Definitie ua, wat betekent ua

UA staat voor Uniforme Aanpak. Het is een aanpak die wordt gebruikt door de Nederlandse politie om criminaliteit te bestrijden. De aanpak is gericht op het voorkomen en bestrijden van criminaliteit door middel van een gezamenlijke aanpak van politie, gemeenten, justitie en andere betrokken partijen. De aanpak is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de verschillende partijen, het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het versterken van de preventieve aanpak.

Leave a Comment