers en krijgers. Ullr is ook de god van de sneeuw, en wordt vaak aangeroepen om sneeuw te […]

 • Definitie uitoefenprijs, wat betekent uitoefenprijs

  Uitoefenprijs is de prijs waartegen een optie of warrant uitgeoefend kan worden. Dit is de prijs waartegen de onderliggende waarde van de optie of warrant gekocht of verkocht kan worden.

 • Definitie uldum, wat betekent uldum

  Uldum is een zone in de World of Warcraft-game. Het is een woestijnachtig gebied in het zuiden van Kalimdor, dat bekend staat om zijn oude ruïnes en geheimen. Het is de thuisbasis van de Tol’vir, een ras van half-mens, half-steenwezens. Uldum is ook de locatie van de laatste resten van de titaan, Al’Akir, die hier […]

 • Definitie urbe, wat betekent urbe

  Urbe is een Latijnse term die staat voor stad. Het is een algemene term die gebruikt wordt om een stedelijke omgeving te beschrijven, waar mensen wonen, werken en recreëren. Het kan ook worden gebruikt om een stad of stedelijke regio te beschrijven.

 • Definitie utka, wat betekent utka

  Utka is een Russisch bordspel dat wordt gespeeld met twee spelers. Het doel van het spel is om als eerste alle stukken van de tegenstander te verzamelen. Het spel wordt gespeeld met twee sets van 16 stukken, waarvan elke set bestaat uit 8 pionnen, 2 paarden, 2 lopers, 2 torens, 1 koning en 1 koningin. […]

 • Definitie uitloten, wat betekent uitloten

  Uitloten is een term die gebruikt wordt om een proces te beschrijven waarbij een winnaar wordt gekozen uit een groep kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een loterij, waarbij deelnemers een lot kopen en de winnaar wordt bepaald door het lot te trekken.

 • Definitie uplights, wat betekent uplights

  Uplights zijn verlichtingselementen die worden gebruikt om een ruimte te verlichten door licht omhoog te schijnen. Ze worden vaak gebruikt om een dramatisch effect te creëren, of om een bepaalde sfeer te creëren. Uplights kunnen worden gebruikt om een kamer meer diepte te geven, of om een bepaalde kleur of textuur te benadrukken.

 • Definitie uitverdieneffect, wat betekent uitverdieneffect

  Het uitverdieneffect is een psychologisch effect waarbij mensen meer waarde hechten aan dingen die ze zelf hebben verdiend, dan aan dingen die ze gratis hebben gekregen. Het effect wordt vaak gebruikt in marketingstrategieën, waarbij klanten worden aangemoedigd om meer te kopen om zo meer korting te krijgen.

 • Definitie ultramontaan, wat betekent ultramontaan

  Ultramontaan betekent letterlijk ‘van de andere kant van de bergen’. Het is een term die gebruikt wordt om iets of iemand te beschrijven dat of die afkomstig is van de andere kant van de Alpen, meestal met betrekking tot de katholieke Kerk. Het wordt ook gebruikt om iets of iemand te beschrijven dat of die […]

 • Definitie ubd, wat betekent ubd

  UBD staat voor Uniforme Bestuurlijke Dienstverlening. Het is een initiatief van de Nederlandse overheid om de bestuurlijke dienstverlening te verbeteren. Het doel is om de bestuurlijke dienstverlening te vereenvoudigen, te verbeteren en te versnellen. UBD richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de bestuurlijke dienstverlening, het verminderen van de administratieve lasten en het […]

 • Definitie uitzetten, wat betekent uitzetten

  Uitzetten betekent het verwijderen van iets of iemand uit een bepaalde plaats of situatie. Het kan ook verwijzen naar het stoppen met het gebruik van een bepaald apparaat of het uitschakelen van een bepaalde functie.

 • Definitie uitgaansgeweld, wat betekent uitgaansgeweld

  Uitgaansgeweld is een vorm van geweld dat plaatsvindt in of rondom uitgaansgelegenheden. Het omvat geweld tussen personen, zoals vechtpartijen, maar ook geweld tegen personen, zoals mishandeling, verkrachting en moord. Uitgaansgeweld kan ook bestaan uit intimidatie, bedreigingen, diefstal en vandalisme.

 • Definitie utg, wat betekent utg

  UTG staat voor Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Het UTG is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Definitie uitgeprocedeerd, wat betekent uitgeprocedeerd

  Uitgeprocedeerd is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een persoon die niet langer in Nederland mag verblijven. Dit kan het gevolg zijn van een afgewezen asielaanvraag of een andere vorm van immigratieprocedure. De persoon is verplicht het land te verlaten en mag niet langer in Nederland verblijven.

 • Definitie uitgereikt, wat betekent uitgereikt

  Uitgereikt is een werkwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces van het geven van iets aan iemand. Het kan worden gebruikt om te verwijzen naar het geven van een prijs, een diploma, een certificaat of een ander soort beloning.

 • Definitie uer, wat betekent uer

  User is een Engelse term die wordt gebruikt om iemand aan te duiden die gebruik maakt van een computer, een programma of een website. Het is een algemene term die wordt gebruikt om een persoon aan te duiden die een systeem gebruikt.

 • Definitie uitstaan, wat betekent uitstaan

  Uitstaan is een werkwoord dat betekent dat iemand of iets opvalt door zijn of haar uiterlijk, gedrag of prestaties. Het kan ook gebruikt worden om te verwijzen naar iemand die zich op een bepaalde manier gedraagt of iets doet dat anderen niet doen.

 • Definitie uitserveren, wat betekent uitserveren

  Uitserveren is het verstrekken van een bepaalde hoeveelheid van een product of dienst aan een klant. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar het verstrekken van informatie of documenten aan een persoon of organisatie.

 • Definitie uitgelichte, wat betekent uitgelichte

  Uitgelichte Nederlands is een vorm van Nederlands die wordt gebruikt om de taal toegankelijker te maken voor mensen die de taal niet goed beheersen. Het is een manier om de taal te vereenvoudigen door het gebruik van korte, eenvoudige zinnen, herhalingen en duidelijke woordkeuze. Uitgelichte Nederlands wordt vaak gebruikt in documenten, websites en andere communicatie […]

 • Definitie urbanisatietempo, wat betekent urbanisatietempo

  Urbanisatietempo is een term die wordt gebruikt om de snelheid van de bevolkingsgroei in stedelijke gebieden in Nederland te beschrijven. Het is een maatstaf voor de mate waarin stedelijke gebieden in Nederland in de loop van de tijd veranderen. Het wordt meestal gemeten door het aantal inwoners per vierkante kilometer te vergelijken met het aantal […]

 • Definitie uig, wat betekent uig

  UIG staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke werknemersverzekeringen in Nederland. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Definitie ulevel, wat betekent ulevel

  Ulevel is een afkorting voor User Level, wat in het Nederlands gebruikersniveau betekent. Het is een manier om de toegang tot bepaalde functies of informatie te beheren. Het gebruikersniveau wordt meestal gebruikt om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde functies of informatie.

 • Definitie urc, wat betekent urc

  Uitvoeringsregeling Categoriale Bijstand (URC): een regeling van de Nederlandse overheid die mensen met een laag inkomen financiële ondersteuning biedt. De URC is bedoeld om mensen te helpen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. De regeling biedt mensen met een laag inkomen een financiële tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud, zoals huur, voedsel, kleding en […]

 • Definitie urbane, wat betekent urbane

  Urbane Nederlands is een stijl van Nederlands die wordt gesproken in stedelijke gebieden. Het is een meer informele stijl van Nederlands die wordt gekenmerkt door een rijke vocabulaire, een snellere spreekstijl en een meer informele grammatica. Urbane Nederlands wordt vaak gebruikt in informele gesprekken, bijvoorbeeld tussen vrienden of in de media.

 • Definitie u8, wat betekent u8

  U8 staat voor “Universele 8-bits karakterset”. Het is een standaard voor het coderen van tekens, waarbij elk teken wordt gecodeerd als een 8-bits waarde. Deze standaard wordt gebruikt om tekens in computersystemen te coderen, waardoor ze kunnen worden weergegeven op het scherm.

 • Definitie ucar, wat betekent ucar

  UCAR staat voor Unie van Christelijke Arbeidersorganisaties in Nederland. Het is een samenwerkingsverband van christelijke vakbonden in Nederland. De UCAR is opgericht in 1945 en heeft als doel het versterken van de christelijke arbeidersbeweging in Nederland. De UCAR is een belangrijke speler in de Nederlandse arbeidsmarkt en heeft een grote invloed op de arbeidsvoorwaarden en […]

 • Definitie ulrika, wat betekent ulrika

  Ulrika is een Scandinavische naam die afgeleid is van de Oud-Germaanse naam Ulfrīc, wat “wolfkracht” betekent. Het is een meisjesnaam die ook gebruikt wordt als een achternaam.

 • Definitie ullage, wat betekent ullage

  Ullage is een term die gebruikt wordt om de hoeveelheid vloeistof aan te geven die ontbreekt in een vat, tank of ander vat. Het is de hoeveelheid die ontbreekt tussen de bovenkant van de inhoud en de bovenkant van het vat.

 • Definitie unionshop, wat betekent unionshop

  Een unionshop is een winkel waar alleen producten worden verkocht die zijn gemaakt door werknemers die lid zijn van een vakbond. Deze winkels bieden vaak producten aan die niet in andere winkels te vinden zijn, zoals kleding, schoenen, boeken, muziek en andere items. De winkels zijn vaak gericht op het ondersteunen van de lokale gemeenschap […]

 • Definitie uitvergroten, wat betekent uitvergroten

  Uitvergroten betekent het vergroten van een afbeelding, tekst of ander object. Dit kan worden gedaan door het object te vergroten of door het object te verplaatsen naar een groter scherm of een groter deel van het scherm. Uitvergroten wordt vaak gebruikt om details te zien die anders niet zichtbaar zijn.

 • Definitie unificatie, wat betekent unificatie

  Unificatie is het proces waarbij twee of meer entiteiten worden samengevoegd tot één geheel. Het doel van unificatie is om verschillende entiteiten te verenigen in een georganiseerd geheel. In Nederland wordt unificatie vaak gebruikt om verschillende overheidsinstanties te verenigen in een enkele organisatie.

 • Definitie uitwringen, wat betekent uitwringen

  Uitwringen betekent het met kracht uitpersen van vocht uit iets, bijvoorbeeld door het te knijpen of te wringen.

 • Definitie unchar, wat betekent unchar

  Onchar is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat onaangenaam of onplezierig is. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat ongepast of ongepast is.

 • Definitie usef, wat betekent usef

  Usef is een afkorting voor ‘Uniforme Systematiek voor de Economische Fysica’. Het is een systeem dat wordt gebruikt om de economische fysica te organiseren en te analyseren. Het is ontwikkeld door de Nederlandse economische fysicus Jan Tinbergen en is bedoeld om de economische fysica te verduidelijken en te verbeteren. Het systeem is gebaseerd op een […]

 • Definitie unaloom, wat betekent unaloom

  Unaloom is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat onverwacht, onverwachts of onverwacht gebeurt. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat onverwacht of onverwacht gebeurt, maar dat niet noodzakelijk negatief is.

 • Definitie uithouders, wat betekent uithouders

  Uithouders zijn mensen die in staat zijn om lange tijd aan een taak of activiteit te werken zonder moe te worden of afgeleid te worden. Ze hebben de kracht en het uithoudingsvermogen om door te gaan, zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn.

 • Definitie uitstrekken, wat betekent uitstrekken

  Uitstrekken betekent dat je iets verlengt of verbreedt. Het kan ook gebruikt worden om te verwijzen naar het vergroten van de omvang of het bereik van iets. Bijvoorbeeld: “De stad heeft haar grenzen uitgestrekt om meer mensen te kunnen huisvesten.”

 • Definitie uitbuiten, wat betekent uitbuiten

  Uitbuiten is het misbruiken van iemands kwetsbaarheid of onwetendheid om eigen voordeel te behalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het misbruiken van een minderjarige, een oudere of een persoon met een beperking.

 • Definitie ulehake, wat betekent ulehake

  Ulehake is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een klein stukje stof of leer aan te duiden dat wordt gebruikt om een kledingstuk te verstevigen. Het wordt meestal gebruikt om de tailleband van een broek of rok te verstevigen.

 • Definitie uitvlakken, wat betekent uitvlakken

  Uitvlakken is het gladstrijken van een oppervlakte, bijvoorbeeld met behulp van een vlakspaan. Het doel is om oneffenheden te verwijderen en een glad oppervlak te creëren. Uitvlakken wordt vaak gebruikt in de bouw, bij het afwerken van muren, plafonds en vloeren.

 • Definitie ugx, wat betekent ugx

  UGX is een afkorting voor de Ugandese Shilling, de munteenheid van Uganda. De munteenheid wordt gebruikt voor het kopen en verkopen van goederen en diensten in het land.

 • Definitie uitgebreidt, wat betekent uitgebreidt

  Uitgebreidt Nederlands is een term die wordt gebruikt om de Nederlandse taal te beschrijven die wordt gesproken in Nederland, België en Suriname. Het is een variant van de Nederlandse taal die meer woorden en uitdrukkingen bevat dan de standaard Nederlandse taal. Uitgebreid Nederlands is een meer informele variant van de taal die wordt gebruikt in […]

 • Definitie uitkiezen, wat betekent uitkiezen

  Definitie: Uitkiezen: Kiezen uit een aantal mogelijkheden; selecteren.

 • Definitie ubar, wat betekent ubar

  Ubar is een term die wordt gebruikt om een onbekende locatie of bestemming aan te duiden. Het is afgeleid van het Arabische woord “ubar”, dat “ver weg” betekent. Het wordt vaak gebruikt om een mysterieuze of onbekende plek te beschrijven, zoals een verloren stad of een verborgen schat.

 • Definitie userid, wat betekent userid

  UserID is een unieke identificatie die wordt gebruikt om een gebruiker te identificeren binnen een systeem. Het kan worden gebruikt om een gebruiker te verifiëren, toegang te geven tot bepaalde functies of informatie, of om de activiteiten van een gebruiker binnen een systeem te volgen.

 • Definitie urinair, wat betekent urinair

  Urinair is een verzamelterm voor alle processen die betrekking hebben op de productie en afvoer van urine. Urine is een vloeistof die wordt geproduceerd door de nieren en die afvalstoffen uit het bloed filtert. De urine wordt vervolgens via de urineleiders naar de blaas vervoerd, waar het wordt opgeslagen totdat het door de urinebuis wordt […]