Definitie sociale inclusie, wat betekent sociale inclusie

Sociale inclusie is het proces waarbij mensen met verschillende achtergronden, culturen, leeftijden, geslachten, seksuele geaardheden, religies, fysieke en mentale capaciteiten, economische achtergronden en andere kenmerken worden geïntegreerd in de samenleving. Het bevordert de gelijke toegang tot kansen, rechten en middelen, waardoor iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Leave a Comment