Definitie quaries, wat betekent quaries

Queries zijn vragen die je stelt aan een database om informatie op te vragen. Ze worden gebruikt om gegevens te zoeken, te filteren, te sorteren en te manipuleren. Queries kunnen worden geschreven in een querytaal zoals SQL (Structured Query Language).

Leave a Comment