Categorie: D

 • Definitie dorathy, wat betekent dorathy

  Dorathy is een meisjesnaam. Het is afgeleid van de Griekse naam Dorothea, wat “gift van God” betekent.

 • Definitie deponatie, wat betekent deponatie

  Deponatie is het proces waarbij afvalstoffen worden afgezet in een geschikte locatie, zoals een afvalstortplaats, een verbrandingsinstallatie of een verwerkingsinstallatie. Het doel van deponatie is om afvalstoffen op een veilige manier te verwijderen en te voorkomen dat ze schadelijk zijn voor het milieu.

 • Definitie deny, wat betekent deny

  Deny betekent weigeren.

 • Definitie deponeringen, wat betekent deponeringen

  Deponeringen zijn financiële transacties waarbij geld of waardevolle goederen worden gestort bij een financiële instelling, zoals een bank of een beleggingsfonds, voor een bepaalde periode. Het doel van deze transacties is om geld te beschermen tegen inflatie, rentevoeten en andere marktfactoren. De financiële instelling betaalt rente over de gestorte waarde, waardoor de waarde van het […]

 • Definitie doreth, wat betekent doreth

  Doreth is een Nederlandse voornaam die afgeleid is van de naam Dorothea. Het betekent “gift van God”. De naam is afgeleid van het Griekse woord doron, wat “gift” betekent.

 • Definitie decimo, wat betekent decimo

  Decimo is een Latijns woord dat “tiende” betekent. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets de tiende in een reeks is. Bijvoorbeeld, als iemand de decimo in een lijst van tien mensen is, betekent dit dat ze de tiende persoon in de lijst zijn.

 • Definitie duinvoet, wat betekent duinvoet

  Duinvoet is een term die wordt gebruikt om de onderste laag van een duin te beschrijven. Het is de laag die direct boven de zeebodem ligt en bestaat uit zand, kiezelstenen en andere sedimenten. De duinvoet is een belangrijk onderdeel van het duinlandschap, omdat het de basis vormt voor de duinen die erboven liggen.

 • Definitie dijkring, wat betekent dijkring

  Dijkring is een term die wordt gebruikt om een rondom een dijk gelegen gebied aan te duiden. Het gebied bestaat meestal uit een aantal velden, weilanden, sloten en andere waterpartijen die de dijk omringen. De dijkring is vaak een belangrijk onderdeel van het dijklandschap en wordt gebruikt om de dijk te beschermen tegen overstromingen.

 • Definitie dafen, wat betekent dafen

  Dafen is een Nederlands woord dat verwijst naar het vermogen om een taak of activiteit met een hoge mate van precisie en accuratesse uit te voeren. Het is een vaardigheid die veel wordt gebruikt in de technische en wetenschappelijke wereld.

 • Definitie deusje, wat betekent deusje

  Deusje is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om iemand te omschrijven die klein, schattig en lief is. Het is afgeleid van het Latijnse woord deus, dat ‘god’ betekent.

 • Definitie doelgroepenbeleid, wat betekent doelgroepenbeleid

  Doelgroepenbeleid is een beleid dat gericht is op het verbeteren van de levensomstandigheden van specifieke groepen mensen. Het doel is om de kansen van deze groepen te vergroten en hun levenskwaliteit te verbeteren. Doelgroepenbeleid kan gericht zijn op verschillende groepen, zoals mensen met een beperking, ouderen, mensen met een lage inkomens, etnische minderheden, vluchtelingen, etc. […]

 • Definitie doubts, wat betekent doubts

  Doubts is een Engelse term die wordt gebruikt om twijfel of onzekerheid aan te duiden. Het is een gevoel van twijfel of onzekerheid over iets, zoals een beslissing, een mening of een situatie. Doubts kan ook verwijzen naar twijfel of twijfelachtige gedachten over iemands eigen capaciteiten of vaardigheden.

 • Definitie docville, wat betekent docville

  Docville is een online platform dat bedrijven helpt bij het beheren, bewerken en delen van documenten. Het biedt gebruikers een eenvoudige manier om documenten te organiseren, te bewerken, te delen en te beveiligen. Docville biedt ook een aantal geavanceerde functies, zoals het maken van documenten in verschillende formaten, het bewerken van documenten met verschillende gereedschappen, […]

 • Definitie debielen, wat betekent debielen

  Debielen is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om iemand te beschrijven die dom of onnozel is. Het is een belediging en wordt niet aanbevolen om te gebruiken.

 • Definitie dardanus, wat betekent dardanus

  Dardanus was in de Griekse mythologie de stichter van de stad Troje. Hij was de zoon van Zeus en Electra, en de vader van Ilus, Laomedon en Tros.

 • Definitie defloreren, wat betekent defloreren

  Defloreren is het ontmaagden van een meisje. Het betekent letterlijk het verwijderen van de maagdelijkheid van een meisje. Het is een term die vaak gebruikt wordt in de context van seksuele relaties.

 • Definitie dendrochronologie, wat betekent dendrochronologie

  Dendrochronologie is een wetenschappelijke techniek die wordt gebruikt om de leeftijd van bomen en andere organismen te bepalen door middel van het analyseren van de jaarlijkse groeiringen in hun hout. De techniek wordt ook gebruikt om de klimaatgeschiedenis van een gebied te reconstrueren door de jaarlijkse groeiringen in de houten structuren van bomen te vergelijken […]

 • Definitie driepikkel, wat betekent driepikkel

  Drie-pikkel is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een soort krab te beschrijven. Deze krab heeft drie paren klauwen, waarvan de twee buitenste paren langer zijn dan het middelste paar. Deze krab is te vinden in de Noordzee en de Oostzee.

 • Definitie disseminatieonderzoek, wat betekent disseminatieonderzoek

  Disseminatieonderzoek is een vorm van onderzoek dat gericht is op het verspreiden van informatie, kennis en technologie. Het doel van dit onderzoek is om de kennis die is verkregen uit wetenschappelijk onderzoek te verspreiden naar de praktijk, zodat deze kennis kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Het onderzoek richt zich op het begrijpen van […]

 • Definitie danyell, wat betekent danyell

  Danyell is een voornaam die afgeleid is van de Engelse naam Danielle. Het betekent “God is mijn rechter”.

 • Definitie desnoods, wat betekent desnoods

  Desnoods is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om aan te geven dat iets als laatste redmiddel of als laatste optie wordt gedaan. Het kan ook worden gebruikt om aan te geven dat iets alleen wordt gedaan als het absoluut noodzakelijk is.

 • Definitie duig, wat betekent duig

  Duig is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een dun stuk stof of leer aan te duiden dat wordt gebruikt om een paard te beschermen tegen schrammen en andere schade. Het wordt meestal gebruikt om het paard te beschermen tegen de elementen, zoals regen, sneeuw en kou.

 • Definitie dengler, wat betekent dengler

  Dengler is een term die wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin iemand zich in een situatie bevindt waarin hij of zij geen controle heeft over de omstandigheden. Het is een term die vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar een situatie waarin iemand zich in een depressie bevindt, waarin hij of zij geen […]

 • Definitie darion, wat betekent darion

  Darion is een jongensnaam van Oudgriekse oorsprong. Het betekent “gift van Zeus”. De naam is afgeleid van de Griekse naam Dareios, wat “beschermd door de goden” betekent.

 • Definitie droogstempel, wat betekent droogstempel

  Een droogstempel is een stempel die wordt gebruikt om een afdruk te maken zonder dat er inkt of andere vloeistof aan te pas komt. Het is een handig hulpmiddel om documenten te verifiëren, te ondertekenen of te dateren. Droogstempels worden vaak gebruikt door bedrijven, overheidsinstellingen en notarissen.

 • Definitie duikelaars, wat betekent duikelaars

  Duikelaars zijn mensen die illegaal over de grens van een land duiken om te proberen het land te betreden zonder de juiste documenten. Ze doen dit meestal om economische of politieke redenen.

 • Definitie dvbc, wat betekent dvbc

  DVB-C staat voor Digital Video Broadcasting – Cable en is een standaard voor het digitale uitzenden van televisieprogramma’s via kabeltelevisie. Het is een van de meest gebruikte technologieën voor het uitzenden van digitale televisieprogramma’s. DVB-C maakt gebruik van een modulatie- en coderingstechniek die het mogelijk maakt om een groot aantal televisiekanalen tegelijkertijd te verzenden via […]

 • Definitie dionis, wat betekent dionis

  Dionis is een Griekse god van de wijn, feesten, vreugde en extase. Hij is de zoon van Zeus en Semele, en de broer van Apollo en Artemis. Dionis staat ook bekend als Bacchus, de Romeinse god van de wijn. Hij wordt vaak afgebeeld met een kroon van druivenbladeren en een kruik wijn in zijn hand.

 • Definitie dabida, wat betekent dabida

  Dabida is een Nederlandse term die wordt gebruikt om iets te beschrijven dat leuk, grappig of grappig is. Het is een woord dat vaak wordt gebruikt om iets te beschrijven dat een lach op je gezicht tovert.

 • Definitie dagwerk, wat betekent dagwerk

  Dagwerk is het werk dat gedaan wordt gedurende de dag, meestal tussen 9.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s avonds. Het kan variëren van kantoorwerk tot fysiek werk, afhankelijk van de baan.

 • Definitie drapenier, wat betekent drapenier

  Een drapenier is iemand die gespecialiseerd is in het vervaardigen en verkopen van stoffen en gordijnen. Het woord is afgeleid van het Franse woord drap, dat stof betekent. Drapeniers kunnen ook gordijnen, gordijnstoffen, gordijnaccessoires en andere stoffen verkopen.

 • Definitie dreamspell, wat betekent dreamspell

  Dreamspell is een kalender die gebaseerd is op de Maya-kalender en die wordt gebruikt om de cycli van de tijd te begrijpen. Het is een kalender die de kosmische energieën en de spirituele kracht van de mensheid in kaart brengt. De kalender is ontworpen door José Argüelles en is gebaseerd op de Tzolkin-kalender van de […]

 • Definitie doorzonwoningen, wat betekent doorzonwoningen

  Een doorzonwoning is een woning waarbij de woonkamer en de aangrenzende tuin of terras met elkaar verbonden zijn. De woning heeft meestal een grote glazen schuifpui aan de achterzijde, waardoor er veel lichtinval is en er een directe verbinding is tussen de woonkamer en de tuin. Doorzonwoningen zijn populair omdat ze een gevoel van ruimte […]

 • Definitie diel, wat betekent diel

  Diel is een Nederlands woord dat verwijst naar een deel of een afdeling van iets. Het kan ook worden gebruikt om een afzonderlijk stuk van een geheel aan te duiden. Bijvoorbeeld, een boek kan worden verdeeld in delen of dielen.

 • Definitie dcmi, wat betekent dcmi

  DCMI staat voor Dublin Core Metadata Initiative. Het is een internationale organisatie die zich richt op het ontwikkelen van standaarden voor het beschrijven van digitale objecten. Deze standaarden worden gebruikt om informatie over digitale objecten te verzamelen, te organiseren en te delen. Deze standaarden worden gebruikt door bibliotheken, archieven, musea, overheidsinstellingen en andere organisaties om […]

 • Definitie daisychain, wat betekent daisychain

  Daisychain is een term die wordt gebruikt om een reeks van apparaten of computers te beschrijven die met elkaar verbonden zijn via een serie van kabels of draadloze verbindingen. Het is een manier om verschillende apparaten of computers met elkaar te verbinden, waardoor informatie of energie kan worden overgedragen.

 • Definitie douarie, wat betekent douarie

  Douarie is een verzamelnaam voor de verschillende belastingen die door de overheid worden geheven op goederen die worden ingevoerd of uitgevoerd. De douane is verantwoordelijk voor het innen van deze belastingen.

 • Definitie deltawet, wat betekent deltawet

  De Deltawet is een Nederlandse wet die de veiligheid en kwaliteit van het Nederlandse waterbeheer regelt. De wet is in 1995 ingevoerd en is bedoeld om de kwetsbaarheid van Nederland tegen overstromingen te verminderen. De wet bevat regels voor het beheer van de Nederlandse kust, rivieren, meren en kanalen. De wet bevat ook regels voor […]

 • Definitie dupliceer, wat betekent dupliceer

  Dupliceren is het proces van het maken van een exacte kopie van een bestand, een document of een ander object. Het kan worden gedaan met behulp van een computerprogramma of door het object handmatig te kopiëren.

 • Definitie debiteurenbewaking, wat betekent debiteurenbewaking

  Debiteurenbewaking is het proces van het bewaken van de betalingen van klanten. Het omvat het verzenden van herinneringen, het verzamelen van betalingen, het verstrekken van kortingen en het verstrekken van kredietlimieten. Het doel is om ervoor te zorgen dat klanten hun schulden op tijd betalen, zodat de financiële gezondheid van het bedrijf gewaarborgd blijft.

 • Definitie disconteren, wat betekent disconteren

  Disconteren is het verlagen van de waarde van een vordering of een lening door het verstrekken van een korting. Het is een manier om geld te lenen tegen een lagere rente dan de marktrente. De korting wordt meestal verstrekt door een bank of andere financiële instelling.

 • Definitie deltahoogte, wat betekent deltahoogte

  Deltahoogte is de hoogteverschil tussen twee punten in een delta. Het wordt meestal gemeten tussen de monding van een rivier en de zeespiegel. Deltahoogte is een belangrijke factor bij het bepalen van de waterstand in een delta.

 • Definitie devalueren, wat betekent devalueren

  Devalueren betekent dat iets minder waard wordt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de waarde van een munt, aandelen of een andere vorm van bezit. Als iets wordt gedevalueerd, betekent dit dat de waarde ervan daalt.

 • Definitie dierenactivist, wat betekent dierenactivist

  Een dierenactivist is iemand die actief betrokken is bij het verdedigen van de rechten van dieren. Ze voeren campagnes, organiseren protesten en lobbyen bij overheden om de behandeling van dieren te verbeteren. Ze werken ook samen met andere organisaties om de leefomstandigheden van dieren te verbeteren.

 • Definitie dripmat, wat betekent dripmat

  Dripmat is een term die wordt gebruikt om een mat te beschrijven die is gemaakt van een materiaal dat water absorbeert en afvoert. Het wordt vaak gebruikt om water te verzamelen en af te voeren in gebieden waar het wateroverlast kan veroorzaken. Dripmatten worden vaak gebruikt in tuinen, op terrassen en in andere buitenruimtes om […]

 • Definitie didaskaleinofobie, wat betekent didaskaleinofobie

  Didaskaleinofobie is een angst of afkeer van leren of onderwijs. Het is een vorm van fobie die mensen kan beïnvloeden die naar school gaan, of die al een opleiding hebben afgerond. Mensen met didaskaleinofobie kunnen angstig worden bij het idee van het leren van nieuwe dingen, het maken van toetsen of het geven van presentaties.

 • Definitie dakspar, wat betekent dakspar

  Dakspar is een constructie die wordt gebruikt om het dak van een gebouw te versterken. Het bestaat uit een reeks metalen balken die horizontaal of diagonaal worden geplaatst om het dak te versterken en te stabiliseren. Daksparren worden meestal gebruikt bij het bouwen van daken met een hellend dak, maar ze kunnen ook worden gebruikt […]

 • Definitie dassentunnel, wat betekent dassentunnel

  Een dassentunnel is een ondergrondse constructie die wordt gebruikt om dassen en andere kleine zoogdieren te helpen bij het oversteken van drukke wegen. De tunnel is meestal gemaakt van beton of plastic en is voorzien van een dak en zijkanten om de dieren te beschermen tegen verkeer. Sommige tunnels hebben ook een lichtbron om de […]

 • Definitie distantieren, wat betekent distantieren

  Distantiëren is een woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat iemand zich afzet tegen iets of iemand. Het betekent dat iemand zich duidelijk distantieert van iets of iemand, waardoor er geen verband meer is.

 • Definitie dertigersdip, wat betekent dertigersdip

  De dertigersdip is een term die wordt gebruikt om een periode van depressie en angst aan te duiden die veel mensen ervaren in hun dertiger jaren. Het is een tijd waarin mensen worstelen met hun identiteit, hun carrière, hun relaties en hun financiële situatie. Deze dip kan worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder […]

 • Definitie demagorgon, wat betekent demagorgon

  Demogorgon is een mythologisch wezen uit de Griekse mythologie. Het is een demonische macht die wordt beschouwd als een van de meest machtige en gevreesde wezens in de mythologie. Het is een tweehoofdig monster met een menselijk lichaam en een slangachtig lijf. Het wordt vaak afgebeeld als een monster met twee hoofden, twee armen en […]

 • Definitie draaggolf, wat betekent draaggolf

  Draaggolf is een term die wordt gebruikt om een golf te beschrijven die wordt gegenereerd door een bewegend object, zoals een vliegtuig of een schip. Deze golf wordt gecreëerd door de beweging van het object door het water, waardoor er een trilling ontstaat die zich voortplant in de vorm van een golf. Deze golf kan […]

 • Definitie dietmar, wat betekent dietmar

  Dietmar is een voornaam die afkomstig is uit Duitsland. Het betekent “volk van de volmaakte leider”. Het is een combinatie van de woorden “diet” (volk) en “mar” (volmaakte leider).

 • Definitie dewaretyd, wat betekent dewaretyd

  De waarborgtijd is de periode waarin een verkoper aansprakelijk is voor eventuele gebreken aan een product dat hij heeft verkocht. De waarborgtijd begint op het moment dat het product wordt afgeleverd en duurt meestal twee jaar. In sommige gevallen kan de waarborgtijd langer zijn.

 • Definitie dispergeermiddel, wat betekent dispergeermiddel

  Een dispergeermiddel is een stof die wordt gebruikt om deeltjes in een vloeistof of suspensie te verdelen en te verhinderen dat ze weer samenkomen. Het wordt vaak gebruikt om poeders of korrels op te lossen in een vloeistof, waardoor een homogene suspensie wordt gecreëerd. Dispergeermiddelen worden ook gebruikt om de stroomvastheid van een suspensie te […]

 • Definitie desirae, wat betekent desirae

  Desirae is een meisjesnaam afgeleid van het Franse woord “désirée”, wat “gewenst” betekent. Het is een naam die vaak wordt gegeven aan meisjes die door hun ouders met liefde en verlangen worden verwelkomd.

 • Definitie diepspitten, wat betekent diepspitten

  Diepspitten is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar het grondig onderzoeken van een onderwerp of probleem. Het is een manier om meer informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp of probleem door het grondig te bestuderen en alle relevante informatie te verzamelen. Het kan ook worden gebruikt om een bepaalde kwestie of […]

 • Definitie dessie, wat betekent dessie

  Dessie is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand aan te duiden die een beetje dom of onhandig is. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die niet erg slim is.

 • Definitie decontamineren, wat betekent decontamineren

  Decontamineren is het proces waarbij een gebied of object wordt schoongemaakt van schadelijke stoffen, zoals radioactieve materialen, chemische stoffen of biologische agentia. Het doel is om de omgeving veilig te maken voor mensen en het milieu.

 • Definitie duimblessure, wat betekent duimblessure

  Een duimblessure is een verwonding aan de duim, meestal veroorzaakt door een val, stoot of kneuzing. De meest voorkomende duimblessures zijn gescheurde ligamenten, gebroken botten, verstuikingen en kneuzingen. Symptomen van een duimblessure kunnen pijn, zwelling, beperkte beweging en verlies van kracht zijn.

 • Definitie druide, wat betekent druide

  Druïden waren in de oudheid priesters en wijzen in het Keltische gebied. Ze waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van religieuze rituelen, het voorspellen van de toekomst en het geven van advies. Ze waren ook betrokken bij de rechtspraak en de politiek.

 • Definitie dalsa, wat betekent dalsa

  Dalsa is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en verkopen van hoogwaardige beeldverwerkingssystemen. Het bedrijf biedt oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder industriële inspectie, machinevisie, medische beeldvorming, verkeersmonitoring, beveiliging en militaire toepassingen. Dalsa’s producten omvatten camera’s, framegrabbers, vision processors, software en systemen.

 • Definitie drukspanning, wat betekent drukspanning

  Drukspanning is de kracht die op een vloeistof of gas wordt uitgeoefend door de zwaartekracht en de druk die wordt veroorzaakt door de moleculen van de vloeistof of gas. Het is een maat voor de kracht die nodig is om een vloeistof of gas te verplaatsen.

 • Definitie dailly, wat betekent dailly

  Daily is een bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om iets aan te duiden dat dagelijks gebeurt of voorkomt. Het kan ook worden gebruikt om iets aan te duiden dat gewoonlijk of gebruikelijk is.

 • Definitie décédé, wat betekent décédé

  Décédé is een Franse term die wordt gebruikt om iemand aan te duiden die is overleden. In het Nederlands wordt deze term meestal vertaald als ‘overleden’.

 • Definitie deanna, wat betekent deanna

  Deanna is een voornaam die afgeleid is van de naam Diana, wat staat voor “godin van de jacht”. Het is een Engelse naam die ook wel wordt gebruikt als meisjesnaam. De betekenis van Deanna is “liefde” of “schoonheid”.

 • Definitie dagt, wat betekent dagt

  Dag is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om een periode van 24 uur aan te duiden, meestal van zonsopgang tot zonsondergang. Het is ook een algemene term voor een periode van tijd, zoals een werkdag, een school dag of een vrije dag.

 • Definitie dirsync, wat betekent dirsync

  DirSync is een afkorting voor Directory Synchronization. Het is een technologie die wordt gebruikt om informatie tussen twee verschillende systemen te synchroniseren. Het wordt vaak gebruikt om informatie tussen lokale en cloud-gebaseerde systemen te synchroniseren, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office 365. DirSync maakt het mogelijk om informatie tussen de twee systemen te synchroniseren, waardoor de informatie […]

 • Definitie drogt, wat betekent drogt

  Drogt is een Nederlands woord dat verwijst naar het proces van het verwijderen van vocht uit een voorwerp of materiaal. Het kan worden gedaan door middel van verhitting, luchtcirculatie, verdamping, of door het gebruik van absorberende materialen. Drogt wordt vaak gebruikt om voedsel, kleding, en andere materialen te conserveren.

 • Definitie driejarige, wat betekent driejarige

  Een driejarige Nederlandse is een persoon die in Nederland geboren is en drie jaar oud is. Deze persoon is meestal nog te jong om naar school te gaan, maar kan al wel leren en ontwikkelen.

 • Definitie distributiedoelstelling, wat betekent distributiedoelstelling

  Een distributiedoelstelling is een doel dat een bedrijf stelt voor het verkrijgen van een bepaalde verdeling van producten of diensten in een bepaalde markt. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om een bepaald aantal producten of diensten te verkopen in een bepaalde regio, of om een bepaalde verhouding te bereiken tussen de verkoop van producten of […]

 • Definitie dinerjaarkaart, wat betekent dinerjaarkaart

  Een dinerjaarkaart is een kaart die je kunt kopen om een jaar lang korting te krijgen op maaltijden in restaurants. De kaart geeft je recht op een bepaald percentage korting op je maaltijd, afhankelijk van het restaurant waar je eet. Sommige kaarten geven je ook recht op gratis drankjes of andere voordelen.

 • Definitie dalven, wat betekent dalven

  Dalven is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces van het verminderen van de hoeveelheid water in een bepaalde omgeving. Het kan worden gebruikt om te verwijzen naar het verminderen van de waterstand in een meer of rivier, of het verminderen van de hoeveelheid water in een bepaalde regio.

 • Definitie drukgradient, wat betekent drukgradient

  Drukgradient is een term die wordt gebruikt om de verschillen in druk tussen twee punten aan te geven. Het is een maat voor de drukverandering die optreedt als gevolg van een verschil in hoogte, temperatuur of andere factoren. Het wordt meestal uitgedrukt als een verhouding tussen de druk bij twee punten, waarbij de druk bij […]

 • Definitie duinflora, wat betekent duinflora

  Duinflora is een verzamelnaam voor alle planten die voorkomen in duinen. Deze planten hebben zich aangepast aan de extreme omstandigheden van de duinen, zoals droogte, zoute lucht en stuifzand. De duinflora bestaat uit een grote verscheidenheid aan planten, waaronder grassen, kruiden, struiken en bomen.

 • Definitie d52, wat betekent d52

  D52 is een verzamelnaam voor een aantal wetten en regels die de Nederlandse overheid heeft opgesteld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze wetten en regels hebben betrekking op onder andere arbeidsomstandigheden, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming. De wetten en regels zijn bedoeld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de werknemers te beschermen tegen ongezonde en […]

 • Definitie definities, wat betekent definities

  Definitie: een definitie is een uitleg of omschrijving van een begrip, woord of term. Het is een korte, duidelijke uiteenzetting van de betekenis van een woord of begrip.

 • Definitie drapier, wat betekent drapier

  Drapier is een beroep dat in het verleden veel voorkwam. Het betrof een ambachtsman die stoffen en lakens vervaardigde. Drapiers waren vaak gespecialiseerd in het maken van gordijnen, beddengoed, kleding en andere stoffen. Tegenwoordig is het beroep drapier niet meer zo algemeen, maar er zijn nog steeds bedrijven die stoffen en lakens vervaardigen.

 • Definitie duivengaten, wat betekent duivengaten

  Duivengaten zijn kleine, ronde gaten die in muren of andere bouwwerken worden gemaakt om duiven te huisvesten. De gaten zijn meestal ongeveer 10 cm in doorsnee en worden meestal in de bovenste verdiepingen van een gebouw gemaakt. De gaten worden meestal gemaakt met behulp van een boor of een ander gereedschap.

 • Definitie diamantratelslang, wat betekent diamantratelslang

  De diamantratelslang is een slang uit de familie van de ratelslangen. Het is een giftige slang die voorkomt in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. De slang heeft een donkerbruine of zwarte kleur met een patroon van gele of bruine diamantvormige vlekken. De slang is meestal ongeveer 1,5 meter lang, maar kan ook groter worden. De […]

 • Definitie doreren, wat betekent doreren

  Doreren is het proces van het aanbrengen van een dun laagje goud of ander edelmetaal op een oppervlak. Het wordt vaak gebruikt om sieraden, kunstwerken en andere objecten te versieren. Het proces wordt meestal uitgevoerd door een goudsmid of juwelier.

 • Definitie delvin, wat betekent delvin

  Delvin is een Nederlandse plaats in de provincie Gelderland. Het is een dorp in de gemeente Oude IJsselstreek, gelegen aan de oostelijke oever van de rivier de Oude IJssel. Delvin heeft ongeveer 1.400 inwoners. Het dorp is vooral bekend om zijn vele monumentale panden, waaronder de Sint-Martinuskerk uit de 13e eeuw.

 • Definitie dubber, wat betekent dubber

  Dubber is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand aan te duiden die iemand anders dubt, ofwel de stem van een ander persoon imiteert. Het is een beroep dat vaak wordt uitgeoefend in de film- en televisiewereld.

 • Definitie durfkapitalist, wat betekent durfkapitalist

  Durfkapitalisten zijn investeerders die bereid zijn om hoge risico’s te nemen in ruil voor de mogelijkheid om hoge rendementen te behalen. Ze investeren in bedrijven die nog in de opstartfase zitten, met het doel om deze bedrijven te helpen groeien en te laten floreren.

 • Definitie doue, wat betekent doue

  Doue is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets of iemand te beschrijven als zacht, lief en aangenaam. Het kan ook worden gebruikt om iets of iemand te beschrijven als mooi, aantrekkelijk of aangenaam.

 • Definitie daimy, wat betekent daimy

  Daimyō (letterlijk: grote naam) was een titel voor de adel in het oude Japan. De titel werd gebruikt voor de machtigste adeligen, die vaak de leiders van hun gebied waren. De titel werd gebruikt van de 15e tot de 19e eeuw.

 • Definitie dagdief, wat betekent dagdief

  Dagdief is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand aan te duiden die overdag stelselmatig dingen steelt. Het woord is afgeleid van het Engelse woord ‘day thief’.

 • Definitie dividendreserve, wat betekent dividendreserve

  De dividendreserve is een verplichte reserve die door een bedrijf wordt aangehouden om dividenden uit te keren aan aandeelhouders. Deze reserve wordt gevormd door de winst die het bedrijf maakt, maar die niet wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Deze reserve kan ook worden gebruikt om verliezen te compenseren of om investeringen te doen.

 • Definitie dysnomia, wat betekent dysnomia

  Dysnomia is een psychologische aandoening waarbij mensen moeite hebben met het onthouden van woorden, namen, gezichten, plaatsen en andere informatie. Het is een vorm van geheugenverlies die vaak gepaard gaat met andere symptomen, zoals concentratieproblemen, vermoeidheid en depressie.

 • Definitie drukdoos, wat betekent drukdoos

  Een drukdoos is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt om elektrische stroom te regelen. Het bestaat uit een doos met daarin een aantal schakelaars, knoppen en relais die worden gebruikt om de stroom te regelen. De drukdoos wordt vaak gebruikt in industriële omgevingen om de stroom te regelen voor machines en andere elektrische apparaten.

 • Definitie dictatoriaal, wat betekent dictatoriaal

  Dictatoriaal is een term die wordt gebruikt om een staatsbestel te beschrijven waarin een enkele persoon of groep de absolute macht heeft. Deze persoon of groep heeft de macht om wetten te maken, te interpreteren en te handhaven zonder verantwoording af te leggen aan een andere autoriteit. Dictatoriaal beleid is vaak gekenmerkt door repressie, onderdrukking […]

 • Definitie dobry, wat betekent dobry

  Dobry is een Nederlandse term die wordt gebruikt om iets goeds of positiefs aan te duiden. Het kan worden gebruikt om iets te beschrijven dat goed, nuttig of aangenaam is.

 • Definitie dalya, wat betekent dalya

  Dalya is een meisjesnaam van Arabische oorsprong. Het betekent ‘vooraanstaand’ of ‘groot’. Het is afgeleid van de naam Dalilah, wat ‘leidraad’ of ‘richtsnoer’ betekent.

 • Definitie downgraden, wat betekent downgraden

  Downgraden is het verlagen van de kwaliteit, waarde of status van iets. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar het verlagen van de versie van een softwareprogramma of het verlagen van de kwaliteit van een product.

 • Definitie destini, wat betekent destini

  Destini is een begrip dat verwijst naar het lot of de bestemming van iemand of iets. Het is het pad dat iemand of iets volgt, of de manier waarop iets zal eindigen. Het is vaak een onvermijdelijk pad dat door het leven wordt gevolgd.

 • Definitie dalmatiek, wat betekent dalmatiek

  De Dalmatiek is een hondenras dat afkomstig is uit Dalmatië, een regio in het zuiden van Kroatië. Het is een middelgrote, krachtige hond met een korte, gladde vacht die meestal wit met zwarte of bruine vlekken is. De Dalmatiek is een intelligente, actieve en trouwe hond die goed met kinderen kan omgaan. Het is een […]

 • Definitie deurwachter, wat betekent deurwachter

  Deurwachter is een persoon die toezicht houdt op deuren en andere toegangspunten om te voorkomen dat ongewenste personen binnenkomen. Deurwachters kunnen ook worden ingezet om te voorkomen dat bepaalde personen of goederen het gebouw verlaten. Ze kunnen ook worden gebruikt om te controleren of bezoekers de juiste toegangsbewijzen hebben.

 • Definitie dekabristen, wat betekent dekabristen

  Dekabristen (Russisch: Декабристы) zijn leden van een revolutionaire groep die in 1825 in Rusland opkwam. De groep was een reactie op de autocratische regering van tsaar Nicolaas I. De dekabristen wilden een republiek instellen met een grondwet en een parlement. Ze werden echter verslagen door het leger van de tsaar en hun leiders werden veroordeeld […]

 • Definitie denazificeren, wat betekent denazificeren

  Denazificeren is het proces waarbij personen, organisaties en ideeën die met het nationaalsocialisme in Duitsland verbonden zijn, worden verwijderd of veranderd. Het doel is om de invloed van het nationaalsocialisme te verminderen en de democratie te herstellen. In Nederland werd dit proces na de Tweede Wereldoorlog ingezet door de Nederlandse regering.