Categorie: P

 • Definitie plaatsnaamkunde, wat betekent plaatsnaamkunde

  Plaatsnaamkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van plaatsnamen. Het onderzoekt de oorsprong, betekenis en geschiedenis van plaatsnamen in Nederland. Het bestudeert ook de veranderingen in de plaatsnamen door de tijd heen, evenals de verschillende manieren waarop plaatsnamen worden gebruikt. Plaatsnaamkunde is een belangrijk onderdeel van de taalkunde en de geschiedenis van […]

 • Definitie paralyse, wat betekent paralyse

  Paralyse is een verlamming van een deel van het lichaam, meestal veroorzaakt door een aandoening van het zenuwstelsel. De verlamming kan gedeeltelijk of volledig zijn en kan beperkt zijn tot een bepaald deel van het lichaam, zoals de armen of benen, of het hele lichaam.

 • Definitie pokerfiche, wat betekent pokerfiche

  Pokerfiches zijn kleine, meestal ronde stukjes plastic of kunststof die worden gebruikt als betaalmiddel in poker. Ze worden gebruikt om inzetten te plaatsen, winsten te verdelen en als een manier om de pot te verhogen. Pokerfiches kunnen verschillende waarden hebben, afhankelijk van de regels van het spel.

 • Definitie patriciër, wat betekent patriciër

  Patriciër is een Nederlands woord dat verwijst naar een lid van de oude adel of de hogere burgerij. De patriciërs waren de rijke en machtige leden van de samenleving die de politieke, economische en sociale leiding hadden.

 • Definitie plunging, wat betekent plunging

  Plungen is een techniek waarbij een stuk materiaal, zoals staal of hout, wordt gebogen door het in een vorm te drukken. Het wordt vaak gebruikt om metalen platen of buizen te buigen.

 • Definitie productielocatie, wat betekent productielocatie

  Productielocatie is een plaats waar producten of diensten worden geproduceerd. Het kan een fabriek, een werkplaats, een kantoor of een andere locatie zijn waar mensen of machines werken om producten of diensten te maken. Productielocaties kunnen ook worden gebruikt voor opslag, verpakking, verzending en distributie.

 • Definitie palatinus, wat betekent palatinus

  Palatinus is een Latijnse term die verwijst naar een Romeinse patriciër of edelman. Het is afgeleid van het Latijnse woord palatinus, dat letterlijk “van de Palatijnse heuvel” betekent. De Palatijnse heuvel was een van de zeven heuvels waarop Rome was gebouwd. De term wordt ook gebruikt om iemand aan te duiden die een hoge sociale […]

 • Definitie public_html, wat betekent public_html

  Public_html is een map op een webserver waarin de webbestanden van een website worden opgeslagen. Deze map is toegankelijk voor iedereen via het internet. De bestanden in deze map kunnen worden bekeken, gewijzigd of verwijderd door iedereen met toegang tot de server.

 • Definitie persevereren, wat betekent persevereren

  Persevereren is het volhouden van een bepaalde handeling of activiteit, ondanks tegenslagen of moeilijkheden. Het is een karaktereigenschap die ervoor zorgt dat je doelen bereikt en je doelen blijft nastreven.

 • Definitie pankoek, wat betekent pankoek

  Pankoek is een Nederlands gerecht dat bestaat uit een dunne, gebakken pannenkoek die wordt geserveerd met suiker, stroop of jam. Het is een populair ontbijtgerecht dat vaak wordt gegeten met een kopje koffie of thee.

 • Definitie predicator, wat betekent predicator

  Een predicator is een woord of woordgroep dat een verband aangeeft tussen een onderwerp en een lijdend voorwerp in een zin. Het is meestal een werkwoord of een verbale uitdrukking. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb het boek gelezen.’ In deze zin is ‘heb gelezen’ de predicator.

 • Definitie paleogeografie, wat betekent paleogeografie

  Paleogeografie is de studie van de geografische veranderingen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Het bestudeert de veranderingen in de aardkorst, zoals de verplaatsing van continenten, de vorming van oceanen en de veranderingen in het landschap. Paleogeografie maakt gebruik van geologische, paleontologische en geografische gegevens om de veranderingen in het landschap te reconstrueren.

 • Definitie poetsgerei, wat betekent poetsgerei

  Poetsgerei is een verzamelnaam voor alle materialen die gebruikt worden om iets schoon te maken. Het kan gaan om schoonmaakmiddelen, maar ook om bijvoorbeeld stofzuigers, schrobbers, sponsen, doeken, borstels en andere schoonmaakgereedschappen.

 • Definitie pierwszy, wat betekent pierwszy

  Pierwszy (ook wel eerste genoemd) is een bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om aan te geven dat iets het eerste in een reeks is. Het kan ook worden gebruikt om aan te geven dat iets het meest vooraanstaande of belangrijkste is.

 • Definitie proceskunde, wat betekent proceskunde

  Proceskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, implementeren en beheren van processen. Het is een interdisciplinaire wetenschap die zich richt op het verbeteren van de prestaties van organisaties door het verbeteren van de processen die zij gebruiken. Proceskunde omvat onderwerpen zoals procesanalyse, procesontwerp, procesverbetering, procesbeheer, procesautomatisering en procesoptimalisatie.

 • Definitie pokerstove, wat betekent pokerstove

  Pokerstove is een gratis programma dat gebruikers in staat stelt om de kansen van een pokerhand te berekenen. Het programma gebruikt een combinatie van kaarten en statistieken om de kansen te berekenen. Het programma kan ook worden gebruikt om de kansen van verschillende handen te vergelijken.

 • Definitie pulmonair, wat betekent pulmonair

  Pulmonair betekent betrekking hebbend op de longen. Het is een samenstelling van het Latijnse woord pulmo, wat long betekent. In de medische wereld wordt het gebruikt om aandoeningen of ziekten te beschrijven die betrekking hebben op de longen, zoals astma, longontsteking en longkanker.

 • Definitie paket, wat betekent paket

  Een pakket is een verzameling goederen of diensten die samen worden aangeboden tegen een gereduceerde prijs. Het kan ook een verzameling documenten of informatie bevatten. Het woord ‘pakket’ wordt vaak gebruikt om een bundel producten of diensten aan te duiden die samen worden aangeboden tegen een gereduceerde prijs.

 • Definitie personelen, wat betekent personelen

  Personelen is een verzamelnaam voor alle werknemers die bij een bedrijf of organisatie werken. Het omvat zowel de directie als de lagere medewerkers. Personelen is een verzamelnaam voor alle mensen die bij een bedrijf of organisatie werken, ongeacht hun functie of positie.

 • Definitie prescriptief, wat betekent prescriptief

  Prescriptief Nederlands is een term die wordt gebruikt om de officiële, geschreven taalregels aan te duiden die door de Nederlandse Taalunie zijn vastgesteld. Deze regels geven aan hoe de Nederlandse taal correct gebruikt moet worden.

 • Definitie pfw, wat betekent pfw

  PFW staat voor Persoonlijke Financiële Werkzaamheden. Het is een verzameling van financiële activiteiten die een persoon uitvoert om zijn financiële situatie te beheren. Dit omvat het beheren van inkomsten, uitgaven, spaargeld, beleggingen, schulden en verzekeringen. Het doel van PFW is om financiële doelen te bereiken, zoals het opbouwen van spaargeld, het verminderen van schulden en […]

 • Definitie piratenschepen, wat betekent piratenschepen

  Piratenschepen waren vaartuigen die door piraten werden gebruikt om hun buit te vervoeren en om andere schepen aan te vallen. Deze schepen waren vaak kleiner dan de schepen van de marine, maar waren vaak sneller en beter bewapend. De Nederlandse piraten gebruikten vaak kleinere schepen zoals sloepen, jachten en kleine koopvaardijschepen.

 • Definitie preoccupaties, wat betekent preoccupaties

  Preoccupaties zijn zorgen of bezorgdheid die iemand heeft over iets. Het kan gaan om een persoonlijk probleem, maar ook om een algemeen onderwerp. Preoccupaties kunnen leiden tot obsessieve gedachten of gedrag.

 • Definitie pruldichter, wat betekent pruldichter

  Pruldichter is een term die wordt gebruikt om een dichter te beschrijven die poëzie schrijft die lichtvoetig, speels en vaak humoristisch is. Pruldichters schrijven vaak over onderwerpen die niet serieus genomen worden, zoals liefde, relaties, vriendschap en het dagelijks leven.

 • Definitie profielsites, wat betekent profielsites

  Profielwebsites zijn websites waar gebruikers hun persoonlijke informatie kunnen delen, zoals hun interesses, hobby’s, werkervaring, opleidingen en andere informatie die relevant is voor hun persoonlijke profiel. Deze informatie kan worden gebruikt door andere gebruikers om contact te maken met de gebruiker, of door bedrijven om te zoeken naar geschikte kandidaten voor een bepaalde functie.

 • Definitie plokgeld, wat betekent plokgeld

  Plokgeld is een bedrag dat wordt betaald om iemand te bewegen iets te doen of te laten. Het is een vorm van omkoping.

 • Definitie poldernederlands, wat betekent poldernederlands

  Polder Nederlands is een term die wordt gebruikt om een bepaalde stijl van Nederlands te beschrijven die wordt gesproken in de lage landen van Nederland. Het is een mengsel van dialecten en standaard Nederlands, met een aantal kenmerken die specifiek zijn voor deze regio. Deze stijl wordt vaak gebruikt in informele situaties, zoals bij het […]

 • Definitie pronkzuchtig, wat betekent pronkzuchtig

  Pronkzuchtig is een woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat overdreven of opzichtig versierd is. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die zich overdreven of opzichtig kleedt of gedraagt.

 • Definitie prydwen, wat betekent prydwen

  Prydwen is een mythologisch schip uit de Keltische legenden. Het was het schip van koning Arthur en diende als een symbool van kracht en bescherming. Het was een grote, prachtig versierde boot met een gouden boegbeeld. Volgens de legende was het schip onzinkbaar en kon het door de lucht vliegen.

 • Definitie projectdossier, wat betekent projectdossier

  Een projectdossier is een document dat alle informatie bevat die nodig is voor het uitvoeren van een project. Het bevat onder andere de doelstellingen, de planning, de budgettering, de verantwoordelijkheden, de risico’s en de resultaten. Het projectdossier is een belangrijk document voor het beheer van een project en het is een essentieel onderdeel van de […]

 • Definitie pletrol, wat betekent pletrol

  Petróleum is een vloeistof die bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen, voornamelijk bestaande uit alifatische en aromatische koolwaterstoffen. Het wordt gewonnen uit de aardkorst en wordt gebruikt als brandstof, als grondstof voor chemische producten en als smeermiddel.

 • Definitie praktiserend, wat betekent praktiserend

  Praktiserend Nederlands is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de Nederlandse taal die wordt gesproken door mensen die in Nederland wonen. Het is een vorm van Nederlands die wordt gebruikt in dagelijkse conversaties, in de media en in de literatuur. Het is een dynamische taal die voortdurend verandert en evolueert, afhankelijk van […]

 • Definitie pilomatrixoom, wat betekent pilomatrixoom

  Pilomatrixoom is een goedaardige huidtumor die voornamelijk voorkomt bij kinderen. Het is een harde, knobbeltjesvormige tumor die meestal voorkomt op het hoofd, maar ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen. De tumor bestaat uit een verdikking van de haarzakjes en is meestal pijnloos.

 • Definitie pruttelen, wat betekent pruttelen

  Pruttelen is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om te verwijzen naar het maken van kleine, onsamenhangende geluiden. Het kan gebruikt worden om te verwijzen naar het gepraat van een baby, maar ook naar het gepraat van volwassenen die niet duidelijk verstaanbaar zijn.

 • Definitie productmix, wat betekent productmix

  Productmix is een term die wordt gebruikt om de verschillende producten of diensten aan te duiden die een bedrijf aanbiedt. Het omvat de verschillende producten of diensten die een bedrijf aanbiedt, evenals de verhouding tussen deze producten of diensten. De productmix kan ook de verschillende kenmerken van de producten of diensten omvatten, zoals kwaliteit, prijs, […]

 • Definitie plaveien, wat betekent plaveien

  Plaveien is het aanleggen van een weg of pad met stenen of tegels. Het is een manier om een oppervlakte te bedekken die bestand is tegen het weer en het verkeer. Plaveien wordt vaak gebruikt voor straten, trottoirs, parkeerplaatsen, tuinen en andere openbare ruimtes.

 • Definitie plompzaken, wat betekent plompzaken

  Plompzaken is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om iets te beschrijven dat onhandig, ongevoelig of ongepast is. Het kan ook gebruikt worden om iemand te beschrijven die onhandig, ongevoelig of ongepast is.

 • Definitie palatinaal, wat betekent palatinaal

  Palatinaal Nederlands is een dialect dat gesproken wordt in het noorden van Nederland, met name in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het is een oud dialect dat sterk beïnvloed is door het Fries en het Oudhoogduits. Het Palatinaal Nederlands heeft een aantal kenmerken die het onderscheiden van andere dialecten, zoals het gebruik van het […]

 • Definitie personeelswerk, wat betekent personeelswerk

  Personeelswerk is het beheer van personeelszaken, zoals het aannemen, beoordelen, belonen, ontslaan en begeleiden van personeel. Het omvat ook het ontwikkelen van personeelsbeleid, het beheren van arbeidsverhoudingen, het beheren van loonadministratie en het bevorderen van een goede werkomgeving.

 • Definitie pmsl, wat betekent pmsl

  PMSL staat voor ‘Pissing Myself Laughing’ en is een afkorting die gebruikt wordt om aan te geven dat iemand erg hard lacht.

 • Definitie philippina, wat betekent philippina

  De Filipijnen is een land in Zuidoost-Azië, bestaande uit meer dan 7.000 eilanden in de Grote Oceaan, ten oosten van Vietnam. Het land is een parlementaire democratie met een presidentiële regering. De officiële taal is Filippijns, maar Engels is ook wijdverspreid. De meeste inwoners zijn Rooms-Katholiek.

 • Definitie paging, wat betekent paging

  Paging is een techniek waarbij een computergeheugen wordt verdeeld in kleinere stukken, zogenaamde pagina’s. Deze pagina’s worden afzonderlijk in het geheugen opgeslagen en kunnen door de processor worden opgevraagd. Hierdoor kan het geheugen efficiënter worden gebruikt, omdat de processor alleen de pagina’s hoeft op te vragen die hij nodig heeft.

 • Definitie paaslam, wat betekent paaslam

  Paaslam is een traditioneel Nederlands gerecht dat wordt gegeten tijdens Pasen. Het bestaat uit een gebraden lamsbout, aardappelen, groenten en een saus. Het wordt vaak geserveerd met een jus of een saus van rode wijn.

 • Definitie palster, wat betekent palster

  Palster is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een klein stukje land of grond aan te duiden dat wordt gebruikt voor het verbouwen van gewassen of het houden van vee. Het kan ook worden gebruikt om een klein stukje grond te beschrijven dat wordt gebruikt als een tuin of als een park.

 • Definitie prostuur, wat betekent prostuur

  Prostuur is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een stuurwiel aan te duiden. Het is een samenstelling van het woord ‘stuur’ en het woord ‘pro’. Het stuurwiel wordt gebruikt om de richting van een voertuig te bepalen.

 • Definitie pondo, wat betekent pondo

  Pondo is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een kleine hoeveelheid geld aan te duiden. Het is afgeleid van het Latijnse woord pondus, dat ‘gewicht’ betekent. In Nederland wordt het meestal gebruikt om een kleine hoeveelheid geld aan te duiden, zoals een paar euro of een paar cent.

 • Definitie plukze, wat betekent plukze

  Plukze is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand te beschrijven die erg impulsief is en zich niet kan beheersen. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die erg ongeduldig is en snel boos wordt.

 • Definitie paardenhoefklaver, wat betekent paardenhoefklaver

  Paardenhoefklaver is een kruidachtige plant die voorkomt in het wild in Europa, Noord-Afrika en Azië. Het is een eenjarige plant met een lange, dunne stengel die meestal ongeveer 30 cm hoog wordt. De bladeren zijn smal en lancetvormig en hebben een donkergroene kleur. De bloemen zijn klein en wit met een gele kleur in het […]

 • Definitie presenning, wat betekent presenning

  Een presenning is een stuk stevig, waterdicht materiaal dat wordt gebruikt om goederen of voertuigen tegen regen, wind en andere weersomstandigheden te beschermen. Het wordt meestal gemaakt van canvas of vinyl en is vaak voorzien van oogjes of lussen om het aan een voertuig of ander object te bevestigen.

 • Definitie petrositis, wat betekent petrositis

  Petrositis is een infectie van de oorschelp die wordt veroorzaakt door bacteriën of schimmels. Het kan leiden tot pijn, jeuk, roodheid en zwelling van de oorschelp. Soms kan het ook leiden tot een oorontsteking. Petrositis kan worden behandeld met antibiotica of antischimmelmiddelen.

 • Definitie polygenie, wat betekent polygenie

  Polygenie is een theorie die stelt dat verschillende rassen afzonderlijk zijn ontstaan, in plaats van dat alle mensen afstammen van een gemeenschappelijke voorouder. De theorie is gebaseerd op de idee dat verschillende rassen verschillende genetische eigenschappen hebben die hen uniek maken.

 • Definitie popunder, wat betekent popunder

  Popunder is een vorm van online adverteren waarbij een advertentie in een nieuw venster wordt geopend onder het huidige venster. De advertentie wordt meestal getoond wanneer een gebruiker een website bezoekt of een link op een website aanklikt. De advertentie wordt meestal getoond als een pop-up, maar in plaats van boven het huidige venster te […]

 • Definitie precendent, wat betekent precendent

  Precedent is een rechtsbeginsel dat bepaalt dat een rechter bij het oplossen van een rechtszaak de uitspraken van eerdere rechters moet volgen. Het is een belangrijk principe in het Nederlandse rechtssysteem, omdat het de rechtszekerheid vergroot en voorkomt dat rechters verschillende uitspraken doen over dezelfde zaak.

 • Definitie priemfactor, wat betekent priemfactor

  Een priemfactor is een getal dat precies deelbaar is door een ander getal zonder dat er een restant overblijft. De getallen die precies deelbaar zijn door een ander getal worden ook wel priemfactoren genoemd.

 • Definitie parallellen, wat betekent parallellen

  Parallellen zijn twee of meer lijnen die elkaar nooit raken, maar altijd even ver uit elkaar lopen. Ze lopen in dezelfde richting en hebben dezelfde afstand tussen elkaar.

 • Definitie praest, wat betekent praest

  Praest is een Latijnse term die letterlijk ‘voortreffelijk’ betekent. Het wordt gebruikt om iemand of iets te beschrijven als uitstekend, voortreffelijk of superieur. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven als een persoon met een hoge status of aanzien.

 • Definitie porcheresse, wat betekent porcheresse

  Porcheresse is een vrouwelijke bediende die in een kasteel of paleis werkt. Ze is verantwoordelijk voor het beheer van de poorten en de toegang tot het gebouw. Ze controleert de identiteit van bezoekers en bepaalt of ze toegelaten worden of niet. Porcheresses kunnen ook andere taken hebben, zoals het beheer van de kledingkasten, het beheer […]

 • Definitie pseudolymfoom, wat betekent pseudolymfoom

  Pseudolymfoom is een term die wordt gebruikt om een aandoening aan te duiden die lijkt op lymfoom, maar die niet wordt veroorzaakt door kanker. Het is een aandoening die wordt veroorzaakt door een abnormale reactie van het immuunsysteem op een infectie of een andere aandoening. De symptomen van pseudolymfoom kunnen lijken op die van lymfoom, […]

 • Definitie patipada, wat betekent patipada

  Patipada is een Sanskrietterm die letterlijk ‘voetpad’ betekent. Het is een term die wordt gebruikt om de vier paden van spirituele ontwikkeling aan te duiden. Deze paden zijn: jnana yoga (het pad van kennis), bhakti yoga (het pad van devotie), karma yoga (het pad van actie) en raja yoga (het pad van meditatie).

 • Definitie patjepeeer, wat betekent patjepeeer

  Patjepeeren is een Nederlands spel dat wordt gespeeld met kaarten. Het doel van het spel is om de meeste punten te verzamelen door kaarten te verzamelen die dezelfde waarde hebben. Er worden twee tot vier spelers gebruikt en elke speler krijgt een aantal kaarten. De spelers nemen om de beurt een kaart van de stapel […]

 • Definitie personalisme, wat betekent personalisme

  Personalisme is een filosofische stroming die stelt dat het individu het centrale punt is van alle maatschappelijke verhoudingen. Het benadrukt de waarde van het individu en de noodzaak om de persoonlijke autonomie te respecteren. Personalisme stelt dat de waarde van een persoon niet afhankelijk is van zijn of haar vermogen om te produceren of te […]

 • Definitie pulmonoloog, wat betekent pulmonoloog

  Een pulmonoloog is een arts die gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, COPD, longontsteking en longkanker. Ze voeren ook onderzoeken uit om de oorzaak van longaandoeningen te achterhalen en om de ernst van de aandoening te bepalen.

 • Definitie peleg, wat betekent peleg

  Peleg is een bijbelse figuur uit het Oude Testament. Hij was een zoon van Eber en de stamvader van de Ismaëlieten. Volgens de Bijbel leefde hij tijdens de tijd van de verdeling van de aarde onder de nakomelingen van Noach. Hij wordt vaak gezien als een symbool van de verdeling van de wereld in verschillende […]

 • Definitie persoonsnaam, wat betekent persoonsnaam

  Een persoonsnaam is een naam die gebruikt wordt om een persoon te identificeren. In Nederland bestaan er verschillende soorten persoonsnamen, zoals voornamen, achternamen, tussenvoegsels en dubbele namen.

 • Definitie procyclisch, wat betekent procyclisch

  Procyclisch is een economisch begrip dat wordt gebruikt om te verwijzen naar een economische cyclus die zich herhaalt. Het betekent dat de economie in een bepaalde richting beweegt, waarbij de economische activiteiten in een bepaalde volgorde plaatsvinden. Deze volgorde is meestal een stijging, een daling en dan weer een stijging. Deze cyclus wordt meestal gezien […]

 • Definitie perver, wat betekent perver

  Perver is een Nederlands woord dat gebruikt wordt om iemand te beschrijven die seksueel afwijkend gedrag vertoont, zoals het verlangen naar seksuele handelingen die als ongepast of immoreel worden beschouwd.

 • Definitie pattie, wat betekent pattie

  Pattie is een kleine, platte, ronde cake die meestal wordt gebakken met een mengsel van gehakt, uien, kruiden en andere ingrediënten. Het is een populair gerecht in veel landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

 • Definitie portsl, wat betekent portsl

  Een poort is een fysieke of logische verbinding tussen twee netwerken of twee computers. Het is een soort virtuele deur die toegang geeft tot een netwerk of een computer. Poorten worden gebruikt om dataverkeer te regelen en te beheren. Ze worden gebruikt om te bepalen welke data naar welke computer of netwerk wordt verzonden.

 • Definitie propeduese, wat betekent propeduese

  Propedeuse is een term die gebruikt wordt om de eerste fase van een academische opleiding aan te duiden. Het is een verplicht onderdeel van een opleiding waarmee de student aantoont dat hij of zij voldoende kennis en vaardigheden heeft om de opleiding te voltooien. De propedeuse bestaat meestal uit een aantal verplichte vakken die de […]

 • Definitie prularia, wat betekent prularia

  Prullaria is een verzamelnaam voor allerlei kleine, nutteloze voorwerpen die als decoratie worden gebruikt. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord ‘pulcher’, wat ‘mooi’ betekent. Prullaria omvat onder andere kleine beeldjes, kristallen, klokken, kandelaars, kristallen kroonluchters, kristallen schalen, kristallen kandelaars, kristallen kandelaars, kristallen kandelaars, kristallen kandelaars, kristallen kandelaars, kristallen kandelaars, kristallen kandelaars, kristallen kandelaars, […]

 • Definitie priapismus, wat betekent priapismus

  Priapismus is een aandoening waarbij de penis langere tijd abnormaal stijf blijft, zonder dat er seksuele stimulatie aanwezig is. De stijfheid kan uren tot dagen aanhouden en kan zeer pijnlijk zijn.

 • Definitie pepperbollen, wat betekent pepperbollen

  Pepperbollen zijn kleine, gebakken balletjes van deeg, meestal gemaakt van bloem, eieren, melk, suiker en boter. Ze worden vaak gebruikt als een zoete snack of als een toetje. Ze worden meestal geserveerd met poedersuiker of andere zoetstoffen.

 • Definitie plastinatie, wat betekent plastinatie

  Plastinatie is een techniek waarbij men een organisme conserveert door het te impregneren met een speciale vloeistof. Deze vloeistof vervangt het water in het organisme en verhindert zo dat het vervalt. Het organisme wordt vervolgens gedroogd en geconserveerd. Plastinatie wordt vaak gebruikt om anatomische preparaten te maken voor educatieve doeleinden.

 • Definitie producttype, wat betekent producttype

  Producttype is een term die wordt gebruikt om verschillende soorten producten te onderscheiden. Het is een algemene term die wordt gebruikt om producten te categoriseren op basis van hun functie, kenmerken, gebruik, materiaal, prijs, etc. Producttypen kunnen variëren van consumentenproducten zoals voedsel, kleding en elektronica tot industriële producten zoals machines, gereedschappen en materialen.

 • Definitie paginagroots, wat betekent paginagroots

  Paginagroots is een term die wordt gebruikt om de grootte van een pagina op een website aan te geven. Het is een maatstaf die wordt gebruikt om de grootte van een pagina te bepalen, waarbij de grootte wordt uitgedrukt in kilobytes (KB). Het is een belangrijke factor bij het bepalen van de laadtijd van een […]

 • Definitie podiums, wat betekent podiums

  Podium is een verhoging waarop iemand staat om iets te presenteren, zoals een toespraak of een optreden. Het is meestal gemaakt van hout, metaal of steen en heeft meestal een trap of een andere manier om erop te komen. Het podium wordt vaak gebruikt in theaters, concertzalen, conferentiezalen en andere locaties waar mensen samenkomen om […]

 • Definitie parham, wat betekent parham

  Parham is een Nederlands woord dat verwijst naar een klein dorp in de provincie Noord-Brabant. Het dorp ligt in de gemeente Loon op Zand en heeft ongeveer 500 inwoners. Het is een rustig dorp met veel landelijke charme. Er zijn verschillende kleine winkeltjes, een basisschool en een kerk.

 • Definitie pearce, wat betekent pearce

  Pearce is een Engelse achternaam die afgeleid is van de voornaam Peter. Het betekent “steen” of “rots”. De naam is afgeleid van het Oudengelse woord “peca” dat “steen” of “rots” betekent.

 • Definitie prerenaal, wat betekent prerenaal

  Prerenaal is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de toestand van het lichaam vóór de nierfunctie. Het betekent dat de nieren nog niet actief zijn in het filteren van afvalstoffen uit het bloed. Prerenaal betekent letterlijk “voor de nieren”.

 • Definitie precedens, wat betekent precedens

  Precedent is een rechtsbeginsel dat bepaalt dat een rechter bij het oplossen van een rechtszaak zich moet houden aan eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken. Als er een precedent is, betekent dit dat de rechter dezelfde uitspraak moet doen als in eerdere zaken.

 • Definitie prnjavor, wat betekent prnjavor

  Prnjavor is een stad in Bosnië en Herzegovina, gelegen in de Republiek Srpska. Het is de hoofdstad van de gemeente Prnjavor en heeft ongeveer 15.000 inwoners. De stad is bekend om zijn vele kerken, waaronder de Sint-Jozefkerk, de Sint-Nikolaaskerk en de Sint-Petruskerk. Prnjavor is ook bekend om zijn vele culturele evenementen, waaronder het jaarlijkse Prnjavor […]

 • Definitie porseleingalblaas, wat betekent porseleingalblaas

  Porseleingalblaas is een techniek waarbij een dunne laag porselein wordt aangebracht op een metalen of glazen ondergrond. Deze techniek wordt gebruikt om objecten een glanzende, gladde en kleurrijke afwerking te geven. Het wordt vaak gebruikt voor het maken van sieraden, serviesgoed, decoratieve objecten en andere kunstwerken.

 • Definitie pimpen, wat betekent pimpen

  Pimpen is een slangterm die wordt gebruikt om te verwijzen naar het verfraaien of opknappen van iets. Het kan worden gebruikt om te verwijzen naar het verfraaien van een auto, kleding, een kamer of een ander object. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar het verbeteren van iemands uiterlijk door middel van make-up […]

 • Definitie processieverbod, wat betekent processieverbod

  Een processieverbod is een verbod op het houden van processies, optochten of andere verzamelingen van mensen in een bepaalde omgeving. Het kan worden afgekondigd door de overheid om de openbare orde te handhaven of om de veiligheid van deelnemers te waarborgen. Het kan ook worden afgekondigd om religieuze of culturele processies te beperken.

 • Definitie pyramis, wat betekent pyramis

  Een pyramide is een drie- of vierzijdig bouwwerk dat uitgaat van een vierkante of rechthoekige basis en waarvan de zijden naar boven toe smaller worden. De bovenkant van de pyramide is meestal een punt. Pyramiden worden vaak gebruikt als grafmonumenten, maar ook als architectonische bouwwerken.

 • Definitie petruskruis, wat betekent petruskruis

  Petruskruis is een kruis dat wordt gebruikt als symbool van de christelijke geloofsovertuiging. Het is een kruis met vier armen van gelijke lengte, waarvan de bovenste arm langer is dan de andere drie. Het is vernoemd naar Petrus, de apostel die volgens de christelijke traditie het eerste kruis droeg. Het kruis wordt vaak gebruikt als […]

 • Definitie propedeuze, wat betekent propedeuze

  Propedeuse is een Latijnse term die wordt gebruikt om een eerste stap of een voorlopige verklaring te beschrijven. In het Nederlands wordt het gebruikt om een eerste stap te beschrijven die nodig is om een bepaald doel te bereiken. Het is meestal een eerste stap in een academische carrière, zoals het behalen van een propedeuse […]

 • Definitie plofkoffer, wat betekent plofkoffer

  Een plofkoffer is een koffer die is gevuld met explosieven en is bedoeld om een gebouw of object te vernietigen. De koffer wordt meestal geplaatst door terroristen of criminelen om hun doel te bereiken.

 • Definitie paalmatras, wat betekent paalmatras

  Een paalmatras is een matras dat aan de bovenkant is bevestigd aan een paal of staander. Het is een soort van stapelbed dat wordt gebruikt om extra slaapruimte te creëren in kleinere ruimtes. Het is een goede optie voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare manier om meer slaapplaatsen te creëren. De paalmatras […]

 • Definitie pluvetta, wat betekent pluvetta

  Pluvetta is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een klein, zacht regenbuitje aan te duiden. Het is een combinatie van het woord ‘pluis’ (wat zacht betekent) en ‘vettig’ (wat nat betekent).

 • Definitie polyinterpretabel, wat betekent polyinterpretabel

  Polyinterpretabel betekent dat iets meerdere interpretaties of betekenissen kan hebben. Het kan worden gebruikt om te verwijzen naar een tekst, een beeld, een gedachte of een idee dat meerdere interpretaties toelaat.

 • Definitie pessego, wat betekent pessego

  Pessego is een kleine, ronde, zoete vrucht die afkomstig is uit Zuid-Amerika. Het is een soort van de guavefamilie en heeft een gele of oranje schil met een zoete, sappige vruchtvlees. Het wordt vaak gebruikt in desserts, smoothies en andere gerechten.

 • Definitie pyosalpinx, wat betekent pyosalpinx

  Pyosalpinx is een medische aandoening waarbij een eileider wordt geïnfecteerd en opgezwollen. De infectie kan leiden tot een verstopping van de eileider, wat kan leiden tot pijn, onvruchtbaarheid en zelfs een miskraam.

 • Definitie pangia, wat betekent pangia

  Pangia is een supercontinent dat ongeveer 250 miljoen jaar geleden bestond. Het bestond uit de continenten Afrika, Antarctica, Australië, Azië, Europa en Noord-Amerika. Het was het laatste supercontinent dat voor de huidige wereldkaart bestond.

 • Definitie pyrotechnicus, wat betekent pyrotechnicus

  Pyrotechnicus is een persoon die gespecialiseerd is in het maken, bedienen en beheren van vuurwerk. Ze zijn verantwoordelijk voor het veilig en effectief gebruik van vuurwerk, waaronder het bedienen van vuurwerkstoestellen, het instellen van vuurwerkstoestellen, het bedienen van vuurwerkstoestellen en het beheren van vuurwerkstoestellen.

 • Definitie pijplijnvoorraad, wat betekent pijplijnvoorraad

  Pijplijnvoorraad is een voorraad die wordt gebruikt om een ​​continu aanbod van producten of materialen te garanderen. Het is een voorraad die wordt gehouden om de vraag naar een product of materiaal te vervullen. Deze voorraad wordt meestal gehouden in een pijpleiding, waardoor het product of materiaal direct beschikbaar is wanneer het nodig is.

 • Definitie panentheïsme, wat betekent panentheïsme

  Panentheïsme is een religieuze filosofie die stelt dat God overal aanwezig is in de wereld, maar ook buiten de wereld bestaat. Het betekent letterlijk “alles in God”. Het is een combinatie van theïsme (het geloof in een persoonlijke God) en pantheïsme (het geloof dat alles deel uitmaakt van God). Volgens panentheïsme is God niet alleen […]

 • Definitie pradeep, wat betekent pradeep

  Pradeep is een Indiase naam die “licht” of “intelligentie” betekent. Het is een populaire naam in India en wordt vaak gebruikt als een mannelijke voornaam.

 • Definitie pendopo, wat betekent pendopo

  Pendopo is een traditionele Indonesische veranda, meestal gebouwd als een open paviljoen met een dak dat wordt ondersteund door houten of stenen zuilen. Het wordt vaak gebruikt als een vergaderruimte of als een plek om te ontspannen.