Definitie liberaal, wat betekent liberaal

Liberaal Nederlands is een politieke stroming die zich kenmerkt door een open, tolerant en progressief karakter. Liberale Nederlanders staan voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt, waarin mensen vrij zijn om hun eigen leven te leiden en waarin de overheid een beperkte rol speelt. Liberale Nederlanders staan ook voor een open economie, waarin markten vrij zijn om te functioneren en waarin de overheid een regulerende rol speelt.

Leave a Comment