Definitie snobisme, wat betekent snobisme

Snobisme is een vorm van arrogantie waarbij iemand zich superieur voelt ten opzichte van anderen. Het is gebaseerd op het idee dat bepaalde mensen, producten of dingen beter zijn dan anderen. Snobisme wordt vaak geassocieerd met het vertonen van een hoogstaande levensstijl, het verwerpen van iets wat als minderwaardig wordt beschouwd en het verheerlijken van iets wat als superieur wordt beschouwd.

Leave a Comment