Definitie legaliteitsbeginsel, wat betekent legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel is een grondbeginsel van het Nederlandse recht dat stelt dat de overheid alleen maatregelen mag nemen die zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag. Dit betekent dat de overheid alleen maatregelen mag nemen die zijn vastgelegd in wetten, verordeningen of andere regelgeving. Het legaliteitsbeginsel betekent ook dat de overheid geen maatregelen mag nemen die niet zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag.

Leave a Comment