Definitie meetonzekerheid, wat betekent meetonzekerheid

Meetonzekerheid is het verschil tussen de waarde die wordt gemeten en de waarde die wordt verwacht. Het is een maat voor de betrouwbaarheid van een meetproces. Meetonzekerheid wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de gemeten waarde.

Leave a Comment