Definitie liquide middelen, wat betekent liquide middelen

Liquide middelen zijn financiële activa die binnen een korte periode (meestal minder dan een jaar) kunnen worden omgezet in contant geld. Ze omvatten onder meer contant geld, banktegoeden, kortlopende schulden, effecten en andere financiële instrumenten die gemakkelijk kunnen worden verhandeld.

Leave a Comment