Definitie rentabiliteit, wat betekent rentabiliteit

Rentabiliteit is een maatstaf voor het rendement dat een bedrijf of investering oplevert. Het is een verhouding tussen de opbrengsten en de kosten die zijn gemaakt om deze opbrengsten te verkrijgen. Rentabiliteit wordt meestal uitgedrukt als een percentage.

Leave a Comment