Definitie pluriforme samenleving, wat betekent pluriforme samenleving

Een pluriforme samenleving is een samenleving waarin verschillende culturen, religies, etniciteiten, levensstijlen en politieke opvattingen naast elkaar bestaan. Het is een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en waarin iedereen zich vrij kan uiten. Het is een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden en levensstijlen elkaar respecteren en waarin er ruimte is voor verschillende meningen.

Leave a Comment