Definitie verzuim, wat betekent verzuim

Verzuim is het niet nakomen van een verplichting of afspraak. Het kan zowel betrekking hebben op het niet nakomen van een wettelijke verplichting als op het niet nakomen van een afspraak. Verzuim kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar het niet nakomen van een werkverplichting, zoals het niet komen opdagen op het werk of het niet nakomen van een deadline.

Leave a Comment