Definitie rechtshandeling, wat betekent rechtshandeling

Een rechtshandeling is een handeling die wordt verricht met het oog op het verkrijgen, verliezen, wijzigen of bevestigen van rechten en verplichtingen. Het gaat hierbij om handelingen die worden verricht in het kader van het recht. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn het aangaan van een overeenkomst, het verlenen van een volmacht, het verrichten van een schenking of het verkrijgen van een erfrecht.

Leave a Comment