Definitie quaries, wat betekent quaries

Queries zijn vragen die je stelt aan een database om informatie op te vragen. Ze worden gebruikt om gegevens te zoeken, te filteren, te sorteren en te manipuleren. Queries kunnen worden geschreven in een querytaal zoals SQL (Structured Query Language).

Definitie qadi, wat betekent qadi

Qadi is een islamitische rechter die verantwoordelijk is voor het toepassen van de islamitische wetgeving (sharia) in een bepaalde rechtszaak. De qadi is verantwoordelijk voor het beoordelen van zaken die betrekking hebben op familierecht, erfrecht, contracten, echtscheidingen, erfenissen, schulden en andere zaken.

Definitie qvga, wat betekent qvga

QVGA staat voor Quarter Video Graphics Array en is een term die gebruikt wordt om de resolutie van een beeldscherm aan te geven. Het is een schermresolutie van 320 x 240 pixels. QVGA-beeldschermen worden vaak gebruikt in mobiele telefoons, PDAs en andere draagbare apparaten.

Definitie quodlibet, wat betekent quodlibet

Quodlibet is een Latijnse term die letterlijk ‘wat je maar wilt’ betekent. Het is een muziekstuk dat bestaat uit een verzameling van verschillende melodieën, meestal populaire liedjes, die op een creatieve manier worden gecombineerd. Het is een vorm van improvisatie waarbij de muzikanten hun eigen arrangementen maken. Quodlibet is een populair genre in de klassieke … Read more

Definitie questionare, wat betekent questionare

Een vragenlijst is een lijst met vragen die worden gesteld om informatie te verzamelen. Het doel van een vragenlijst is om informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp, zoals meningen, kennis, gedrag of ervaringen. Vragenlijsten kunnen worden gebruikt voor onderzoek, evaluatie, feedback of als een manier om informatie te verzamelen.

Definitie qrios, wat betekent qrios

QRIOS is een afkorting voor Quality Risk Intelligence Operating System. Het is een softwareplatform dat bedrijven helpt bij het beheren van kwaliteits- en risicomanagementprocessen. Het biedt een geïntegreerde oplossing voor het beheren van kwaliteits- en risicomanagementprocessen, waaronder het identificeren, beoordelen, beheren en monitoren van risico’s. Het platform biedt ook een centrale locatie voor het opslaan … Read more

Definitie qbex, wat betekent qbex

QBEX is een merknaam voor een reeks computers, laptops en andere elektronische apparaten die worden vervaardigd door de Taiwanese fabrikant Quanta Computer. Het bedrijf produceert ook andere producten zoals netwerkapparatuur, servers, storage-oplossingen en meer. QBEX-producten worden voornamelijk verkocht in Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Mexico, Colombia, Peru, Ecuador, Venezuela, Chili, Argentinië en Brazilië.

Definitie quy, wat betekent quy

Quy is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand aan te spreken als een vorm van respect. Het is een afkorting van het woord ‘uw’, wat een vorm van beleefdheid is. Het wordt vaak gebruikt als een manier om iemand te begroeten of te bedanken.

Definitie quintilian, wat betekent quintilian

Quintilianus (35-95 na Christus) was een Romeins rhetoricus en retorica-docent. Hij was een van de meest invloedrijke retorica-docenten uit de Oudheid en schreef het boek Institutio Oratoria, dat als een van de belangrijkste werken over retorica wordt beschouwd. Het boek behandelt onderwerpen zoals de opvoeding van een spreker, de technieken van het spreken, de kunst … Read more

Definitie quiries, wat betekent quiries

Queries zijn vragen die je stelt om informatie te verkrijgen. Ze worden meestal gebruikt in databases om gegevens op te zoeken. Queries kunnen ook worden gebruikt om informatie te verzamelen uit websites, documenten of andere bronnen.

Definitie quirien, wat betekent quirien

Quirien is een Nederlandse naam voor een jongen. Het is afgeleid van het Latijnse woord Quirinus, wat ‘heer’ betekent. De naam is afgeleid van de Romeinse god Quirinus, die de god van de oorlog en de beschermheer van de stad Rome was.

Definitie qct, wat betekent qct

QCT staat voor Quickscan Competentietest. Het is een online test die bedoeld is om de competenties van een persoon te meten. De test bestaat uit een reeks vragen die de persoon moet beantwoorden. De resultaten van de test worden gebruikt om de competenties van de persoon te beoordelen en te bepalen of hij of zij … Read more

Definitie quaich, wat betekent quaich

Een quaich is een Schots aardewerken komvormig drankgerei dat wordt gebruikt om whisky of andere dranken te serveren. Het woord quaich is afgeleid van het Schotse woord ‘cuach’, dat ‘kom’ betekent. Het is een traditioneel geschenk dat wordt gegeven bij speciale gelegenheden, zoals bruiloften of jubilea.

Definitie qualiteit, wat betekent qualiteit

Kwaliteit is een begrip dat wordt gebruikt om de mate van waarde of voortreffelijkheid van iets aan te geven. Het is een subjectief begrip dat verschilt van persoon tot persoon. Kwaliteit kan worden gebruikt om te verwijzen naar de mate waarin een product of dienst aan de verwachtingen voldoet. Kwaliteit kan ook worden gebruikt om … Read more

Definitie queest, wat betekent queest

Nederlands is de officiële taal van Nederland, België en Suriname. Het is een West-Germaanse taal die afstamt van het Oudnederfrankisch en is verwant aan het Engels, Duits, Frans en Afrikaans. Nederlands wordt gesproken door ongeveer 23 miljoen mensen wereldwijd.

Definitie quarantainewet, wat betekent quarantainewet

De Quarantainewet is een wet in Nederland die de overheid de bevoegdheid geeft om maatregelen te nemen om de verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. De wet stelt dat de overheid bepaalde personen of groepen kan verplichten om in quarantaine te gaan, of om bepaalde gebieden af te sluiten. De wet is bedoeld om … Read more

Definitie quinque, wat betekent quinque

Quinque is een Latijnse term die vijf betekent. Het wordt vaak gebruikt in de context van wiskunde, waar het wordt gebruikt om een vijfhoekige figuur te beschrijven. Het kan ook worden gebruikt om een groep van vijf personen of dingen te beschrijven.

Definitie quotiënt, wat betekent quotiënt

Quotiënt is een wiskundig begrip dat wordt gebruikt om de verhouding tussen twee getallen of grootheden te bepalen. Het is het resultaat van het delen van de ene grootheid door de andere. Het quotiënt is het antwoord op de vraag hoeveel keer de ene grootheid in de andere past.

Definitie quavers, wat betekent quavers

Quavers zijn korte, snelle noten die de helft van de waarde hebben van een halve noot. Ze worden meestal gespeeld met twee achtsten noten, waarbij elke achtste noot de helft van de waarde heeft van de halve noot. Quavers worden meestal gebruikt om een stuk muziek meer energie te geven.

Definitie qli, wat betekent qli

Qli staat voor Quick Learning Intelligence en is een technologie die bedrijven helpt bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen. Het is een kunstmatige intelligentie-oplossing die bedrijven helpt bij het verzamelen, analyseren en interpreteren van data om betere beslissingen te nemen. Qli gebruikt algoritmes om patronen in data te detecteren en voorspellingen te doen over toekomstige … Read more

Definitie quade, wat betekent quade

Quade is een term die wordt gebruikt om een vierkante of rechthoekige vorm aan te duiden. Het kan ook worden gebruikt om een vierkante of rechthoekige ruimte of oppervlakte aan te duiden. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord quadra, dat vierkant betekent.

Definitie quango, wat betekent quango

Quango is een afkorting van ‘quasi-autonome overheidsorganisatie’. Het is een organisatie die door de overheid is ingesteld, maar die niet direct onder de controle van de overheid staat. Quango’s zijn vaak verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde taken, zoals het beheer van overheidsprogramma’s, het verstrekken van subsidies of het uitvoeren van onderzoek.

Definitie quirinaal, wat betekent quirinaal

Quirinaal is een term die wordt gebruikt om een vierkantige of rechthoekige ruimte te beschrijven die is verdeeld in vier gelijke delen. Het wordt vaak gebruikt om een tuin of een andere open ruimte te beschrijven die is verdeeld in vier gelijke delen.

Definitie quadri, wat betekent quadri

Quadri is een term die wordt gebruikt om een vierkant of vierkante vorm aan te duiden. Het kan ook worden gebruikt om een vierkante ruimte of een vierkante afbeelding te beschrijven. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord quadrus, dat vierkant betekent.

Definitie qanat, wat betekent qanat

Een qanat is een oude techniek die gebruikt wordt om water te transporteren vanuit een bron naar een lager gelegen gebied. Het bestaat uit een reeks van ondergrondse kanalen die door middel van een zigzagpatroon naar beneden lopen, waardoor het water naar de lager gelegen gebieden wordt geleid.

Definitie qilf, wat betekent qilf

QILF staat voor ‘Quaalude In Lieu of Food’, wat betekent dat iemand drugs gebruikt in plaats van voedsel. Het is een term die vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen die drugs gebruiken om hun honger te stillen.

Definitie qeue, wat betekent qeue

Een wachtrij is een lijst van items die in een bepaalde volgorde worden verwerkt. Het is een manier om taken te organiseren en te verwerken. In het algemeen worden items toegevoegd aan het einde van de lijst en verwerkt aan het begin.

Definitie quincunx, wat betekent quincunx

Quincunx is een term uit de wiskunde die wordt gebruikt om een patroon te beschrijven dat wordt gevormd door vijf punten die in een raster van vier rijen en vier kolommen zijn geplaatst, waarbij de punten in de hoeken en in het midden zijn geplaatst. Het patroon wordt vaak gebruikt in tuinontwerp, kunst en architectuur.

Definitie quidam, wat betekent quidam

Quidam is een Latijnse term die letterlijk ‘iemand’ betekent. Het wordt gebruikt om een anonieme persoon aan te duiden, meestal als een algemene verwijzing naar een persoon die niet nader wordt gespecificeerd.

Definitie qop, wat betekent qop

QOP staat voor ‘Quaalude Opdrachtgevers Platform’. Het is een online platform waar opdrachtgevers en freelancers elkaar kunnen vinden. Het platform biedt een veilige en betrouwbare omgeving waar opdrachtgevers en freelancers kunnen samenwerken. Op het platform kunnen opdrachtgevers hun projecten aanbieden en freelancers kunnen hun diensten aanbieden.

Definitie querie, wat betekent querie

Een querie is een vraag die je stelt aan een database. Deze vraag kan bijvoorbeeld gaan over het ophalen van informatie uit de database, zoals het zoeken naar bepaalde gegevens of het vergelijken van verschillende gegevens.

Definitie quintis, wat betekent quintis

Quintis is een term die wordt gebruikt om de verhouding tussen twee getallen aan te geven. Het is een verhouding die wordt uitgedrukt als een verhouding van 5:1. Dit betekent dat het eerste getal vijf keer zo groot is als het tweede getal.

Definitie quilmes, wat betekent quilmes

Quilmes is een stad in de Argentijnse provincie Buenos Aires. Het is de hoofdstad van de gelijknamige gemeente Quilmes en heeft ongeveer 300.000 inwoners. De stad is vooral bekend om zijn bierbrouwerij, die in 1890 werd opgericht. Quilmes is ook een belangrijk centrum voor de productie van textiel, voedsel en andere producten.

Definitie qv10, wat betekent qv10

QV10 is een Nederlands kwaliteitskeurmerk voor bedrijven die zich bezighouden met het verlenen van diensten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het keurmerk is bedoeld om bedrijven te helpen bij het verbeteren van hun prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het keurmerk is ontwikkeld door de Nederlandse overheid en wordt … Read more

Definitie qam, wat betekent qam

QAM staat voor Quadrature Amplitude Modulation. Het is een techniek die wordt gebruikt om digitale informatie over een draadloze verbinding te verzenden. Het is een vorm van modulatie waarbij twee sinusgolven met verschillende frequenties worden gecombineerd om informatie te coderen. Deze techniek wordt veel gebruikt in draadloze communicatie, zoals WiFi, en in kabeltelevisie.

Definitie quw, wat betekent quw

Quw is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een vraag te stellen. Het is een afkorting van de vraag “Wat is?”. Het wordt vaak gebruikt in informele gesprekken, bijvoorbeeld als iemand iets niet begrijpt of als iemand meer informatie wil over een bepaald onderwerp.

Definitie qiyamah, wat betekent qiyamah

Qiyamah is een islamitische term die verwijst naar de Dag des Oordeels, waarop God de wereld zal oordelen en de mensheid zal veroordelen of belonen. Het is ook bekend als de Apocalyps, de Dag van de Opstanding of de Dag van de Verrijzenis.

Definitie quon, wat betekent quon

Quon is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te verwijzen naar een persoon, plaats, ding of idee dat algemeen bekend is. Het kan ook worden gebruikt om iets te verwijzen naar iets dat algemeen bekend is, maar niet noodzakelijk een naam heeft.

Definitie qic, wat betekent qic

QIC staat voor Quality Improvement Cycle en is een proces dat wordt gebruikt om de kwaliteit van producten, diensten en processen te verbeteren. Het proces bestaat uit vier stappen: analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren. Bij elke stap worden verschillende technieken gebruikt om de kwaliteit te verbeteren.

Definitie quakers, wat betekent quakers

Quakers (ook wel bekend als de Religious Society of Friends) is een religieuze beweging die in de 17e eeuw in Engeland is ontstaan. Quakers geloven in een directe relatie met God en hebben een aantal kenmerken, waaronder een geloof in gelijkheid, vrede, verdraagzaamheid en een verzet tegen oorlog. Quakers hebben ook een aantal praktische principes, … Read more

Definitie qaanaaq, wat betekent qaanaaq

Qaanaaq is een plaats in het noorden van Groenland. Het is de hoofdstad van de gemeente Qaasuitsup en het is de noordelijkste stad ter wereld. De stad heeft ongeveer 2.000 inwoners en is een belangrijk centrum voor de lokale visserijindustrie. Het is ook een populaire toeristische bestemming, met een aantal interessante bezienswaardigheden, waaronder een oude … Read more

Definitie quento, wat betekent quento

Quento is een educatief spel dat is ontworpen om kinderen te helpen bij het leren van rekenvaardigheden. Het spel bestaat uit een reeks puzzels waarbij kinderen getallen moeten combineren om een ​​oplossing te vinden. Het spel is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en is beschikbaar in meerdere talen, waaronder Nederlands.

Definitie quotering, wat betekent quotering

Quotering is het vaststellen van een bepaalde waarde voor een bepaald effect, zoals aandelen, obligaties of andere financiële instrumenten. Deze waarde wordt gebruikt om de waarde van het effect te bepalen en om te bepalen hoeveel het effect waard is.

Definitie qas, wat betekent qas

QAS staat voor ‘Quick Answer System’ en is een systeem dat gebruikt wordt om snel antwoorden te geven op vragen. Het systeem maakt gebruik van een database met vragen en antwoorden die door een gebruiker kan worden geconfigureerd. Het systeem kan ook worden gebruikt om informatie te verstrekken over producten, diensten en andere onderwerpen.

Definitie querty, wat betekent querty

QWERTY is een indeling van letters op een toetsenbord. De naam is afgeleid van de eerste zes letters op de bovenste rij van het toetsenbord. Deze indeling is ontworpen in de 19e eeuw en is nog steeds de meest gebruikte indeling voor toetsenborden.

Definitie quadriplegie, wat betekent quadriplegie

Quadriplegie is een aandoening waarbij alle vier de ledematen en de romp van een persoon verlamd zijn. De verlamming kan veroorzaakt worden door een hersenletsel, een ruggenmergletsel of een andere neurologische aandoening. De verlamming kan ook het gevolg zijn van een beroerte, een hersenbloeding of een andere neurologische aandoening. Quadriplegie kan leiden tot verlies van … Read more

Definitie qff, wat betekent qff

QFF staat voor “Qua Fysieke Faciliteiten”. Het is een term die wordt gebruikt om de fysieke omgeving van een bedrijf of organisatie te beschrijven. Het omvat alle fysieke elementen die nodig zijn om een bedrijf of organisatie te laten functioneren, zoals gebouwen, meubilair, apparatuur, technologie, transportmiddelen, etc.

Definitie quaden, wat betekent quaden

Quaden is een term die wordt gebruikt om een persoon met een handicap aan te duiden. Het is afgeleid van het Latijnse woord quadra, wat vierkant betekent. Quaden hebben meestal een verminderde motoriek, cognitieve vaardigheden en/of communicatieve vaardigheden. Ze hebben vaak ook een verminderde zelfredzaamheid.

Definitie questionaire, wat betekent questionaire

Een vragenlijst is een lijst met vragen die worden gesteld om informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp. De vragen kunnen open of gesloten zijn, afhankelijk van het doel van de vragenlijst. Vragenlijsten worden vaak gebruikt in onderzoek, maar kunnen ook worden gebruikt om feedback te verzamelen van klanten of om informatie te verzamelen over … Read more

Definitie quai, wat betekent quai

Quai is een Franse term die wordt gebruikt om een lange, brede laan of straat aan de oever van een rivier of meer te beschrijven. Het is ook een term die wordt gebruikt om een platform of een loopplatform aan een station te beschrijven.

Definitie quarto, wat betekent quarto

Quarto is een bordspel dat wordt gespeeld door twee tot vier spelers. Het doel van het spel is om als eerste vier stukken van dezelfde kleur, vorm of grootte op een rij te krijgen. De spelers nemen om beurten een stuk van een stapel en plaatsen het op het bord. De speler die als eerste … Read more

Definitie quintal, wat betekent quintal

Een quintal is een eenheid van gewicht die gelijk is aan 100 kilogram. Het woord komt van het Latijnse ‘quintalis’ en is afgeleid van het woord ‘quintus’, wat ‘vijf’ betekent. Het is een gebruikelijke eenheid in landen zoals Frankrijk, Spanje en Portugal.

Definitie qliner, wat betekent qliner

Qliner is een Nederlands openbaar vervoerbedrijf dat zich richt op het vervoer van personen in de regio’s Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder stads- en streekvervoer, luchthavenvervoer, schoolvervoer en speciale vervoersdiensten. Qliner biedt ook een aantal speciale diensten, zoals een gratis wifi-service aan boord van de bussen en … Read more

Definitie quoten, wat betekent quoten

Quoten zijn percentages die worden gebruikt om de verhouding tussen twee of meer waarden te meten. Ze worden vaak gebruikt om de marktaandelen van bedrijven, de verkoopcijfers van producten of de verhouding tussen verschillende demografische groepen te meten.

Definitie qualificatie, wat betekent qualificatie

Qualificatie is het proces waarbij iemand bepaalde kwaliteiten, vaardigheden of kennis verwerft om een bepaalde functie of taak te vervullen. Het is een proces van leren, ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden en kennis om een bepaalde doelstelling te bereiken.

Definitie quera, wat betekent quera

Quera is een online platform dat gebruikers in staat stelt om vragen te stellen en antwoorden te krijgen van andere gebruikers. Het platform biedt ook een aantal tools waarmee gebruikers hun vragen kunnen organiseren, beheren en beantwoorden. Quera is een gratis platform dat gebruikers in staat stelt om vragen te stellen en antwoorden te krijgen … Read more

Definitie querulanten, wat betekent querulanten

Querulanten zijn mensen die voortdurend klagen en kritiek uiten op anderen of op de situatie waarin ze zich bevinden. Ze zijn vaak ontevreden en vinden dat ze onrechtvaardig behandeld worden. Querulanten kunnen moeilijk omgaan met tegenslagen en zijn vaak negatief ingesteld.

Definitie quadraten, wat betekent quadraten

Quadraten zijn vierkante figuren met vier gelijke zijden. Ze worden vaak gebruikt in wiskunde om verschillende berekeningen te maken. Quadraten hebben ook een speciale eigenschap: hun oppervlakte is gelijk aan het kwadraat van hun zijde.

Definitie quena, wat betekent quena

De quena is een traditioneel Andes-muziekinstrument dat wordt gebruikt in Latijns-Amerikaanse muziek. Het is een kleine, holle, rieten fluit met een smalle opening aan de bovenkant. De quena wordt meestal gebruikt om melodieën te spelen, maar het kan ook worden gebruikt om ritmische patronen te creëren. Het is een van de meest populaire instrumenten in … Read more

Definitie qv, wat betekent qv

QV staat voor Quod Vide, wat Latijn is voor “wat te zien”. Het is een afkorting die wordt gebruikt om aan te geven dat de lezer naar een andere bron moet verwijzen voor meer informatie.

Definitie quilava, wat betekent quilava

Quilava is een Pokémon van het type Vuur. Het is de evolutie van Cyndaquil en de voorloper van Typhlosion. Quilava heeft een oranje, geel en grijs lijf met een staart die eruitziet als een vlam. Het heeft ook twee grote, rode ogen en een kleine, zwarte neus. Quilava kan vuurballen spuwen en heeft de speciale … Read more

Definitie quod, wat betekent quod

Quod is een Latijnse term die wordt gebruikt om een verklaring of conclusie aan te geven. Het betekent letterlijk “wat” of “wat er gezegd is”. Het wordt vaak gebruikt in juridische documenten om een bepaalde verklaring of conclusie te bevestigen.

Definitie quan, wat betekent quan

Quan is een Nederlandse term die wordt gebruikt om een persoon aan te duiden die een bepaalde kwaliteit of eigenschap bezit. Het is een afkorting van het woord ‘kwaliteit’. Quan wordt vaak gebruikt om iemand te beschrijven als iemand die goed is in iets, of iemand die een bepaalde kwaliteit heeft.

Definitie qualia, wat betekent qualia

Qualia is een term uit de filosofie die wordt gebruikt om subjectieve ervaringen aan te duiden. Het gaat om de persoonlijke ervaringen die we hebben, zoals de smaak van een appel, de geur van een bloem of het gevoel van warmte. Deze ervaringen zijn subjectief en kunnen niet worden gedeeld met anderen.

Definitie qh, wat betekent qh

QH staat voor ‘Quaestio Hypothetica’, wat in het Nederlands ‘hypothetische vraag’ betekent. Het is een vorm van logisch redeneren waarbij een hypothetische vraag wordt gesteld en vervolgens wordt onderzocht of deze vraag waar of onwaar is.

Definitie ql, wat betekent ql

Ql staat voor Query Language en is een taal die gebruikt wordt om gegevens uit een database te halen. Met QL kunnen gebruikers vragen stellen aan een database, zoals “Welke klanten hebben meer dan $1000 besteed in de afgelopen maand?” of “Welke producten hebben de meeste verkopen gegenereerd?”. QL is een veelgebruikte taal in de … Read more

Definitie querys, wat betekent querys

Query’s zijn vragen die je stelt aan een database. Ze worden gebruikt om informatie uit een database te halen. Query’s kunnen worden gebruikt om gegevens te filteren, te sorteren, te zoeken, te wijzigen of te verwijderen.

Definitie quaestor, wat betekent quaestor

Quaestor is een titel die in het oude Rome werd gebruikt voor een ambtenaar die verantwoordelijk was voor financiële zaken. Tegenwoordig wordt de term gebruikt om een persoon aan te duiden die verantwoordelijk is voor financiële zaken, zoals een accountant of een financieel directeur.

Definitie qaly, wat betekent qaly

QALY staat voor Quality-Adjusted Life Year en is een maatstaf die wordt gebruikt om de kwaliteit van leven te meten. Het is een manier om de gezondheidswinst van een behandeling of interventie te meten. Het is een combinatie van de levensverwachting en de kwaliteit van leven die wordt verwacht als gevolg van de behandeling. QALY … Read more

Definitie queries, wat betekent queries

Definitiequery’s zijn vragen die worden gesteld om een specifieke definitie van een woord of begrip te verkrijgen. Ze worden vaak gebruikt in zoekmachines om gebruikers te helpen bij het vinden van informatie over een bepaald onderwerp.

Definitie quinto, wat betekent quinto

Quinto is een kaartspel dat wordt gespeeld met twee tot vier spelers. Het doel van het spel is om de meeste punten te verzamelen door kaarten te verzamelen die dezelfde waarde hebben. De waarde van de kaarten is van aas tot tien. De speler die de meeste punten heeft na het spelen van alle kaarten, … Read more