Definitie statushouders, wat betekent statushouders

Statushouders zijn mensen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van het Vluchtelingenverdrag of op grond van humanitaire redenen. Zij hebben een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en kunnen in Nederland blijven wonen. Statushouders hebben recht op onderwijs, zorg, werk en een inkomen.

Leave a Comment