Definitie woz waarde, wat betekent woz waarde

De WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals deze is vastgesteld door de gemeente. Deze waarde wordt gebruikt om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. De WOZ-waarde is gebaseerd op de verkoopwaarde van een woning op 1 januari van het jaar waarvoor de OZB wordt geheven.

Leave a Comment