Categorie: A

 • Definitie altruïsme, wat betekent altruïsme

  Altruïsme is het vermogen om zichzelf te vergeten en anderen te helpen, zonder iets terug te verwachten. Het is een vorm van zelfopoffering waarbij iemand zichzelf ondergeschikt maakt aan het welzijn van anderen.

 • Definitie abadonware, wat betekent abadonware

  Abandonware is een term die wordt gebruikt om software aan te duiden die door de oorspronkelijke ontwikkelaar of uitgever niet meer wordt ondersteund of verkocht. Het is software die niet meer wordt bijgewerkt of verkocht, maar die nog steeds online beschikbaar is.

 • Definitie abondenware, wat betekent abondenware

  Abondenware is software die gratis wordt aangeboden, meestal met het doel om reclame te maken voor een product of dienst. Het kan ook worden gebruikt om een bepaalde technologie te promoten of om een bepaalde technologie te laten zien. Abondenware is meestal een beperkte versie van een commerciële software of een gratis versie van een […]

 • Definitie abandoneware, wat betekent abandoneware

  Abandonware is een term die wordt gebruikt om software aan te duiden die door de oorspronkelijke ontwikkelaar of uitgever is verlaten of verwaarloosd. Deze software is meestal niet meer commercieel verkrijgbaar en kan alleen worden gedownload van websites die gespecialiseerd zijn in het verzamelen van oude software.

 • Definitie abondanware, wat betekent abondanware

  Abondanware is een term die wordt gebruikt om software aan te duiden die gratis en open source is. Het is een combinatie van de woorden ‘abundant’ en ‘software’. Abondanware is meestal gemaakt door vrijwilligers en is bedoeld om gebruikers te helpen bij het oplossen van problemen of het verbeteren van hun computerprestaties.

 • Definitie abondonware, wat betekent abondonware

  Abandonware is software die door de oorspronkelijke ontwikkelaar of uitgever is verlaten of niet meer wordt ondersteund. Het is meestal oude software die niet meer commercieel verkrijgbaar is. Het is vaak gratis te downloaden, maar de licentie is meestal niet duidelijk.

 • Definitie artiekelnummer, wat betekent artiekelnummer

  Artikelnummer is een uniek nummer dat wordt gebruikt om een specifiek product of artikel te identificeren. Het wordt vaak gebruikt in de detailhandel, waar het wordt gebruikt om producten te identificeren, te volgen en te verkopen. Artikelnummers worden ook gebruikt in de logistiek, waar ze worden gebruikt om producten te identificeren en te volgen tijdens […]

 • Definitie arvy, wat betekent arvy

  Arvy is een Nederlandse term die wordt gebruikt om een persoon te beschrijven die een grote mate van zelfvertrouwen heeft. Het is een combinatie van de woorden arrogant en slim. Deze persoon is vaak zelfverzekerd, maar ook slim en creatief.

 • Definitie arteriografie, wat betekent arteriografie

  Arteriografie is een medische procedure waarbij een contrastvloeistof wordt gebruikt om de bloedvaten in het lichaam te visualiseren. De procedure wordt gebruikt om de bloedstroom in de slagaders en aders te beoordelen en om bloedstolsels, aneurysma’s, bloedvatvernauwingen en andere aandoeningen te detecteren.

 • Definitie accreditaties, wat betekent accreditaties

  Accreditaties zijn erkenningen die door een erkende instantie worden verleend aan een persoon, organisatie of bedrijf om aan te tonen dat zij voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Deze erkenningen kunnen worden verleend voor verschillende doeleinden, zoals het verstrekken van een bepaalde dienst, het verkopen van producten of het verstrekken van een bepaalde opleiding. Accreditaties kunnen worden […]

 • Definitie accountibility, wat betekent accountibility

  Accountability is het vermogen om verantwoording af te leggen voor je daden, beslissingen en resultaten. Het is het vermogen om verantwoording af te leggen voor je handelingen en de gevolgen ervan. Het is ook het vermogen om verantwoording af te leggen voor je daden aan anderen, zoals je leidinggevende, klanten, collega’s of aandeelhouders.

 • Definitie aglaya, wat betekent aglaya

  Aglaya is een Russische vrouwelijke voornaam. Het betekent “schoonheid” of “glans”. Het is afgeleid van het Griekse woord “aglaia”, dat “schoonheid” of “glans” betekent. Aglaya is ook een personage uit de roman “De Idiot” van Fyodor Dostoevsky.

 • Definitie apennootje, wat betekent apennootje

  Apennootje is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om een klein, onbeduidend ding of persoon aan te duiden. Het is afgeleid van het Latijnse woord ‘penna’, wat ‘vogelveer’ betekent. Het woord wordt vaak gebruikt om iemand of iets te beschrijven dat niet belangrijk of relevant is.

 • Definitie asthenosfeer, wat betekent asthenosfeer

  De asthenosfeer is een laag in de aardmantel die zich onder de lithosfeer bevindt. Het is een zone van zacht gesteente dat relatief zacht is in vergelijking met de lithosfeer. De asthenosfeer is verantwoordelijk voor de plaattektoniek, waarbij de aardplaten over de aardkorst bewegen.

 • Definitie acrylique, wat betekent acrylique

  Acryl is een synthetisch materiaal dat wordt gebruikt voor het maken van kunstwerken, meubels, kleding en andere objecten. Het is een soort kunststof dat wordt gemaakt door het mengen van acrylpolymeren met kleurstoffen en andere additieven. Het is een sterk, duurzaam en licht materiaal dat bestand is tegen verkleuring en schimmel. Acryl is ook waterbestendig […]

 • Definitie érico, wat betekent érico

  Erico is een voornaam die afgeleid is van de naam Eric, wat afgeleid is van de Germaanse naam Eirik, wat “heerser van de eeuwigheid” betekent.

 • Definitie anotation, wat betekent anotation

  Annotatie is het toevoegen van korte opmerkingen of commentaar bij een tekst of document. Het doel van annotatie is om de lezer te helpen bij het begrijpen van de inhoud van het document. Annotaties kunnen bestaan uit korte samenvattingen, citaten, definities, verwijzingen naar andere bronnen, of persoonlijke commentaar.

 • Definitie acreditation, wat betekent acreditation

  Accreditatie is het proces waarbij een onafhankelijke organisatie (een accreditatie-instelling) beoordeelt of een instelling, programma of persoon voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Accreditatie is een vorm van erkenning die aangeeft dat een instelling, programma of persoon voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

 • Definitie angstpoli, wat betekent angstpoli

  Angstpoli is een afkorting voor een polikliniek voor angststoornissen. Het is een speciale kliniek waar mensen met angststoornissen terecht kunnen voor behandeling. De behandeling bestaat meestal uit psychotherapie, medicatie en andere vormen van ondersteuning. De doelstelling van de angstpoli is om mensen met angststoornissen te helpen hun symptomen te verminderen en hun kwaliteit van leven […]

 • Definitie avondhemel, wat betekent avondhemel

  De avondhemel is het uitzicht dat je hebt als je naar de lucht kijkt in de avond. Het is vaak een prachtig schouwspel van kleurrijke wolken, sterren en planeten die in de lucht schijnen.

 • Definitie auvibel, wat betekent auvibel

  Auvibel is een Belgisch systeem dat de vergoeding van auteursrechten regelt voor de verdeling van muziek via radio, televisie, internet en andere media. Het systeem is ingesteld door de Belgische overheid en wordt beheerd door de Belgische Vereniging voor Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM). Auvibel verdeelt de vergoedingen die worden betaald door de exploitanten van […]

 • Definitie algoed, wat betekent algoed

  Algoed is een afkorting voor algoritmische technologie, wat verwijst naar technologie die gebruik maakt van algoritmen om problemen op te lossen. Algoritmen zijn reeksen van stappen die worden gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Ze worden vaak gebruikt in computersoftware, maar kunnen ook worden toegepast op andere gebieden, zoals financiën, wetenschap en logistiek.

 • Definitie agglomeratievoordelen, wat betekent agglomeratievoordelen

  Agglomeratievoordelen zijn de voordelen die worden verkregen door bedrijven die zich in de buurt van elkaar bevinden. Deze voordelen kunnen variëren van toegang tot een groter arbeidspool, toegang tot een groter marktaandeel, toegang tot een groter aanbod van goederen en diensten, toegang tot een groter aanbod van infrastructuur, toegang tot een groter aanbod van kennis […]

 • Definitie ambetanterik, wat betekent ambetanterik

  Ambetanterik is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iemand te beschrijven die onhandig, onzeker of ongemakkelijk is. Het kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die niet goed om kan gaan met anderen of die moeite heeft met sociale situaties.

 • Definitie advertentiebureau, wat betekent advertentiebureau

  Een advertentiebureau is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, produceren en plaatsen van advertenties in verschillende media, zoals televisie, radio, kranten, tijdschriften, websites en sociale media. Het bureau ontwerpt de advertentie, bepaalt de beste plaats om de advertentie te plaatsen en beheert de campagne. Het bureau kan ook andere diensten aanbieden, zoals marktonderzoek, […]

 • Definitie avasculair, wat betekent avasculair

  Avasculair betekent zonder bloedvaten. Het is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar weefsel of organen die geen bloedvaten bevatten. Bijvoorbeeld, een avasculaire necrose is een aandoening waarbij weefsel sterft als gevolg van een gebrek aan bloedtoevoer.

 • Definitie arwyn, wat betekent arwyn

  Arwyn is een Nederlandse voornaam voor meisjes. Het betekent “vriendelijk vogel” of “vogel van de godin”. De naam is afgeleid van de Keltische godin Arwyn, die de godin van de liefde en de vrede was.

 • Definitie alhamdulillah, wat betekent alhamdulillah

  Alhamdulillah is een Arabische uitdrukking die wordt gebruikt om dankbaarheid en verrukking uit te drukken. Het betekent letterlijk “Alle lof is voor Allah”. Het wordt vaak gebruikt als reactie op iets goeds dat gebeurt, als een manier om God te prijzen voor zijn goedheid.

 • Definitie apostolaat, wat betekent apostolaat

  Apostolaat is een term die gebruikt wordt om de activiteiten aan te duiden die door christelijke organisaties worden uitgevoerd om het evangelie te verspreiden. Het apostolaat omvat onder andere het prediken van het evangelie, het verzorgen van bijbelstudies, het organiseren van evangelisatiecampagnes, het verstrekken van hulp aan mensen in nood en het verzorgen van spirituele […]

 • Definitie alhamdoelilah, wat betekent alhamdoelilah

  Alhamdoelilah is een Arabische uitdrukking die wordt gebruikt om God te prijzen en dankbaarheid te tonen. Het is een combinatie van twee woorden: “Al” betekent “de” en “hamdoelilah” betekent “lof zij God”. Het is een veelgebruikte uitdrukking in de islamitische wereld en wordt vaak gebruikt om Gods goedheid en genade te verheerlijken.

 • Definitie afwegingen, wat betekent afwegingen

  Afwegingen zijn het proces van het wegen van verschillende opties tegen elkaar af om de beste oplossing te vinden. Het is een manier om te bepalen wat het meest geschikt is voor een bepaalde situatie. Afwegingen kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals kosten, tijd, risico’s, voordelen en ethische overwegingen.

 • Definitie aardwarmtewisselaar, wat betekent aardwarmtewisselaar

  Een aardwarmtewisselaar is een apparaat dat warmte uit de bodem onttrekt en gebruikt om een gebouw te verwarmen of koelen. Het apparaat bestaat uit een buis die in de grond wordt geïnstalleerd en waar warmte uit de bodem wordt geabsorbeerd. De warmte wordt vervolgens naar het gebouw geleid, waar het wordt gebruikt om het gebouw […]

 • Definitie apodo, wat betekent apodo

  Een apodo is een bijnaam of een koosnaampje dat iemand krijgt van anderen. Het is een korte, meestal grappige of liefdevolle naam die iemand krijgt van vrienden, familie of collega’s.

 • Definitie afdaken, wat betekent afdaken

  Afdaken is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het afscheiden van een gebied of ruimte met een afdak of afdakconstructie. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar het afdekken van een gebied met een afdak of afdakconstructie om het te beschermen tegen weersinvloeden.

 • Definitie anxiolyticum, wat betekent anxiolyticum

  Anxiolyticum is een medicijn dat wordt gebruikt om angst te verminderen. Het werkt door het verhogen van de activiteit van bepaalde chemische stoffen in de hersenen, waardoor de angstgevoelens worden verminderd. Het wordt vaak voorgeschreven aan mensen die lijden aan angststoornissen, zoals paniekaanvallen, sociale fobie en posttraumatische stressstoornis.

 • Definitie amadee, wat betekent amadee

  Amadee is een afkorting van Automatische Maatregelen voor de Aanpak van Digitale Externe Effecten. Het is een initiatief van de Europese Commissie dat bedoeld is om de digitale economie te versterken door het verminderen van de negatieve effecten van digitale technologie op de samenleving. Het doel is om de digitale economie te versterken door het […]

 • Definitie aeneus, wat betekent aeneus

  Aeneus is een Latijnse term die wordt gebruikt om iets of iemand te beschrijven dat of die van koperkleurig of bronskleurig metaal is. Het kan ook worden gebruikt om iets of iemand te beschrijven dat of die een koperachtige of bronsachtige glans heeft.

 • Definitie atomistisch, wat betekent atomistisch

  Atomistisch is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de theorie dat alle materie bestaat uit kleine, ondeelbare deeltjes die atomen worden genoemd. Deze theorie werd voor het eerst voorgesteld door de Griekse filosoof Democritus in de 5e eeuw v.Chr. Volgens deze theorie zijn atomen onveranderlijk, ondeelbaar en onverwoestbaar.

 • Definitie ademvolume, wat betekent ademvolume

  Ademvolume is de hoeveelheid lucht die een persoon in- en uitademt tijdens een ademhaling. Het ademvolume wordt gemeten in liters en is afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en de fysieke conditie van de persoon.

 • Definitie athleet, wat betekent athleet

  Een atleet is iemand die zich bezighoudt met het beoefenen van sport. Het gaat hierbij om het verrichten van fysieke inspanningen, zoals hardlopen, springen, zwemmen, fietsen, turnen, etc. Atleten trainen om hun prestaties te verbeteren en om wedstrijden te winnen.

 • Definitie antiselectie, wat betekent antiselectie

  Antiselectie is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een selectieproces waarbij bepaalde kandidaten worden uitgesloten van deelname. Het is een vorm van discriminatie waarbij bepaalde groepen mensen worden uitgesloten van een selectieproces, meestal op basis van hun etniciteit, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of andere kenmerken.

 • Definitie ansedonia, wat betekent ansedonia

  Ansedonia is een klein dorp in de Italiaanse provincie Grosseto, gelegen in de regio Toscane. Het dorp ligt aan de Tyrrheense kust, aan de Golf van Talamone, en is omgeven door de Maremma-natuurparken. Het dorp is bekend om zijn prachtige stranden, de oude stadsmuren en de vele historische gebouwen. Er zijn ook veel restaurants, bars […]

 • Definitie afmijnen, wat betekent afmijnen

  Afmijnen is het verwijderen van ongewenste planten of onkruid uit een gebied. Het proces kan worden uitgevoerd met behulp van mechanische of chemische middelen. Het doel is om de groei van ongewenste planten te beperken en de groei van gewenste planten te bevorderen.

 • Definitie axil, wat betekent axil

  Axil is een term die gebruikt wordt om de hoek tussen een blad en de stengel van een plant aan te duiden. De axil is de plek waar de bladsteel en de stengel samenkomen.

 • Definitie amuserend, wat betekent amuserend

  Amuserend betekent dat iets leuk of grappig is. Het is een manier om te laten zien dat iets je aan het lachen maakt of dat je er plezier aan beleeft.

 • Definitie adnet, wat betekent adnet

  Adnet is een afkorting voor ‘Advertising Network’. Het is een netwerk van websites waarop advertenties worden weergegeven. Adnetten worden gebruikt door bedrijven om hun producten en diensten te promoten. Adnetten bieden bedrijven de mogelijkheid om hun advertenties op meerdere websites tegelijk te plaatsen, waardoor ze een groter bereik kunnen creëren.

 • Definitie atraumatisch, wat betekent atraumatisch

  Atraumatisch betekent dat er geen trauma of schade wordt veroorzaakt. Het is een term die vaak wordt gebruikt in de medische wereld om te verwijzen naar een procedure of behandeling die geen schade of trauma veroorzaakt aan het lichaam.

 • Definitie abigale, wat betekent abigale

  Abigale is een Engelse meisjesnaam die afgeleid is van het Hebreeuwse woord ‘Avigayil’, wat ‘vader van een vreugde’ betekent.

 • Definitie aardlus, wat betekent aardlus

  De aardlus is een elektrische stroomkring die de aarde als een soort van elektrisch schakelbord gebruikt. De aardlus wordt gebruikt om elektrische apparaten te beschermen tegen overspanning en andere schadelijke stroomstoringen. De aardlus verbindt de apparaten met een aardingspunt, waardoor de stroomstoringen worden afgevoerd naar de aarde.

 • Definitie apoplectisch, wat betekent apoplectisch

  Apoplectisch is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar een plotselinge, ernstige aandoening die gepaard gaat met een verlies van bewustzijn, verlamming of andere neurologische symptomen. Het kan worden veroorzaakt door een beroerte, een hersenbloeding of een andere aandoening die de bloedtoevoer naar de hersenen beïnvloedt.

 • Definitie auctoritas, wat betekent auctoritas

  Auctoritas is een Latijnse term die staat voor gezag, invloed of autoriteit. Het is afgeleid van het Latijnse woord auctor, wat ‘maker’ of ‘stichter’ betekent. Auctoritas wordt vaak gebruikt om de autoriteit van een persoon of organisatie aan te duiden. Het kan ook worden gebruikt om de autoriteit van een idee of een bepaalde manier […]

 • Definitie accumulate, wat betekent accumulate

  Accumuleren is het proces van het verzamelen van kleine hoeveelheden van iets tot een grotere hoeveelheid. Het kan verwijzen naar het verzamelen van geld, kennis, ervaring of materiële goederen.

 • Definitie aphonia, wat betekent aphonia

  Aphonia is een aandoening waarbij iemand niet meer in staat is om te spreken. De stembanden zijn niet meer in staat om geluid te produceren. De oorzaak kan psychisch of fysiek zijn.

 • Definitie asschat, wat betekent asschat

  Asschat is een plaats in de gemeente Bergeijk in Noord-Brabant. Het is gelegen in de Peel, een gebied dat bekend staat om zijn landelijke sfeer. Asschat is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Het is een rustig dorp met veel groen en een prachtig uitzicht over de Peel. Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes […]

 • Definitie alson, wat betekent alson

  Alson is een afkorting van ‘Algemene Sociale Noodzakelijkheid’. Het is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de verplichtingen die een overheid heeft om de sociale behoeften van haar burgers te voorzien. Dit omvat onder meer het verstrekken van basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer en sociale zekerheid.

 • Definitie allusie, wat betekent allusie

  Een allusie is een verwijzing naar iets dat al eerder is genoemd of waarvan de betekenis al bekend is. Het is een subtiele manier om iets te verwijzen zonder het expliciet te benoemen.

 • Definitie assingment, wat betekent assingment

  Een toewijzing is een proces waarbij een persoon of organisatie een taak of verantwoordelijkheid aan een andere persoon of organisatie toewijst. Het kan ook worden gebruikt om een bepaalde waarde of variabele aan een andere waarde of variabele toe te wijzen.

 • Definitie automobilistenhulpverzekering, wat betekent automobilistenhulpverzekering

  De automobilistenhulpverzekering is een verzekering die dekking biedt voor de kosten die gemaakt worden voor het verlenen van hulp bij pech onderweg. De verzekering dekt de kosten voor het vervoer van de auto naar de dichtstbijzijnde garage, het vervoer van de bestuurder en passagiers naar hun bestemming, het vervangen van een lekke band, het vervangen […]

 • Definitie abednego, wat betekent abednego

  Abednego was een Hebreeuwse man die samen met zijn twee vrienden, Hananja en Misael, in de tijd van de Babylonische ballingschap leefde. Hij weigerde de goden van de Babylonische koning Nebukadnezar te aanbidden en werd daarom in een vurige oven gegooid. Maar God bewaarde hem en hij kwam ongedeerd uit de oven. Abednego staat symbool […]

 • Definitie alford, wat betekent alford

  Alford is een plaats in Schotland, gelegen in het district Aberdeenshire. Het is een klein dorpje met ongeveer 1.500 inwoners. Het is vooral bekend om de Alford Valley Railway, een voormalige spoorlijn die nu een toeristische attractie is. Er zijn ook een aantal historische gebouwen in het dorp, waaronder een kerk uit de 16e eeuw.

 • Definitie anyssa, wat betekent anyssa

  Anysa is een meisjesnaam van Oudgriekse oorsprong. Het betekent “onoverwinnelijk” of “onoverwinnelijke”. Het is afgeleid van de Griekse naam Anysos, wat “onoverwinnelijk” betekent.

 • Definitie asro, wat betekent asro

  ASRO staat voor Algemene Sociale Risico’s Overheid. Het is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het beheer van sociale risico’s zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De ASRO stelt regels op voor de uitvoering van deze sociale risico’s en beheert de financiële middelen die nodig zijn om deze risico’s te bestrijden.

 • Definitie aslani, wat betekent aslani

  Aslani is een persoonlijke naam die afkomstig is uit het Perzisch. Het betekent “leeuw” of “sterk als een leeuw”.

 • Definitie arbeidsvolume, wat betekent arbeidsvolume

  Arbeidsvolume is het totale aantal uren dat een persoon of organisatie besteedt aan het uitvoeren van werkzaamheden. Het omvat zowel de tijd die wordt besteed aan het uitvoeren van taken als aan het plannen, organiseren en coördineren van activiteiten. Het is een belangrijke maatstaf voor de productiviteit van een persoon of organisatie.

 • Definitie afzetmarkten, wat betekent afzetmarkten

  Afzetmarkten zijn de markten waarop een bedrijf zijn producten of diensten aanbiedt. Het gaat hierbij om de plaatsen waar de klanten zich bevinden, zoals winkels, websites, markten, enz. Afzetmarkten kunnen nationaal, regionaal of internationaal zijn. In Nederland zijn de afzetmarkten vooral gericht op de Nederlandse consumenten, maar er zijn ook veel bedrijven die hun producten […]

 • Definitie archilochus, wat betekent archilochus

  Archilochus was een Griekse dichter uit de 7e eeuw v.Chr. Hij wordt beschouwd als een van de eerste lyrische dichters. Zijn werk is kort en direct, met een scherpe, ironische toon. Hij schreef over liefde, oorlog, politiek en de menselijke conditie. Zijn werk is een van de meest invloedrijke bronnen voor de Griekse literatuur.

 • Definitie arnet, wat betekent arnet

  Arnet is een afkorting voor ‘Automatic Remote Network’. Het is een technologie die wordt gebruikt om computers en andere apparaten op afstand te verbinden. Het maakt gebruik van een netwerk van computers en andere apparaten die met elkaar verbonden zijn via een centrale server. Deze server stuurt informatie naar de verschillende apparaten, waardoor ze met […]

 • Definitie antwerpsesteenweg, wat betekent antwerpsesteenweg

  Antwerpsesteenweg is een weg in België die loopt van Antwerpen naar de Nederlandse grens. Het is een belangrijke verbindingsweg tussen de twee landen en is een van de drukste wegen in België. De weg is ongeveer 80 kilometer lang en loopt door de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

 • Definitie aandrift, wat betekent aandrift

  Aandrift is het vermogen om een beweging of actie te veroorzaken. Het is een kracht die nodig is om iets in beweging te zetten of om een bepaalde actie uit te voeren. Aandrift kan worden veroorzaakt door een externe kracht, zoals een motor, of door een interne kracht, zoals een persoon die een bepaalde actie […]

 • Definitie attapulgiet, wat betekent attapulgiet

  Attapulgiet is een fijnkorrelig, wit tot lichtbruin mineraal dat voornamelijk wordt gebruikt als een industrieel absorberend poeder. Het wordt ook wel attapulgietklei of attapulgietaarde genoemd. Het wordt gewonnen uit de bodem van de Apalachicola-rivier in Florida, waar het wordt gebruikt als een vulmiddel in veel producten, waaronder rubber, kunststoffen, verf, cosmetica, farmaceutische producten en voedsel.

 • Definitie amylum, wat betekent amylum

  Amylum is een stof die voorkomt in plantaardige voedingsmiddelen zoals granen, aardappelen, peulvruchten en noten. Het is een complex koolhydraat dat wordt gebruikt als energiebron voor het lichaam. Amylum is een goede bron van vezels en bevat geen cholesterol of vet.

 • Definitie antionette, wat betekent antionette

  Antoinette is een vrouwelijke voornaam die afgeleid is van het Franse Antonius. Het betekent “onoverwinnelijk” of “onverslaanbaar”. De naam is vooral bekend geworden door Marie Antoinette, de laatste koningin van Frankrijk.

 • Definitie antillia, wat betekent antillia

  Antillia is een verzamelnaam voor de eilanden in de Caribische Zee die onder Nederlands bestuur staan. Deze eilanden zijn Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

 • Definitie anderzijds, wat betekent anderzijds

  Anderzijds betekent dat er ook een andere kant is aan een situatie of een verhaal. Het geeft aan dat er meerdere perspectieven zijn en dat er meerdere mogelijkheden zijn om naar een situatie te kijken.

 • Definitie accelerando, wat betekent accelerando

  Accelerando is een muziekterm die wordt gebruikt om aan te geven dat de muziek steeds sneller wordt gespeeld. Het is een Italiaans woord dat letterlijk ‘versnellend’ betekent.

 • Definitie archiveer, wat betekent archiveer

  Archiveren is het proces van het bewaren van documenten, informatie en andere materiaal voor toekomstig gebruik. Het is een manier om informatie te organiseren, te beheren en te bewaren voor toekomstig gebruik. Het is een belangrijk onderdeel van het informatiebeheer en kan worden gebruikt om documenten te organiseren, te beveiligen en te beschermen tegen verlies […]

 • Definitie apprecieren, wat betekent apprecieren

  Apprecieren is het waarderen van iets of iemand. Het is een manier om iemand te laten weten dat je waardeert wat hij of zij heeft gedaan. Het is een manier om iemand te laten weten dat je zijn of haar inspanningen waardeert.

 • Definitie alletwee, wat betekent alletwee

  Alletwee is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om twee personen of dingen aan te duiden. Het is een samenstelling van het woord ‘alle’ en het woord ’twee’. Het kan worden gebruikt om te verwijzen naar twee personen of dingen die samen worden beschouwd, zoals ‘alletwee de kinderen’, of ‘alletwee de boeken’.

 • Definitie anusjeuk, wat betekent anusjeuk

  Anusjeuk is een aandoening waarbij jeuk in en rond de anus voorkomt. De jeuk kan worden veroorzaakt door verschillende oorzaken, waaronder allergieën, infecties, huidirritatie, droge huid, veranderingen in de pH-waarde van de huid, verstopte zweetklieren en het gebruik van bepaalde medicijnen.

 • Definitie alliumfobie, wat betekent alliumfobie

  Alliumfobie is een angst of afkeer van uien, knoflook of andere allium-gewassen. Deze fobie kan variëren van een milde afkeer tot een intense angst die leidt tot paniekaanvallen. Symptomen kunnen onder meer zweten, trillen, misselijkheid, duizeligheid, ademhalingsproblemen, hartkloppingen en een gevoel van ongemak.

 • Definitie antitussiva, wat betekent antitussiva

  Antitussiva zijn medicijnen die hoesten verminderen. Ze werken door het centrale zenuwstelsel te remmen, waardoor de hoestreflex wordt verminderd. Ze worden meestal gebruikt bij acute hoestbuien, maar kunnen ook worden gebruikt bij chronische hoest.

 • Definitie anoxisch, wat betekent anoxisch

  Anoxisch betekent letterlijk ‘zonder zuurstof’. Het is een term die wordt gebruikt om een omgeving te beschrijven waarin er geen zuurstof aanwezig is. Anoxische omgevingen kunnen worden gevonden in diepe zeeën, in de bodem van meren en in bepaalde delen van de atmosfeer.

 • Definitie alaam, wat betekent alaam

  Alaam is een Nederlands woord dat wordt gebruikt om iets te beschrijven dat ongrijpbaar, ongrijpbaar of ongrijpbaar is. Het kan ook worden gebruikt om iets te beschrijven dat ongrijpbaar, ongrijpbaar of ongrijpbaar is, maar dat ook een bepaalde schoonheid of magie heeft.

 • Definitie aggy, wat betekent aggy

  Aggy is een afkorting van ‘aggressief’, wat in het Nederlands ‘agressief’ betekent. Het is een woord dat gebruikt wordt om iemand of iets te beschrijven dat agressief of boos is.

 • Definitie archaeornithomimus, wat betekent archaeornithomimus

  Archaeornithomimus is een geslacht van theropod dinosauriërs dat leefde in het late Krijt, ongeveer 100 miljoen jaar geleden. Het is een van de meest bekende ornithomimosauria, een groep van dinosauriërs die bekend staan als “vogelimitatoren” vanwege hun lange benen en snavelachtige kop. Archaeornithomimus was een kleine, snelle dinosauriër met een lange staart en een lange, […]

 • Definitie aarsopening, wat betekent aarsopening

  De aarsopening is de opening in het midden van de bilnaad waardoor de darmen, urinebuis en anus naar buiten komen.

 • Definitie anakdote, wat betekent anakdote

  Een anekdote is een kort verhaal dat meestal grappig of interessant is. Het is een verhaal dat meestal gebaseerd is op een waargebeurde gebeurtenis of een persoonlijke ervaring. Anekdotes worden vaak gebruikt om een punt te maken of om een verhaal te illustreren.

 • Definitie amyloplasten, wat betekent amyloplasten

  Amyloplasten zijn organellen die voorkomen in plantencellen. Ze zijn verantwoordelijk voor het opslaan van stikstofhoudende polysachariden, zoals amylose en amylopectine. Deze polysachariden worden gebruikt als energiebron voor de cel. Amyloplasten zijn ook betrokken bij het proces van fotosynthese, waarbij zonlicht wordt omgezet in chemische energie.

 • Definitie amokmaker, wat betekent amokmaker

  Amokmaker is een persoon die chaos en onrust veroorzaakt door zijn of haar gedrag. Het woord is afgeleid van het Maleisische woord ‘amok’, dat ‘woede’ of ‘woedeaanval’ betekent.

 • Definitie achilleus, wat betekent achilleus

  Achilleus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was de zoon van Peleus en Thetis en de grootste held van de Trojaanse oorlog. Hij was beroemd om zijn onoverwinnelijkheid, maar had een zwakke plek in zijn hiel.

 • Definitie acryllatex, wat betekent acryllatex

  Acryllatex is een soort verf dat wordt gebruikt voor het schilderen van oppervlakken. Het is een watergedragen verf die gemaakt is van acrylpolymeren en andere additieven. Acryllatex is een goede keuze voor het schilderen van binnenmuren, plafonds, meubels, deuren en ramen. Het is een duurzame verf die bestand is tegen schimmel, vuil en vocht. Acryllatex […]

 • Definitie aach, wat betekent aach

  Aach is een dorp in de gemeente Heerlen in de Nederlandse provincie Limburg. Het dorp ligt in het zuiden van de gemeente, aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen. Aach heeft ongeveer 500 inwoners. Het dorp is vooral bekend om zijn prachtige natuur en de vele wandel- en fietsroutes die er te vinden […]

 • Definitie ahoc, wat betekent ahoc

  Ahoc is een afkorting voor ‘Aan Het Onderzoeken’. Het is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat iets in onderzoek is of dat er onderzoek naar wordt gedaan.

 • Definitie abductoren, wat betekent abductoren

  Abductoren zijn spieren die het lichaam in staat stellen om ledematen uit elkaar te bewegen. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitwendig draaien van de ledematen, zoals het uitwendig draaien van de armen of benen.

 • Definitie averechtse, wat betekent averechtse

  Averechts Nederlands is een term die wordt gebruikt om een taalstijl te beschrijven waarbij woorden of zinnen in een omgekeerde volgorde worden gezegd. Dit kan worden gedaan om een bepaalde klemtoon te leggen op een bepaald woord of om een bepaalde humoristische of ironische effect te creëren.

 • Definitie aftrekplek, wat betekent aftrekplek

  Aftrekplek is een term die wordt gebruikt in de Nederlandse belastingwetgeving. Het is een bepaalde som geld die je mag aftrekken van je inkomstenbelasting. Deze aftrekplekken kunnen variëren van kosten voor ziektekostenverzekeringen, hypotheekrente, giften aan goede doelen, kosten voor kinderopvang en andere kosten die je maakt om je inkomen te verlagen.

 • Definitie aladino, wat betekent aladino

  Aladino is een figuur uit de Arabische folklore. Hij is een held die bekend staat om zijn avontuurlijke reizen en zijn vermogen om met behulp van een magische lamp wensen te vervullen. Hij is ook bekend van de verhalen van de Arabische nacht, waarin hij verschijnt als een jonge man die een magische lamp bezit.

 • Definitie afgezien, wat betekent afgezien

  Afgezien betekent dat iemand zich terugtrekt uit een situatie of een gesprek. Het kan ook worden gebruikt om aan te geven dat iemand zich niet meer bezighoudt met iets of iemand.

 • Definitie anatomist, wat betekent anatomist

  Een anatomist is een persoon die gespecialiseerd is in de anatomie, het bestuderen van de structuur van het menselijk lichaam. Anatomisten bestuderen de verschillende organen, spieren, botten, zenuwen en bloedvaten van het menselijk lichaam om te begrijpen hoe het werkt en hoe het kan worden behandeld.