Definitie staten generaal, wat betekent staten generaal

De Staten Generaal is het parlement van Nederland. Het bestaat uit twee kamers: de Eerste Kamer (de Senaat) en de Tweede Kamer (de Kamer van Afgevaardigden). De Staten Generaal vertegenwoordigt de Nederlandse bevolking en is verantwoordelijk voor het maken van wetten. De leden van de Staten Generaal worden gekozen door de Nederlandse kiezers. De Staten Generaal heeft ook een aantal andere taken, zoals het goedkeuren van de begroting en het goedkeuren van internationale verdragen.

Leave a Comment