Definitie oplossingsgericht werken, wat betekent oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en handelen die gericht is op het vinden van oplossingen voor problemen. Het is een proces waarbij de focus ligt op het verkrijgen van resultaten, in plaats van op het analyseren van de oorzaken van problemen. Het proces richt zich op het verkrijgen van resultaten door middel van het identificeren van mogelijke oplossingen, het verkennen van deze oplossingen en het uitvoeren van acties om deze oplossingen te implementeren.

Leave a Comment