Definitie pesten, wat betekent pesten

Pesten is een vorm van psychisch geweld waarbij een persoon of groep mensen een ander persoon of groep mensen systematisch en herhaaldelijk kwetst, vernedert of uitsluit. Pesten kan zowel fysiek als psychisch zijn en kan zich uiten in verschillende vormen, zoals verbaal geweld, fysiek geweld, cyberpesten, seksueel geweld en sociale uitsluiting.

Leave a Comment