Definitie purgatorium, wat betekent purgatorium

Purgatorium is een term uit de Rooms-Katholieke theologie die verwijst naar een tussenstadium tussen de dood en de hemel. Volgens de leer van de Kerk is het een plaats waar de zielen van de overledenen worden gereinigd van hun zonden voordat ze naar de hemel gaan. Het is een tijdelijke staat waarin de zielen worden gereinigd van hun zonden en worden voorbereid op hun toekomstige leven in de hemel.

Leave a Comment