Definitie sociaal economisch, wat betekent sociaal economisch

Sociaal-economisch Nederlands is een term die wordt gebruikt om de sociale en economische omstandigheden in Nederland te beschrijven. Het omvat onderwerpen zoals werkgelegenheid, inkomen, armoede, gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, milieu en infrastructuur. Het is een breed begrip dat de sociale en economische kenmerken van Nederland als geheel beschrijft.

Leave a Comment