Categorie: M

 • Definitie modulator, wat betekent modulator

  Een modulator is een apparaat dat een signaal van een bepaalde frequentie en amplitude omzet in een ander signaal met een andere frequentie en amplitude. Het wordt gebruikt om informatie te coderen, te verzenden en te ontvangen.

 • Definitie mineur, wat betekent mineur

  Mineur is een term die gebruikt wordt om iemand aan te duiden die jonger is dan 18 jaar. In Nederland is de leeftijd waarop iemand als meerderjarig wordt beschouwd 18 jaar. Iemand die jonger is dan 18 jaar wordt dus als mineur beschouwd.

 • Definitie meltingpot, wat betekent meltingpot

  Een meltingpot is een samenleving waarin verschillende culturen, etniciteiten, religies en talen samenkomen en samenleven. Het is een metafoor voor de culturele diversiteit die ontstaat wanneer mensen uit verschillende achtergronden samenkomen en hun verschillende culturele elementen combineren.

 • Definitie motis, wat betekent motis

  Motis is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat klein, lief en schattig is. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat grappig, ondeugend of schattig is.

 • Definitie marktanalist, wat betekent marktanalist

  Een marktanalist is een persoon die verantwoordelijk is voor het analyseren van marktgegevens om trends en patronen te identificeren die kunnen helpen bij het maken van strategische beslissingen. Ze gebruiken verschillende technieken, waaronder marktonderzoek, concurrentieanalyse, klantenonderzoek en financiële analyse, om informatie te verzamelen en te analyseren. Ze kunnen ook helpen bij het ontwikkelen van marketingstrategieën […]

 • Definitie marrying, wat betekent marrying

  Marrying is het huwelijk aangaan, ofwel het sluiten van een huwelijksverbintenis. Het is een formele overeenkomst tussen twee personen die hun leven met elkaar willen delen. Het is een belangrijke stap in het leven van een persoon en vereist een grote verantwoordelijkheid.

 • Definitie medus, wat betekent medus

  Medus is een mythologisch wezen dat wordt afgebeeld als een vrouw met slangenhaar. Volgens de Griekse mythologie was Medus een monster dat mensen die haar aankeken in steen veranderde.

 • Definitie merkelceltumor, wat betekent merkelceltumor

  Een Merkelcelcarcinoom is een zeldzame, agressieve vorm van huidkanker die wordt veroorzaakt door een virus. Het wordt meestal gevonden op de huid van het gezicht, de nek, de armen en de benen. Het wordt gekenmerkt door het verschijnen van kleine, rode of paarse knobbeltjes die kunnen groeien en uiteindelijk kunnen uitzaaien naar andere delen van […]

 • Definitie marenen, wat betekent marenen

  Marenen zijn kleine, ronde, gele of oranje schaaldieren die voorkomen in de Noordelijke Atlantische Oceaan. Ze worden vaak gebruikt als voedsel en worden vaak gebakken, gekookt of gebruikt in salades.

 • Definitie marginale, wat betekent marginale

  Marginale betekent aan de rand of aan de buitenkant. In economie wordt het begrip marginale gebruikt om de verandering van een variabele te beschrijven als er een kleine verandering in een andere variabele plaatsvindt. Het is een maat voor de verandering in de totale output als er een kleine verandering in een variabele plaatsvindt.

 • Definitie moeheidssyndroom, wat betekent moeheidssyndroom

  Moeheidssyndroom is een aandoening waarbij iemand lange tijd last heeft van vermoeidheid, zelfs na voldoende rust. De vermoeidheid kan zo ernstig zijn dat het dagelijks leven beïnvloedt. Er is geen specifieke oorzaak voor moeheidssyndroom, maar het kan worden veroorzaakt door stress, infecties, hormonale veranderingen, voedingsproblemen of andere medische aandoeningen.

 • Definitie menisten, wat betekent menisten

  Menisten zijn een religieuze groep die voornamelijk in India en Pakistan voorkomt. Ze geloven in de eenheid van God en de universele broederschap van alle mensen. Menisten geloven ook in de reïncarnatie en het karma. Ze hebben een grote nadruk op meditatie, vroomheid en het vermijden van zonde. Menisten geloven ook in het vermijden van […]

 • Definitie marciana, wat betekent marciana

  Marciana is een term die wordt gebruikt om een persoon of een cultuur te beschrijven die afkomstig is van de planeet Mars. Het is een term die vaak wordt gebruikt in sciencefictionverhalen en films.

 • Definitie mentie, wat betekent mentie

  Mentie is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om aandacht te vragen of om iemand te herinneren aan iets. Het is een afgeleide van het woord ‘menten’, wat ‘herinneren’ betekent.

 • Definitie morbido, wat betekent morbido

  Morbido is een Italiaans woord dat ‘zacht’ of ‘zalvend’ betekent. Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een zachte, romige textuur of smaak.

 • Definitie mannual, wat betekent mannual

  Mannual is een Engelse term die wordt gebruikt om een handleiding of gebruiksaanwijzing aan te duiden. Een handleiding is een document dat informatie bevat over het gebruik, onderhoud en reparatie van een product of systeem. Het is bedoeld om gebruikers te helpen bij het begrijpen en gebruiken van het product of systeem.

 • Definitie maroniet, wat betekent maroniet

  Maroniet is een christelijke kerk die voornamelijk in het Midden-Oosten voorkomt. De Maronieten zijn een van de oudste christelijke kerken en stammen af van de apostel Johannes de Doper. Ze geloven in dezelfde leerstellingen als de Rooms-Katholieke Kerk, maar hebben hun eigen liturgie en rituelen.

 • Definitie mitraalklepprolaps, wat betekent mitraalklepprolaps

  Mitraalklepprolaps is een aandoening waarbij de mitraalklep, een klep in het hart dat bloed stuurt van de linkerboezem naar de linkerkamer, niet goed sluit. Hierdoor kan bloed terugstromen naar de linkerboezem, waardoor er een verhoogde druk in de linkerboezem ontstaat. Dit kan leiden tot symptomen zoals kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen.

 • Definitie murid, wat betekent murid

  Murid is een persoon die naar school gaat om te leren. Het woord wordt meestal gebruikt om een leerling in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs aan te duiden.

 • Definitie maluwe, wat betekent maluwe

  Maluwe is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat klein, zwak of onbeduidend is. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die niet veel macht of invloed heeft.

 • Definitie montanisme, wat betekent montanisme

  Montanisme is een christelijke beweging die in de tweede eeuw ontstond in het Romeinse Rijk. Het was een charismatische beweging die de ervaring van de Heilige Geest als een krachtige kracht voor verandering en vernieuwing benadrukte. Montanisten geloofden dat de Heilige Geest de kerk zou leiden en dat de profetieën van Montanus en zijn volgelingen […]

 • Definitie mucinen, wat betekent mucinen

  Mucinen zijn eiwitten die worden geproduceerd door de slijmvliezen van het lichaam. Ze zijn belangrijk voor het beschermen van de slijmvliezen tegen infecties, irritatie en andere schade. Mucinen helpen ook bij het bevochtigen van de slijmvliezen en het verminderen van de wrijving tussen de cellen.

 • Definitie mobiliteitstraject, wat betekent mobiliteitstraject

  Mobiliteitstraject is een term die wordt gebruikt om een reeks van activiteiten aan te duiden die gericht zijn op het verbeteren van de mobiliteit van mensen. Het kan gaan om het verbeteren van de toegankelijkheid van openbaar vervoer, het verbeteren van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers, het verbeteren van de verkeersveiligheid, het verminderen van […]

 • Definitie merla, wat betekent merla

  Merla is een Nederlandse term voor een jonge merel. Het is een algemene benaming voor een jonge merel die nog niet volwassen is. Merla’s hebben een bruine verenkleed met een witte borst en een zwarte kop. Ze zijn vaak te vinden in parken, tuinen en andere open ruimtes.

 • Definitie moerasschildpadden, wat betekent moerasschildpadden

  Moerasschildpadden zijn een groep van schildpadden die voorkomen in moerassen, meren, rivieren en andere stilstaande of trage stromende wateren. Ze hebben een lange, platte schild en een korte, dikke nek. Hun kleur varieert van bruin tot zwart, met soms een paar lichte strepen. Ze hebben een lange, stompe snuit en kleine, zwarte ogen. Moerasschildpadden zijn […]

 • Definitie microblogging, wat betekent microblogging

  Microblogging is een vorm van online communicatie waarbij gebruikers korte berichten, foto’s of video’s posten op een website of sociale netwerksite. De berichten zijn meestal korter dan 140 tekens en worden gedeeld met andere gebruikers.

 • Definitie machair, wat betekent machair

  Machair is een uniek type kustlandschap dat voornamelijk voorkomt in de westelijke Hebriden in Schotland. Het bestaat uit een laag, vlak strand dat is bedekt met een laag fijn, wit zand en is omringd door een kustvlakte met grasland, heide en duingras. Het wordt gevormd door de stroming van de Atlantische Oceaan, die het zand […]

 • Definitie medenspeech, wat betekent medenspeech

  Medenspeech is een term die wordt gebruikt om een gesprek te beschrijven waarin alle betrokkenen gelijkwaardig zijn en waarin iedereen zijn of haar mening kan uiten. Het is een manier van communiceren waarbij iedereen zijn of haar mening kan uiten en waarbij er geen onderwerp is dat taboe is. Het is een manier van communiceren […]

 • Definitie monolayer, wat betekent monolayer

  Een monolayer is een dunne laag van een materiaal dat bestaat uit een enkele rij van moleculen. Het wordt vaak gebruikt in nanotechnologie, waar het wordt gebruikt om dunne lagen van materialen te creëren die kunnen worden gebruikt voor verschillende toepassingen.

 • Definitie muting, wat betekent muting

  Muting is het tijdelijk uitschakelen van een geluid of signaal. Het kan worden gebruikt om ongewenste geluiden te verminderen of om een bepaalde frequentie te verwijderen.

 • Definitie massacommunicatie, wat betekent massacommunicatie

  Massacommunicatie is een vorm van communicatie waarbij een boodschap aan een grote groep mensen tegelijk wordt verzonden. Het doel is om een groot publiek te bereiken met een boodschap die voor iedereen hetzelfde is. Massacommunicatie wordt vaak gebruikt door bedrijven, overheden en andere organisaties om hun boodschap aan een breed publiek te verspreiden. Massacommunicatie kan […]

 • Definitie murenes, wat betekent murenes

  Murenes zijn een soort kleine, slanke, zoutwatervis die voorkomt in de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Noordzee. Ze hebben een lange, smalle lichaam met een kleine kop en een korte staart. Hun kleur varieert van grijs tot bruin, met donkere vlekken. Murenes kunnen tot 1 meter lang worden en worden meestal gegeten.

 • Definitie multitester, wat betekent multitester

  Een multitester is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om elektrische stroom, spanning, weerstand en andere elektrische eigenschappen te meten. Het is een veelzijdig apparaat dat wordt gebruikt door elektriciens, technici en hobbyisten. Het kan worden gebruikt om elektrische schakelingen te testen, te diagnosticeren en te repareren.

 • Definitie mauricius, wat betekent mauricius

  Mauritius is een eilandstaat in de Indische Oceaan, ten oosten van Madagaskar. Het is een voormalig Brits kolonie die in 1968 onafhankelijk werd. Het land bestaat uit het eiland Mauritius, het eiland Rodrigues, de Agalega-eilanden en de Cargados Carajos-eilanden. Mauritius heeft een tropisch klimaat met warme temperaturen het hele jaar door. Het is een populaire […]

 • Definitie moraalridders, wat betekent moraalridders

  Moraalridders zijn personen die zich inzetten voor het verdedigen van de morele waarden en normen in de samenleving. Ze staan voor een ethisch kader waarin mensen zichzelf en anderen respecteren, waarderen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen. Moraalridders zijn vaak betrokken bij het bevorderen van een positieve cultuur, het versterken van de gemeenschap en […]

 • Definitie myelinisatie, wat betekent myelinisatie

  Myelinisatie is het proces waarbij een laagje vetachtige stof (myeline) wordt aangebracht rondom zenuwcellen. Dit laagje helpt bij het verhogen van de snelheid waarmee zenuwimpulsen worden verzonden. Myelinisatie is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het zenuwstelsel.

 • Definitie motherfucker, wat betekent motherfucker

  Motherfucker is een krachtterm die gebruikt wordt om iemand te beledigen. Het is een woord dat vaak gebruikt wordt om iemand te beschrijven als iemand die onbetrouwbaar, onbetrouwbaar of onbetrouwbaar is.

 • Definitie margy, wat betekent margy

  Margy is een afkorting van ‘marginalisatie’, wat in het Nederlands betekent dat iemand of iets buiten de maatschappelijke normen wordt geplaatst. Het kan ook verwijzen naar het proces waarbij iemand of iets wordt uitgesloten van deelname aan de maatschappij.

 • Definitie murga, wat betekent murga

  Murga is een vorm van straatmuziek uit Uruguay en Argentinië. Het is een combinatie van muziek, dans en theater waarbij een groep mensen in kostuums en maskers optreedt. De muziek is meestal een mix van Afrikaanse ritmes, Spaanse en Europese invloeden. De dans is meestal een mix van Afrikaanse, Spaanse en Europese stijlen. De teksten […]

 • Definitie mcfa, wat betekent mcfa

  MCFA staat voor Medium Chain Fatty Acids. Het zijn vetzuren met een middellange keten, die voornamelijk in kokosolie voorkomen. Ze worden gebruikt als energiebron voor het lichaam en hebben verschillende gezondheidsvoordelen, waaronder het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten, het verbeteren van de spijsvertering en het verminderen van het risico op obesitas.

 • Definitie messaline, wat betekent messaline

  Messaline was een Romeinse keizerin die regeerde van 41 tot 48 na Christus. Ze was bekend om haar extravagante levensstijl en haar vermeende immorele gedrag. Ze was ook bekend om haar politieke macht en haar vermogen om de macht te behouden.

 • Definitie mircea, wat betekent mircea

  Mircea is een Roemeense voornaam die afgeleid is van de naam Mirchea, een oude Thracische naam die “sterke koning” betekent. Het is een populaire naam in Roemenië, waar het wordt geassocieerd met de legendarische voormalige koning Mircea I van Wallachije.

 • Definitie mazal, wat betekent mazal

  Mazal is een Hebreeuws woord dat geluk, voorspoed of goede wensen betekent. Het wordt vaak gebruikt als een manier om iemand te feliciteren met een speciale gebeurtenis, zoals een verjaardag of een huwelijk.

 • Definitie monocyt, wat betekent monocyt

  Een monocyt is een type witte bloedcel dat een belangrijke rol speelt bij het immuunsysteem. Het is een soort macrophage, wat betekent dat het vreemde stoffen zoals bacteriën en virussen kan opsporen en vernietigen. Monocyten worden geproduceerd in het beenmerg en circuleren vervolgens in het bloed.

 • Definitie mindfold, wat betekent mindfold

  Mindfold is een techniek die wordt gebruikt om de geest te kalmeren en te concentreren. Het is een vorm van meditatie waarbij je je ogen bedekt met een speciale masker dat je helpt om je aandacht te richten op je ademhaling en je gedachten te verzachten. Het is een effectieve manier om stress te verminderen, […]

 • Definitie mouche, wat betekent mouche

  Mouche is een algemene naam voor een groep insecten die behoort tot de orde Diptera. Ze hebben twee vleugels en een paar korte halsters. De meeste mouches zijn kleine, bruine of zwarte insecten die voorkomen in huizen, tuinen en andere omgevingen. Sommige mouches kunnen ziekten overbrengen, zoals malaria, tyfus en cholera.

 • Definitie moderniseringstheorie, wat betekent moderniseringstheorie

  Moderniseringstheorie is een sociaal-wetenschappelijke theorie die de veranderingen in de samenleving als gevolg van modernisering verklaart. De theorie stelt dat de modernisering van de samenleving leidt tot een verandering van de sociale structuur, waarbij traditionele waarden en normen worden vervangen door moderne waarden en normen. De theorie stelt ook dat deze veranderingen leiden tot een […]

 • Definitie muisvogel, wat betekent muisvogel

  Een muisvogel is een kleine, meestal bruine vogel uit de familie van de muscicapidae. Ze hebben een korte, stompe snavel en een korte, stompe staart. Ze zijn meestal te vinden in bossen, tuinen en parken. Ze voeden zich met insecten, spinnen en andere kleine dieren.

 • Definitie mouwer, wat betekent mouwer

  Mouwer is een Nederlands woord dat verwijst naar een kledingstuk dat wordt gedragen om de armen te bedekken. Het is meestal een losse mouw die aan de schouder wordt vastgemaakt en die over de armen en de handen heen valt. Het kan ook een mouw zijn die aan de schouder vastzit en die over de […]

 • Definitie moustier, wat betekent moustier

  Moustier is een techniek waarbij een patroon wordt aangebracht op een stuk steen of keramiek door het gebruik van een speciaal gereedschap dat een mouw of een mouwvormige uitsparing in het oppervlak maakt. Deze techniek wordt vaak gebruikt om decoratieve patronen aan te brengen op keramische objecten, zoals tegels, potten en schalen.

 • Definitie metafyse, wat betekent metafyse

  Metafyse is een term die wordt gebruikt om de harde, buitenste laag van een bot te beschrijven. Het is een harde, gladde laag die bestaat uit dicht opeengepakte cellen en weefsels. Deze laag beschermt het bot tegen schade en helpt bij het vasthouden van vocht.

 • Definitie microns, wat betekent microns

  Een micron is een eenheid van lengte die gelijk is aan een miljoenste van een meter (1 μm = 0,000001 m). Het wordt gebruikt om kleine afmetingen aan te geven, zoals de diameter van een bacterie of het korrelgrootte van poeder.

 • Definitie moerasmelkdistel, wat betekent moerasmelkdistel

  De moerasmelkdistel (Cirsium palustre) is een plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). Het is een eenjarige of tweejarige plant die in veel delen van Europa voorkomt. De plant heeft een stengel die meestal 30-100 cm hoog is. De bladeren zijn lancetvormig en hebben een scherpe rand. De bloemen zijn paarsachtig en verschijnen in juli en augustus. […]

 • Definitie marsupialisatie, wat betekent marsupialisatie

  Marsupialisatie is een medische procedure waarbij een orgaan of weefsel dat buiten het lichaam is geplaatst, wordt ingepakt in een zakje dat wordt geplaatst in de buikholte. Het doel van deze procedure is om het orgaan of weefsel te beschermen en te helpen bij het herstel.

 • Definitie mcdonaldeilanden, wat betekent mcdonaldeilanden

  De McDonaldeilanden zijn een archipel in de Stille Oceaan, gelegen ten noorden van Nieuw-Caledonië. De archipel bestaat uit twee hoofdeilanden, het grotere eiland McDonald en het kleinere eiland Howe, en een aantal kleinere eilanden. De McDonaldeilanden zijn een territorium van Frankrijk en vormen samen met Nieuw-Caledonië en de eilandengroepen Wallis en Futuna de Franse Overzeese […]

 • Definitie minnewater, wat betekent minnewater

  Minnewater is een meer of een plas die ontstaan is door het afgraven van een stuk land. Het water dat hieruit voortkomt wordt minnewater genoemd. Het is een belangrijke bron van water voor vele steden en dorpen in Nederland. Het wordt ook gebruikt voor recreatie, zoals vissen, zwemmen en watersport.

 • Definitie msnn, wat betekent msnn

  MSN Nederlands is een online nieuwsdienst die gebruikers toegang geeft tot het laatste nieuws, sport, entertainment, financiën, lifestyle, technologie en meer. Het biedt ook een reeks tools, zoals een zoekmachine, e-mail, een agenda, een weerbericht en een reeks andere functies.

 • Definitie melkzwammen, wat betekent melkzwammen

  Melkzwammen zijn een soort paddenstoelen die voorkomen in bossen, tuinen en parken. Ze hebben een witte, melkachtige vloeistof die uit de stengel komt als je erop drukt. Deze vloeistof is giftig en kan huidirritatie veroorzaken. De melkzwam is een saprotroof organisme, wat betekent dat het voedsel uit dode planten en dieren haalt.

 • Definitie meningisme, wat betekent meningisme

  Meningisme is een ideologie die stelt dat de mening van een individu of groep boven de feiten staat. Het is een vorm van subjectivisme waarbij de waarheid wordt bepaald door wat mensen denken of voelen, in plaats van door wat feitelijk waar is. Meningisme staat vaak in contrast met objectivisme, waarbij de waarheid wordt bepaald […]

 • Definitie marantz.nl, wat betekent marantz.nl

  Marantz is een merk van audio-apparatuur dat bekend staat om zijn hoogwaardige producten. Het bedrijf produceert onder andere versterkers, receivers, cd-spelers, draaitafels, luidsprekers en andere audio-apparatuur. Marantz staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid, waardoor het een populaire keuze is voor muziekliefhebbers.

 • Definitie mishna, wat betekent mishna

  De Mishna is een verzameling van Joodse wetten en regels die in de tweede eeuw na Christus werd geschreven. Het is een van de twee basiswerken van de Talmoed, de andere is de Gemara. De Mishna bestaat uit 63 boeken die de Joodse wetten en regels beschrijven die nodig zijn om een religieus leven te […]

 • Definitie malleur, wat betekent malleur

  Malleur is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om een gevoel van verdriet of ongeluk te beschrijven. Het is een gevoel dat je ervaart als je je verdrietig, ongelukkig of ontevreden voelt.

 • Definitie momber, wat betekent momber

  Momber is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een kleine, ronde, gebakken koek aan te duiden. Mombers worden vaak gebruikt als een zoet dessert of als een snack. Ze worden meestal gemaakt van bloem, suiker, boter, eieren en melk. Mombers kunnen worden geserveerd met verschillende soorten vullingen, zoals jam, chocolade, noten of gedroogd fruit.

 • Definitie myranda, wat betekent myranda

  Myranda is een vrouwelijke voornaam. Het is afgeleid van de naam Miranda, wat afgeleid is van het Latijnse woord mirandus, wat “verwonderlijk” betekent.

 • Definitie mariobros, wat betekent mariobros

  Mario Bros. is een klassiek platformspel dat in 1983 werd uitgebracht door Nintendo. Het spel draait om Mario, een kleine, stevige Italiaanse plumber die door verschillende levels moet navigeren om monsters te verslaan en eindbazen te verslaan. Mario moet ook munten verzamelen en speciale voorwerpen zoeken om de levels te voltooien.

 • Definitie magazijnwerkzaamheden, wat betekent magazijnwerkzaamheden

  Magazijnwerkzaamheden zijn taken die worden uitgevoerd in een magazijn of opslagruimte. Deze taken kunnen variëren van het verzamelen, verpakken, verzenden en vervoeren van goederen tot het beheren van voorraden, het organiseren van opslagruimtes en het verwerken van bestellingen. Magazijnwerkzaamheden kunnen ook het verwerken van retouren, het verwerken van klantenbestellingen, het verzenden van goederen en het […]

 • Definitie magy, wat betekent magy

  Magy is een Oost-Europese taal die voornamelijk wordt gesproken in Hongarije. Het is een van de Uralische talen en is verwant aan het Finse, Estse en Karelische. Het is de enige officiële taal van Hongarije en wordt gesproken door ongeveer 13 miljoen mensen.

 • Definitie meerderheidskabinet, wat betekent meerderheidskabinet

  Een meerderheidskabinet is een kabinet in Nederland dat bestaat uit een partij of coalitie van partijen die meer dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer hebben. Dit betekent dat de partij of coalitie in staat is om wetten te maken zonder steun van andere partijen.

 • Definitie moseby, wat betekent moseby

  Moseby is een personage uit de Disney Channel-serie The Suite Life of Zack & Cody. Hij is de manager van het Tipton Hotel waar de twee broers Zack en Cody wonen. Moseby is een streng maar rechtvaardig persoon die altijd probeert de orde te handhaven. Hij is een vaderfiguur voor de twee broers en staat […]

 • Definitie modeziektes, wat betekent modeziektes

  Modeziektes zijn psychische aandoeningen die ontstaan door de druk van de maatschappij om aan bepaalde mode- en schoonheidsidealen te voldoen. Ze kunnen zich uiten in een obsessie met het uiterlijk, een verminderd zelfbeeld, een verminderd zelfvertrouwen, een verminderde motivatie, een verminderde sociale interactie en een verminderde kwaliteit van leven.

 • Definitie mandibulair, wat betekent mandibulair

  Mandibulair is een term die verwijst naar de onderkaak. De onderkaak is een van de twee kaken die samen de kaakspieren vormen. Het is een van de belangrijkste structuren in het menselijk gezicht en is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de mond, het kauwen en het spreken.

 • Definitie mireya, wat betekent mireya

  Mireya is een meisjesnaam van Spaanse oorsprong. Het betekent “verheven” of “verhevene”. Het is afgeleid van het Latijnse woord mire, dat “verheven” betekent.

 • Definitie merkattitude, wat betekent merkattitude

  Merkattitude is een term die wordt gebruikt om de manier te beschrijven waarop een consument naar een merk kijkt. Het omvat de perceptie, waardering en loyaliteit die een consument heeft voor een merk. Merkattitude is een belangrijke factor in het bepalen van de koopbeslissing van een consument.

 • Definitie midzwaard, wat betekent midzwaard

  Midzwaard is een term die wordt gebruikt om een middelpunt aan te duiden, meestal in een organisatie of bedrijf. Het is een centrale positie waaruit de verschillende afdelingen of teams worden bestuurd. Het midzwaard is meestal verantwoordelijk voor het coördineren van de activiteiten van de verschillende afdelingen en het bewaken van de algemene doelstellingen van […]

 • Definitie maraya, wat betekent maraya

  Maraya is een term die wordt gebruikt om een soort van verhalende poëzie aan te duiden. Het is een vorm van poëzie die wordt gebruikt om verhalen te vertellen, meestal met een moraal of boodschap. Maraya wordt vaak gebruikt om verhalen over de geschiedenis, cultuur en tradities van een bepaalde stam of gemeenschap te vertellen.

 • Definitie multichanneling, wat betekent multichanneling

  Multichanneling is het gebruik van meerdere kanalen om met klanten te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, chat, social media, websites en mobiele applicaties. Het doel van multichanneling is om klanten een consistente ervaring te bieden, ongeacht het kanaal dat ze gebruiken.

 • Definitie mokkie, wat betekent mokkie

  Mokkie is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om iemand te beschrijven die lui, ongeïnteresseerd of ongeïnspireerd is. Het kan ook gebruikt worden om iemand te beschrijven die niet veel energie heeft of die niet veel initiatief toont.

 • Definitie marketingconsultant, wat betekent marketingconsultant

  Een marketingconsultant is een persoon die bedrijven helpt bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën om hun producten en diensten te promoten en hun marktaandeel te vergroten. Ze helpen bedrijven bij het identificeren van hun doelgroepen, het ontwikkelen van marketingcampagnes, het analyseren van marktdata en het verbeteren van hun online aanwezigheid.

 • Definitie metaaldampkoorts, wat betekent metaaldampkoorts

  Metaaldampkoorts is een allergische reactie die optreedt na blootstelling aan metaaldampen. De symptomen kunnen variëren van milde huidirritatie tot ernstige ademhalingsproblemen. De meest voorkomende symptomen zijn hoesten, kortademigheid, jeuk, tranende ogen, hoofdpijn, misselijkheid en braken. In ernstige gevallen kan metaaldampkoorts leiden tot longontsteking, longoedeem en zelfs de dood.

 • Definitie multipliciteit, wat betekent multipliciteit

  Multipliciteit is een term die wordt gebruikt om de verschillende verschijningsvormen van een bepaald fenomeen aan te duiden. Het kan worden gebruikt om de verschillende manieren waarop een bepaald fenomeen kan worden waargenomen, gevoeld of ervaren te beschrijven. Het kan ook worden gebruikt om de verschillende manieren waarop een bepaald fenomeen kan worden geanalyseerd of […]

 • Definitie mepperdennen, wat betekent mepperdennen

  Mepperdennen zijn een soort coniferen die voorkomen in het noorden van Europa. Ze hebben een breed, pyramidevormig kroon en hun naalden zijn donkergroen. De naalden zijn stevig en kunnen tot 10 cm lang worden. De mepperdennen zijn winterhard en kunnen goed tegen droogte. Ze worden vaak gebruikt als sierbomen in tuinen en parken.

 • Definitie matsya, wat betekent matsya

  Matsya is een avatar van Vishnu, de godheid in het hindoeïsme. Hij is afgebeeld als een vis of een visachtig wezen. Volgens de hindoeïstische mythologie heeft Matsya Vishnu geholpen bij het redden van de wereld van een grote overstroming.

 • Definitie mosselvergiftiging, wat betekent mosselvergiftiging

  Mosselvergiftiging is een voedselvergiftiging die wordt veroorzaakt door het eten van mosselen die verontreinigd zijn met toxische stoffen. De symptomen kunnen variëren van milde buikpijn en diarree tot ernstige misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, koorts, hoofdpijn, spierpijn en zelfs shock. In ernstige gevallen kan het leiden tot de dood.

 • Definitie memen, wat betekent memen

  Memen zijn beelden, video’s of teksten die op internet worden gedeeld en die vaak grappig, absurd of ironisch zijn. Ze worden vaak gebruikt om een bepaald idee of gevoel te uiten.

 • Definitie mistiek, wat betekent mistiek

  Mistiek is een filosofische stroming die zich richt op het verkrijgen van een dieper inzicht in de werkelijkheid door middel van directe ervaring. Het is een spirituele zoektocht naar eenheid met het goddelijke, waarbij de zoeker zichzelf verliest in een staat van vervoering. Mistieke ervaringen kunnen worden verkregen door meditatie, contemplatie, gebed, rituelen, mystieke dans, […]

 • Definitie merpati, wat betekent merpati

  Merpati is een Indonesisch woord dat letterlijk vertaald ‘vogel’ betekent. Het wordt vaak gebruikt om een specifieke soort vogel te beschrijven, de merpati-vogel, die voorkomt in het zuidoosten van Azië. Deze vogel heeft een lange staart en een kleurrijke verenkleed.

 • Definitie muurdeksel, wat betekent muurdeksel

  Een muurdeksel is een afdekplaat die wordt gebruikt om een opening in een muur af te sluiten. Het kan worden gebruikt om een leiding of een kabel door te voeren, of om een opening te verbergen. Muurdeksels kunnen worden gemaakt van verschillende materialen, zoals kunststof, metaal of hout.

 • Definitie monopool, wat betekent monopool

  Een monopool is een marktstructuur waarin één bedrijf de enige producent is van een bepaald goed of dienst. Het bedrijf heeft daardoor een monopoliepositie en kan de prijzen bepalen. Het heeft ook de macht om de concurrentie uit te sluiten.

 • Definitie menander, wat betekent menander

  Menander was een Griekse komedieschrijver uit de 4e eeuw v.Chr. Hij wordt beschouwd als de meest succesvolle en invloedrijke auteur van de Attische komedie. Zijn werk is beïnvloed door de komedieschrijvers van de vorige generatie, waaronder Aristophanes. Menander schreef meer dan 100 komedies, waarvan er slechts een paar fragmenten bewaard zijn gebleven. Zijn stukken gaan […]

 • Definitie magneetkaart, wat betekent magneetkaart

  Een magneetkaart is een kaart met een magneetstrip waarop informatie is opgeslagen. Deze informatie kan worden gelezen door een magneetkaartlezer. De informatie op de magneetkaart wordt gebruikt voor toegangscontrole, identificatie, betalingen en andere toepassingen.

 • Definitie marug, wat betekent marug

  Marug is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat onmogelijk of onwaarschijnlijk is. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat onrealistisch of onhaalbaar is.

 • Definitie manmat, wat betekent manmat

  Manmat is een term die wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin mannen en vrouwen samenwerken om een bepaald doel te bereiken. Het is een term die vaak wordt gebruikt in de bedrijfswereld, waar mannen en vrouwen samenwerken om een bedrijf of organisatie te laten groeien en succesvol te maken. Het is een term […]

 • Definitie marsvin, wat betekent marsvin

  Een marsvin is een klein zoogdier dat behoort tot de familie van de knaagdieren. Het is een diersoort die voorkomt in Europa, Noord-Amerika en Azië. Marsvinen hebben een kort, dik lichaam met een korte staart en kleine, krachtige poten. Ze hebben een korte, dikke nek en een korte, brede snuit. Hun vacht is meestal grijs, […]

 • Definitie mukki, wat betekent mukki

  Mukki is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand te beschrijven die lief, aardig en gul is. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die een goede vriend is.

 • Definitie mispelbloem, wat betekent mispelbloem

  De mispelbloem is een bloem die voorkomt op de mispelboom. De bloem is wit met een gele kleur in het midden. De bloem heeft een zoete geur en is meestal ongeveer 2 cm groot. De bloem is een van de eerste bloemen die in het voorjaar verschijnen.

 • Definitie modist, wat betekent modist

  Modist is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand aan te duiden die mode ontwerpt, maakt en verkoopt. Het is een samenvoeging van de woorden ‘mode’ en ‘ontwerper’. Modisten zijn verantwoordelijk voor het creëren van kledingstukken die modebewuste mensen aantrekkelijk vinden. Ze werken vaak samen met andere professionals zoals stoffenontwerpers, patroonmakers en kleermakers om […]

 • Definitie manteiga, wat betekent manteiga

  Manteiga is een vette stof die wordt gebruikt als ingrediënt in veel gerechten. Het wordt gemaakt door het karnen van room of vette melk. Manteiga wordt vaak gebruikt om gerechten te bakken, te braden of te koken. Het wordt ook gebruikt als smaakmaker in sauzen en dressings.

 • Definitie maxina, wat betekent maxina

  Maxina is een vrouwelijke voornaam die afgeleid is van de naam Maximus. Het betekent letterlijk ‘de grootste’. Maxina is een Latijnse naam die ook wel wordt gebruikt als een afkorting van de naam Maximiliana.

 • Definitie meerkatten, wat betekent meerkatten

  Meerkatten zijn een diersoort die behoort tot de familie van de mensapen. Ze leven in groepen van meerdere dieren en kunnen in het wild worden aangetroffen in Afrika, Azië en Australië. Meerkatten zijn sociaal en leven in een hiërarchische structuur. Ze hebben een karakteristieke staart die ze gebruiken om zichzelf te balanceren als ze op […]