Definitie norm, wat betekent norm

Een norm is een algemeen aanvaarde regel, standaard of waarde die als richtsnoer dient voor het gedrag of de prestaties van personen, organisaties of systemen. Normen kunnen worden opgesteld door een autoriteit, zoals een overheid, een organisatie of een bedrijf, of door een groep mensen die een bepaalde standaard willen handhaven. Normen kunnen worden gebruikt om te bepalen wat acceptabel gedrag is, wat de verwachtingen zijn en wat de verantwoordelijkheden zijn.

Leave a Comment