Definitie seksisme, wat betekent seksisme

Seksisme is een vorm van discriminatie die gebaseerd is op het geslacht. Het is een manier van denken waarbij men ervan uitgaat dat mannen en vrouwen verschillende kwaliteiten en verantwoordelijkheden hebben, waarbij de mannen als superieur worden beschouwd. Seksisme kan zich uiten in verschillende vormen, zoals het beperken van de rechten van vrouwen, het beperken van hun mogelijkheden om te werken of te studeren, of het maken van seksistische opmerkingen.

Leave a Comment