Definitie vraaggericht werken, wat betekent vraaggericht werken

Vraaggericht werken is een manier van werken waarbij de focus ligt op het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van de klant. Het gaat erom de klant te begrijpen en te begeleiden bij het oplossen van zijn of haar vraag. Het doel is om de klant zo goed mogelijk te helpen en te voorzien in zijn of haar behoeften. Vraaggericht werken is een klantgerichte aanpak waarbij de klant centraal staat.

Leave a Comment