Definitie onderwijsactiviteiten conform trm, wat betekent onderwijsactiviteiten conform trm

TRM Nederlands definieert onderwijsactiviteiten als activiteiten die gericht zijn op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes door middel van onderwijs. Dit omvat het ontwikkelen van leerplannen, het geven van lessen, het begeleiden van leerlingen, het evalueren van leerprestaties en het verstrekken van feedback.

Leave a Comment