Definitie noodoverloop, wat betekent noodoverloop

Noodoverloop is een term die wordt gebruikt om een situatie aan te duiden waarin een gebouw of een gebied zo vol is dat er geen ruimte meer is voor extra mensen. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar een situatie waarin er een grote toestroom van mensen is die niet kunnen worden opgevangen door de bestaande infrastructuur.

Leave a Comment