Definitie dienstverlening, wat betekent dienstverlening

Dienstverlening is het leveren van een dienst aan een klant of klanten. Het kan gaan om het verlenen van advies, het verrichten van werkzaamheden, het leveren van producten of het verstrekken van informatie. Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de economie, omdat het een belangrijke bron van inkomsten is voor veel bedrijven.

Leave a Comment