Definitie normen, wat betekent normen

Normen zijn regels, waarden of standaarden die door een bepaalde groep of samenleving worden aanvaard. Ze kunnen worden gebruikt om te bepalen hoe mensen zich moeten gedragen, wat als acceptabel wordt beschouwd en wat niet. Normen kunnen worden gebaseerd op religieuze, culturele, sociale of politieke waarden. In Nederland zijn er veel verschillende normen, waaronder respect voor anderen, tolerantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

Leave a Comment