Definitie neutraal, wat betekent neutraal

Neutraal Nederlands is een taalvariant die gebruikt wordt om te communiceren met mensen die verschillende taalvarianten spreken. Het is een neutrale, niet-regionale variant van het Nederlands die gebruikt wordt om te voorkomen dat er een taalbarrière ontstaat tussen mensen die verschillende dialecten spreken. Neutraal Nederlands is een taalvariant die gebruikt wordt in officiële documenten, bijvoorbeeld in de media, in de rechtspraak en in de onderwijssector.

Leave a Comment