Definitie koers, wat betekent koers

Koers is een term die wordt gebruikt om de prijs van een bepaald goed of dienst aan te geven. Het is een maatstaf voor de waarde van een goed of dienst. De koers kan worden bepaald door de vraag en aanbod op de markt. De koers kan ook worden beïnvloed door economische factoren, zoals inflatie, rentetarieven en wisselkoersen.

Leave a Comment