Definitie relativatie, wat betekent relativatie

Relativatie is het verband dat bestaat tussen twee of meer elementen. Het is een manier om de relatie tussen verschillende elementen te beschrijven. Bijvoorbeeld, als je de relatie tussen twee personen beschrijft, zou je kunnen zeggen dat ze familie van elkaar zijn. Of als je de relatie tussen twee plaatsen beschrijft, zou je kunnen zeggen dat ze dicht bij elkaar liggen. Relativatie is een belangrijk concept in veel verschillende gebieden, zoals wiskunde, psychologie, sociologie en filosofie.

Leave a Comment