Definitie integrale aanpak, wat betekent integrale aanpak

Integrale aanpak is een benadering waarbij verschillende partijen samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Het is een proces waarbij alle betrokken partijen hun kennis, ervaring en middelen combineren om een oplossing te vinden voor een complex probleem. Het doel is om een geïntegreerde aanpak te creëren die alle betrokken partijen in staat stelt om hun doelen te bereiken. In Nederland wordt de integrale aanpak gebruikt om verschillende sectoren, zoals de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers, te betrekken bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Leave a Comment