Definitie overeenkomst, wat betekent overeenkomst

Een overeenkomst is een wettelijk bindend contract tussen twee of meer partijen waarin afspraken worden gemaakt over de verplichtingen van elke partij. De partijen kunnen afspraken maken over de verplichtingen die zij aangaan, de vergoedingen die zij betalen, de verplichtingen die zij hebben om de overeenkomst na te komen, en de gevolgen als een partij de overeenkomst niet nakomt.

Leave a Comment