Definitie morfologie, wat betekent morfologie

Morfologie is het onderdeel van de taalkunde dat zich bezighoudt met de vormen van woorden. Het gaat hierbij om de manier waarop woorden gevormd worden, hun betekenis en hun gebruik. In het Nederlands worden woorden gevormd door middel van afleiding, samenstelling en verbuiging. Afleiding is het toevoegen van een voorvoegsel of achtervoegsel aan een woord om een nieuw woord te vormen. Samenstelling is het samenvoegen van twee of meer woorden tot één woord. Verbuiging is het aanpassen van een woord aan een andere functie in de zin.

Leave a Comment