Definitie gestaltpsychologie, wat betekent gestaltpsychologie

Gestaltpsychologie is een psychologische theorie die stelt dat mensen de wereld om hen heen ervaren als een geheel, waarbij de gehele ervaring meer is dan de som van de afzonderlijke delen. Het is een holistische benadering die de nadruk legt op het geheel, in plaats van op de afzonderlijke delen. De theorie stelt dat mensen de wereld om hen heen interpreteren door middel van patronen, relaties en structuren die ze al kennen. Deze theorie is gebaseerd op het idee dat mensen de wereld om hen heen ervaren als een geheel, waarbij de gehele ervaring meer is dan de som van de afzonderlijke delen.

Leave a Comment