Definitie statelijke actoren, wat betekent statelijke actoren

Statelijke actoren zijn overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van overheidsbeleid. Ze omvatten onder meer de centrale overheid, provincies, gemeenten, waterschappen, openbaar bestuur, politieke partijen, rechtspraak, ambtenaren, overheidsbedrijven en andere organisaties die door de overheid worden gefinancierd. In Nederland zijn deze actoren verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetten, regelgeving, beleid en diensten die de samenleving ten goede komen.

Leave a Comment