Definitie wwg, wat betekent wwg

WWG staat voor Wet Werk en Garantie. Deze wet is in 2020 ingevoerd en heeft als doel om werklozen te helpen bij het vinden van een baan. De wet bevat regels voor werkgevers en werknemers, zoals het recht op een werkplek, een minimumloon, een minimumaantal uren per week en een minimumaantal vakantiedagen. Ook bevat de wet regels voor het opleiden van werknemers en het bieden van ondersteuning bij het vinden van een baan.

Leave a Comment