Definitie notulen, wat betekent notulen

Notulen zijn een samenvatting van een vergadering, bijeenkomst of andere gebeurtenis. Ze bevatten de belangrijkste punten die tijdens de vergadering of bijeenkomst zijn besproken, zoals besluiten, actiepunten en discussiepunten. Notulen worden meestal geschreven door een notulist, die aanwezig is bij de vergadering of bijeenkomst.

Leave a Comment