Definitie laaggeletterdheid, wat betekent laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is het onvermogen om te lezen, schrijven, rekenen en/of informatie te verwerken op een niveau dat nodig is om te kunnen functioneren in de maatschappij. Het is een complexe aandoening die gepaard gaat met een lagere kans op werk, lagere inkomens, een lagere levensverwachting en een verhoogd risico op armoede. Laaggeletterdheid kan ook leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, een verminderde gezondheid en een verminderde kans op het volgen van onderwijs.

Leave a Comment