Definitie vgt, wat betekent vgt

VGT staat voor VerkeersGevaarlijke Twerking. Het is een term die wordt gebruikt om gedrag aan te duiden dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Dit gedrag omvat onder meer het rijden met te hoge snelheid, het niet respecteren van verkeersregels, het rijden onder invloed van alcohol of drugs, het rijden zonder rijbewijs en het rijden zonder verzekering.

Leave a Comment