Definitie statushouder, wat betekent statushouder

Statushouder is een term die wordt gebruikt om iemand aan te duiden die in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen op grond van het Vluchtelingenverdrag of op grond van humanitaire redenen. Deze verblijfsvergunning geeft de statushouder het recht om in Nederland te verblijven en te werken.

Leave a Comment