Definitie subsidie, wat betekent subsidie

Een subsidie is een financiële bijdrage of ondersteuning die door een overheidsinstantie, organisatie of particulier wordt verstrekt aan een individu, bedrijf, non-profitorganisatie of een andere entiteit. Het doel van subsidie is meestal om specifieke activiteiten, projecten of initiatieven te stimuleren of te ondersteunen die bijdragen aan bepaalde doelstellingen of het algemeen belang dienen.

Subsidies kunnen worden verstrekt voor diverse doeleinden, zoals onderzoek en ontwikkeling, culturele evenementen, milieu-initiatieven, onderwijsprogramma’s, economische ontwikkeling, landbouwprojecten, en nog veel meer. Ze kunnen in de vorm van geldelijke bijdragen, belastingvoordelen, leningen met gunstige voorwaarden, of andere financiële prikkels komen.

Overheden gebruiken subsidies vaak als beleidsinstrument om bepaalde sectoren te ondersteunen, economische groei te stimuleren of maatschappelijke doelstellingen te bevorderen. Subsidies kunnen echter variëren in omvang, duur en voorwaarden, afhankelijk van het specifieke programma of de instantie die ze aanbiedt.

Leave a Comment