Definitie validiteit, wat betekent validiteit

Validiteit is het vermogen van een meetinstrument om de variabele te meten die het beoogt te meten. Het is een maat voor de betrouwbaarheid van een meetinstrument. Validiteit wordt bepaald door de mate waarin een meetinstrument een betrouwbare en relevante meting levert van de variabele die het beoogt te meten.

Leave a Comment