Definitie krappe arbeidsmarkt, wat betekent krappe arbeidsmarkt

Krappe arbeidsmarkt is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een situatie waarin er meer vraag naar arbeidskrachten is dan er aanbod is. Dit kan leiden tot hogere lonen, meer concurrentie tussen werkgevers om de beste kandidaten te krijgen en een grotere druk op werknemers om hun vaardigheden up-to-date te houden.

Leave a Comment