Definitie unced, wat betekent unced

UNCED staat voor de United Nations Conference on Environment and Development, een conferentie die in 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië, werd gehouden. De conferentie was bedoeld om de wereldwijde milieuproblemen aan te pakken en de duurzame ontwikkeling te bevorderen. De conferentie resulteerde in de aanname van Agenda 21, een document dat een reeks aanbevelingen bevatte voor de verbetering van de milieukwaliteit en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Leave a Comment