Definitie motivatoren, wat betekent motivatoren

Motivatoren zijn factoren die mensen aanzetten tot actie. Ze kunnen zowel positief als negatief zijn. Positieve motivatoren zijn bijvoorbeeld beloningen, waardering, erkenning, autonomie, uitdagingen en doelen. Negatieve motivatoren zijn bijvoorbeeld straffen, dreigementen, concurrentie en druk. Motivatoren kunnen worden gebruikt om mensen te stimuleren om bepaalde doelen te bereiken.

Leave a Comment